Scheiden & Ouder blijven

Het hoge woord is eruit... jullie gaan niet meer samen verder. Dat doet pijn. Een scheiding is dan ook voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis.

Naast het omgaan met je eigen emoties, moet er ook veel geregeld worden. Je hebt ongetwijfeld heel veel vragen. Kun je in je huis blijven wonen na de scheiding? Hoe zit het met alimentatie en je pensioen? Hoe verdeel je de spullen? Naast allerlei zaken op praktisch en juridisch gebied, vraag je je ook af.... hoe vertellen we het de kinderen? En wie zorgt er straks wanneer voor je kinderen? Het laatste wat je wilt, is je kinderen verdriet doen.

Hoe beïnvloedt dit jullie leven?

Jullie leven staat even helemaal ondersteboven. Bij alles denk je na, hoe gaan we dit in de toekomst regelen? Het is heel belangrijk om overzicht te houden en duidelijke afspraken te maken met de andere ouder. Jullie hebben de taak om je kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te laten wennen aan de nieuwe situatie. De relatie als partners is voorbij, maar ouders voor je kind(eren) blijf je voor de rest van je leven. Want een kind heeft zowel een vader als een moeder nodig om zich te ontwikkelen en volwassen te worden.

Effect op je kind

De meeste kinderen gaan een moeilijke tijd door, ze zijn boos, verdrietig en ze kunnen zich lastig gaan gedragen of juist heel stil worden. Elk kind verwerkt een scheiding op zijn eigen manier. Met de meeste kinderen gaat het uiteindelijk weer goed. Ongeveer 10% van de scheidingen gaat helaas samen met ernstige conflicten. Ruzie, spanningen en verwijten over en weer, strijd om financiën of de omgangsregeling om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is dan moeilijk voor te stellen dat je ooit van elkaar hebt gehouden. Voor kinderen is getuige zijn van deze strijd ingewikkeld. Ze staan tussen de twee mensen in waar zij het meest van houden. Dit kan een negatief effect op je kinderen hebben en schade opleveren voor hun ontwikkeling. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook in de jaren erna en zelfs tot op latere leeftijd. Wanneer jij of iemand in je omgeving merkt dat je kind moeite heeft met de nieuwe situatie, is het tijd om hulp in te roepen.

Wat kun je als ouder doen?
 • Maak geen ruzie waar je kind bij is.
 • Vertel niet over je relatieproblemen.
 • Zorg dat je er bent voor je kind, door liefde en aandacht te geven.
 • Zeg vaak dat de scheiding niet de schuld van je kind is.
 • Praat niet negatief over de andere ouder.
 • Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden.
 • Dwing je kind niet om partij te kiezen.
 • Stimuleer het contact met de andere ouder.
 • Vertel waar je kind gaat wonen en hoe vaak het de andere ouder gaat zien.
 • Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen
 • Zoek voor je kind en jezelf steun bij vertrouwde personen.
Wat kunnen wij doen om jou te helpen?

Wij kunnen jullie als (ex-) gezin helpen om te gaan met de scheiding. Hoe je je kinderen het beste kunt begeleiden en hoe je kunt samenwerken met je ex-partner. Samen werken naar een nieuw evenwicht in de situatie waar jullie als partners uit elkaar zijn, maar als ouders verder zullen gaan. We kunnen jullie ondersteunen in het opstellen van een ouderschapsplan, om houvast te krijgen op de nieuwe situatie. Hiervoor gaan wij steeds met beide ouders om de tafel. Met als stelregel dat we over alles transparant communiceren en de afspraken op schrift of per email versturen naar beide ouders.

en de kinderen?

Als het mogelijk is vragen we ook aan de kinderen wat zij willen. De volwassenen zullen daar waar nodig de beslissingen nemen. Wij proberen jullie te helpen om alles zoveel mogelijk te bekijken vanuit de ogen van jullie kinderen. Soms zetten we dan ook twee medewerkers in, één voor de ouders en één voor de kinderen. Er zijn ook diverse cursussen die jou of je kind kunnen helpen bij de verwerking van de scheiding, bijvoorbeeld de KIES groep of kinderen uit de knel.

Financiën en regelgeving

Bij een scheiding betaal je samen de kosten voor de advocaat of mediator. Ook betaal je griffierecht. Dit zijn kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. De overheid vergoedt soms een deel van de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Je kunt een hoop kosten besparen als het lukt om het samen eens te worden en belangrijke afspraken rondom het ouderschapsplan kunt maken.

Agenda workshops & trainingen

Er zijn veel verschillende trainingen en cursussen die je kunt volgen op het gebied van opvoeden en opgroeien. We maken het graag makkelijk voor jou om te kiezen en zetten het aanbod in deze regio op een rijtje op de pagina www.samenopgroeien.nu.