"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam
Centrum voor Jeugd & Gezin
Huisartsen
Zwangerschap
Onderwijs
Jeugdgezondheidszorg
Kinderopvang
Vrije tijd
Steun in de buurt
Specialistische jeugdhulp
Hier kun je terecht

We helpen je graag om de juiste organisatie voor jou of je kind te vinden. Selecteer een onderwerp in de filter boven de kaart. Klik in de kaart op de pointer voor de contactgegevens en meer informatie over de gevonden organisatie.

Ter Cleeff Dependance

Beschrijving

Ter Cleeff is een openbare school voor basisonderwijs gelegen in de Kleverparkbuurt. Op dit moment krijgen onze groepen 7 en 8 les in de voormalige Lieven de Keyschool. Ter Cleeff biedt een veilige omgeving waarin naast de cognitieve ontwikkeling ook oog is voor de emotionele en culturele ontwikkeling van kinderen.

Adres

Korte Verspronckweg 7-9
2023BS, Haarlem

Contactgegevens

0235261492
info@tercleeff.nl
Basisschool Ter Cleeff

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Stichting De Schoolwerkplaats

Beschrijving

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Adres

Frans Netscherlaan 4C
2071AZ, Santpoort-Noord

Contactgegevens

0655274004
Stichting De Schoolwerkplaats

Basisschool Het Anker

Beschrijving

Op het Anker geven wij onderwijs met de Bijbel als basis. Wij bieden vanuit een helder christelijke identiteit onderwijs van hoge kwaliteit. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht, leren door onderzoek in de echte wereld staat centraal. Kinderen leren door experimenteren. Ons motto is: Samen leren voor het leven!

Doelstelling

Het doel van ons onderwijs is om kinderen samen te laten leren voor het leven. Wij doen dit door met kinderen allerlei situaties uit de echte wereld te onderzoeken en in praktijk te brengen, zodat het leren boeiend, uitdagend en betekenisvol is. Een brede persoonsontwikkeling, een veilige, gezellige sfeer en het leren samen leven met anderen vinden we heel belangrijk voor onze kinderen. We ontvingen bij het bezoek van de onderwijsinspectie afgelopen jaar het bijzondere predicaat “Goede School” vanwege onze onderscheidende aanpak van het thematisch onderwijs, vanwege het veilige schoolklimaat, de goede resultaten en de effectieve kwaliteitscultuur. We zijn een lerende school, gericht op ontwikkeling en gericht op de samenleving om ons heen.

Adres

Grote Buitendijk 48
1991BZ, Velserbroek

Contactgegevens

0235391688
gbshetanker@levwn.nl
GBS Het Anker

Nicolaasschool

Beschrijving

De Nicolaasschool is een basisschool die alles net even anders doet. Met veel enthousiasme werken onze kinderen aan de basisvakken zoals rekenen en taal, maar ook aan mooie projecten. Met een peuterspeelzaal en een bibliotheek in de school is alles aanwezig om er een fijne schooltijd van te maken.

Adres

Dr Jac P Thijsseweg 24
2041BM, Zandvoort

Contactgegevens

0235740090
directie.nicolaas@jl.nu
Nicolaasschool Zandvoort

Opmerkingen

Bel of mail ons en maak een afspraak voor een rondleiding op onze school. We laten u graag zien wat we uw kind te bieden hebben!

Basisschool Het Kompas

Beschrijving

Christelijke Bassischool Het Kompas

Doelstelling

Basisschool Het Kompas is een Christelijke basisschool in IJmuiden. De school valt, bestuurlijk gezien, onder Atlant Basisonderwijs

Adres

Stephensonstraat 70a
1972RR, IJmuiden

Contactgegevens

0255512579
administratie.kompas@atlantbo.nl
CBS Het Kompas

De Zonnewijzer 2

Beschrijving

OBS De Zonnewijzer biedt onderwijs aan kinderen waarin hun eigen unieke talenten zo goed en volledig mogelijk worden ontwikkelt. Wij doen dit vanuit de missie: obs De Zonnewijzer bereidt kinderen voor op hun toekomst. De school is gevestigd op twee locaties aan de Planetenlaan.

Doelstelling

PLEZIER staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bereiken spelen onderstaande kernwaarden een belangrijke rol: samenwerken, veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen. Ons motto: leren met plezier en zelfvertrouwen!

Adres

Planetenlaan 168
2024EW, Haarlem

Contactgegevens

0235258325
info@zonnewijzerhaarlem.nl
De Zonnewijzer

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen rooster.

Bos en Vaartschool

Beschrijving

Deze dynamische school is onderscheidend in uitstraling, sfeer, de samenstelling van het schoolteam en de samenwerking met ouders.

Adres

Florapark 14
2012HK, Haarlem

Contactgegevens

0235325625
info@bosenvaart.nl
Openbare Basisschool Bos en Vaart

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

De Globe

Beschrijving

Een kleurrijke en veelzijdige basisschool met een doorgaande leerlijn van de peutergroep t/m groep 8. Veel aandacht voor de basisvakken en het woordenschatonderwijs. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek wordt aangeboden in thema's. Daarmee halen we de wereld de school in en gaan we met de school de wereld in. Ouderbetrokkenheid helpt uw kind en het enthousiaste schoolteam om de kinderen plezier in het leren en schoolgaan te laten beleven.

Doelstelling

Vertrouwen hebben in de mogelijkheden van onze leerlingen, kinderen van 2 tot 13 jaar, bieden van onderwijs gericht op; verwerven van kennis, vaardigheden, sociale competenties, creativiteit en zelfstandigheid. Het bewerkstelligen van het vergroten van de leefwereld van onze leerlingen en hen begeleiden bij het ontwikkelen tot positieve deelnemers aan de samenleving.

Adres

Semmelweisstraat 5
2035CT, Haarlem

Contactgegevens

0235330297
thea.tichelaar@spaarnesant.nl
Facebook

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

De Wilgenhoek

Beschrijving

Een plek waar je elkaar kent, dat is ons karakteristieke monumentale gebouw met 2 speelpleinen in de bomenbuurt. De kleinschaligheid en aandacht voor kinderen worden hoog gewaardeerd. De hechte samenwerking tussen ons team, de ouders en de kinderen is belangrijk voor een succesvolle schoolperiode. Ons gemotiveerde team haalt het beste uit de kinderen in ruime klassen, een ontdekplek en een graag gebruikte speelzaal. Onze focus ligt op verantwoordelijkheid, verscheidenheid, veiligheid en vertrouwen.

Doelstelling

Ieder kind wil het beste uit zichzelf halen en daar helpen wij ze bij. Onze leerlingen leren spelenderwijs omgaan met verantwoordelijkheid. Ze creëren, ontdekken en ervaren dat leren leuk en uitdagend is. Zo halen ze goede resultaten en gaan met plezier naar school! We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, in een inspirerende en tegelijk gestructureerde leeromgeving. Culturele vorming en oog voor verschillen krijgen bij ons extra aandacht.

Adres

Wilgenstraat 81
2023NN, Haarlem

Contactgegevens

0235252369
info@obsdewilgenhoek.nl
OBS De Wilgenhoek

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. www.spaarnesant.nl

Sint Adalbertusschool

Beschrijving

De Sint Adalbertusschool is een Interconfessionele basisschool. De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Doelstelling

Onderwijsaanbod vanuit een Katholieke grondslag en op basis van wederzijds respect.

Adres

Claes van Kietenstraat 2
2064XT, Spaarndam

Contactgegevens

0235372423
info@sintadalbertusschool.nl
Facebook

Rudolf Steinerschool - Locatie Engelandlaan

Beschrijving

De Rudolf Steinerschool is één van de vrijescholen in Haarlem. We hebben 380 leerlingen verdeeld over twee locaties: Engelandlaan 2 en Spijkerboorpad 4. In 2020 verhuist deze vestiging naar de Duitslandlaan. Voor de allerkleinsten hebben we een peutergroep, de Vlinderboom. Van daaruit kunnen de kinderen doorgroeien naar de kleuterklassen waar we vooral veel spelen! Vervolgens is er de basisschool en daarna de mogelijkheid verder te gaan op het Rudolf Steiner College. Door het rijke aanbod van leerstof leer je beter, dat is de hoofdgedachte. Op de Rudolf Steinerschool spreken we de kinderen niet alleen cognitief aan, maar werken we vanuit beweging, creativiteit, fantasie en eigen vormgeving van de aangereikte stof in schrift, toneel en zang. Door middel van de eigen fantasie en het gevoelsleven, worden niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen van het kind aangesproken. Er wordt door leerkrachten les gegeven vanuit het hart, want het kind verbindt zich via enthousiasme en verwondering met de wereld. De seizoenen en de natuur spelen een belangrijke rol in het jaarrooster. Dit alles draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Adres

Engelandlaan 2
2034NA, Haarlem

Contactgegevens

0235403395
info@rsschool.nl
Rudolf Steinerschool Haarlem

Opmerkingen

De school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Ithaka, het bevoegd gezag, waarbij 11 vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland zijn aangesloten. De school is geopend van 8.30 - 14.50 u (op woensdag is de lesdag tot 13.00 u).

Sint Bavoschool Reviusstraat

Beschrijving

De Sint Bavoschool is een school voor katholiek basisonderwijs en valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem Schoten.

Doelstelling

Kinderen, leerkrachten en ouders werken op de Sint Bavoschool samen aan de ontwikkeling van kinderen. De leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en eigenheid van de leerling.

Adres

Reviusstraat 1-3
2026SJ, Haarlem

Contactgegevens

0235376133
revius@sintbavoschool.nl
Sint Bavoschool

Basisschool De Zeester

Beschrijving

De Zeester is een wereldschool (Een school in de wereld, de wereld in de school). Voor ons is een wereldschool een school die in het onderwijs en in de vorming van de leerlingen extra veel aandacht besteedt aan de opvoeding tot wereldburger.

Adres

Pieter Cheeuwenlaan 6
1948DD, Beverwijk

Contactgegevens

0251205661
info@de-zeester.nl
Zeester openbare basisschool

Sint Bavoschool Eemstraat

Beschrijving

De Sint Bavoschool is een open katholieke basisschool. We trachten kinderen op te voeden tot mensen met aandacht en interesse voor anderen. We proberen dagelijks een positieve levensinstelling over te dragen, zonder vooroordelen en met respect voor ieder individu.

Doelstelling

Kinderen, leerkrachten en ouders werken op de Sint Bavoschool samen aan de ontwikkeling van kinderen. De leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en eigenheid van de leerling.

Adres

Eemstraat 15
2025RD, Haarlem

Contactgegevens

0235378108
eemstraat@sintbavoschool.nl
Sint Bavoschool

Basisschool de Bosbeek

Beschrijving

De Bosbeekschool Openbaar basisonderwijs

Doelstelling

De Bosbeekschool is een openbare basisschool, een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen, op basis van gelijkwaardigheid en respect. De Bosbeekschool is een dorpsschool, kinderen uit de directe omgeving gaan hier naar school. Het dorpse karakter vind je ook terug op andere manieren: Iedereen kent elkaar, problemen los je met elkaar op,er is een rustig en veilig schoolklimaat, binnen de school is er interne zorg en ouders worden betrokken bij het onderwijs

Adres

Burgemeester Enschedélaan 66
2071AW, Santpoort-Noord

Contactgegevens

0235377037
info@bosbeekschool.nl
Basisschool de Bosbeek

Basisschool Parnassia

Beschrijving

Parnassiaschool voor interconfessioneel ontwikkelingsgericht basisonderwijs.

Doelstelling

Parnassiaschool voor interconfessioneel ontwikkelingsgericht basisonderwijs. Doelstelling: Wij zijn een interconfessionele basisschool, die werkt vanuit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) concept. Dit houdt in dat wij vooral kijken naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Daarbij is de brede ontwikkeling van het kind belangrijk. Dus niet alleen de kennis, maar ook vaardigheden als communiceren, samenwerken, netwerken en presenteren optimaal ontwikkelen. Om dat te bereiken werken wij niet alleen uit methodes, maar ook, schoolbreed, met een thematische aanpak. Dit levert meer betrokkenheid op bij de kinderen waardoor het leren nog beter gaat. Meer informatie over het OGO concept kunt u vinden op de site van de school. De Inspectie voor het onderwijs heeft de school gewaardeerd met een dikke voldoende.

Adres

Wulverderlaan 3
2071BG, Santpoort-Noord

Contactgegevens

0235375268
administratie.parnassia@atlantbo.nl
De Parnassia School

Basisschool Franciscusschool

Beschrijving

Basisschool Franciscus

Adres

Franciscuspad 15
1971PE, IJmuiden

Contactgegevens

0255516309
info@franciscus-school.nl
BS Franciscusschool

De Zonnewijzer 1

Beschrijving

OBS De Zonnewijzer biedt onderwijs aan kinderen waarin hun eigen unieke talenten zo goed en volledig mogelijk worden ontwikkelt. Wij doen dit vanuit de missie: obs De Zonnewijzer bereidt kinderen voor op hun toekomst. De school is gevestigd op twee locaties aan de Planetenlaan.

Doelstelling

Plezier staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bereiken spelen onderstaande kernwaarden een belangrijke rol: samenwerken, veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen. Ons motto: leren met plezier en zelfvertrouwen!

Adres

Planetenlaan 9
2024EN, Haarlem

Contactgegevens

0235255519
info@zonnewijzerhaarlem.nl
De Zonnewijzer

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen rooster.

De Zuidwester

Beschrijving

De Zuidwester is een school met oog voor evenwicht tussen groep en individu. Onze leerlingen werken in een uitdagende omgeving, die door hen als veilig wordt ervaren. Er is een goede balans tussen kennis en vaardigheden.

Adres

Ohmstraat 2
2014EB, Haarlem

Contactgegevens

0235442424
info@zuidwester.com
Basisschool De Zuidwester

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Liduinaschool Timorstraat

Beschrijving

Katholieke school voor regulier basisonderwijs.

Doelstelling

Leren van en met elkaar. Samen worden wie je bent. Ieder kind is een eigen persoonlijkheid met een eigen ontwikkeling, in relatie met zijn/haar omgeving, waarbij het individuele karakter en het groepsbelang op elkaar afgestemd horen te zijn. Daarbij beschouwen we de klas en school als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord en leren een democratisch burger te zijn.

Adres

Timorstraat 17
2022RA, Haarlem

Contactgegevens

0235256131
liduina1@liduinaschool.nl
Liduinaschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting R.K. Basisonderwijs Haarlem-Schoten

Basisschool Brederode Daltonschool

Beschrijving

De Brederode Daltonschool is een kleine, openbare basisschool in Santpoort-Zuid waar wij lesgeven volgens het daltononderwijs. Op onze school zitten kinderen uit Santpoort, Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velserbroek en IJmuiden.

Adres

Willem de Zwijgerlaan 110
2082BD, Santpoort-Zuid

Contactgegevens

0235377038
info@brederodedalton.nl
Brederode Daltonschool

Hannie Schaft

Beschrijving

De Hannie Schaftschool is een openbare basisschool die staat in een rustige wijk middenin het centrum van Haarlem, het Rozenprieel. Het is een gezellige, kleine school waar iedereen elkaar kent en welkom is. Wij zijn een PBS school (Positive Behaviour Support) en zorgen samen met ouders, leerlingen en het team voor een positief en veilig schoolklimaat. Wij geven onze leerlingen een breed aanbod mee, zodat ze zich op meerdere gebieden kunnen ontwikkelen. Vanaf maart 2020 zijn wij een officiële talentfluisterschool.

Doelstelling

Op de Hannie Schaftschool staan welbevinden en plezier centraal. Wij gaan samen met de leerling op zoek naar zijn/haar talenten en geven de ruimte om gebruik te maken van deze talenten op alle ontwikkelgebieden. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid door gevarieerde en boeiende lessen. Door met respect voor ieders ontwikkeling samen te leren, creëren wij een positieve en leergierige sfeer op school. Wij maken de leerlingen bewust van de verschillen die er tussen mensen zijn en leren hen die te accepteren en te verwelkomen. Wij hechten aan een goede relatie met ouders/opvoeders.

Adres

Linschotenstraat 57A
2012VE, Haarlem

Contactgegevens

0235312119
info@hannieschafthaarlem.nl
Hannie Schaftschool

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

De Zuiderpolder Leerpleinenschool

Beschrijving

De Zuiderpolder is een openbare basisschool. Dat betekent dat elk kind ongeacht zijn/haar achtergrond welkom is.

Doelstelling

Binnen het onderwijs dat de school biedt, bereiden we de kinderen voor op een stevige plek in de maatschappij van de toekomst. Dit doen we onder andere door het bieden van leerpleinen gericht op maatschappij, ondernemen, kunst en techniek. Kinderen leren zelfstandig en in teamverband, beide vinden wij belangrijk. Daarnaast leren kinderen omgaan met anderen en natuurlijk zichzelf!

Adres

Vrijheidsweg 84
2033CE, Haarlem

Contactgegevens

0235333516
info@zuiderpolder.nl
Zuiderpolder

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Antoniusschool Beverwijk

Beschrijving

De Antoniusschool Beverwijk biedt onderwijs aan kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Er wordt lesgegeven aan groepen 1/2, 3, 4 en 5. De klassen bestaan uit maximaal 14 kinderen.

Adres

de Dalen 1
1945NC, Beverwijk

Contactgegevens

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl
https://www.antoniusbeverwijk.nl

Basisschool De Anjelier

Beschrijving

Katholieke basisschool

Adres

Anjelierenlaan 6
1943DA, Beverwijk

Contactgegevens

0251228765
directie@anjelier.nl
Basisschool De Anjelier

Basisschool De Beekvliet

Beschrijving

Rooms Katholiek basisschool De Beekvliet

Doelstelling

Onze school maakt deel uit van de Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen (Stichting BBV). Deze stichting is formeel gezien het ‘bevoegd gezag’ van de school. De Beekvliet is de enige school in Velserbroek die vrijwel alle kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Via Nova-groepen voor hoogbegaafde kinderen tot remedial teaching voor als het leren eens wat minder gemakkelijk gaat. Van plusklas voor diegene die extra uitdaging zoekt, tot boerderijschool voor wie graag middenin de natuur met hoofd, hart en handen aan het werk gaat. Zo is er voor elk wat wils.

Adres

De Weid 20
1991ET, Velserbroek

Contactgegevens

0235378273
directie.beekvliet@atlantbo.nl
BS De Beekvliet

OBS Jan Campertschool

Beschrijving

Basisschool Jan Campert (openbaar)

Doelstelling

De Jan Campertschool is een talentvolle, betrokken en zelfbewuste school voor alle kinderen uit de omliggende buurt. Een school met een veilig klimaat waar rust en structuur aan de basis staat van het ontwikkelingsproces van ieder kind. We geven onderwijs op maat en bouwen hiermee aan een adaptieve school, waar een compleet onderwijsprogramma geboden wordt en nog meer. Er is een sociale betrokkenheid op meerdere gebieden en er wordt uitgaan van meer mogelijkheden en talenten. De Jan Campertschool is een school met aandacht voor meer!

Adres

Driehuizerkerkweg 34
1985EL, Driehuis

Contactgegevens

0255514354
directie@jancampertschool.nl
OBS Jan Campertschool

Anne Frank School

Beschrijving

De Anne Frank school is een gewone basisschool met extra aandacht voor een fijn pedagogisch klimaat door de inzet van positieve gedragsondersteuning (SWPBS) en een gezonde leefstijl. De kernwaardes van de school zijn: Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Betrokkenheid. De school ziet het als taak om goed onderwijs voor iedereen bereikbaar te maken waarbij plezier en persoonlijke ontwikkeling zorgen voor een fijne schooltijd.

Doelstelling

Een school die in een goede samenwerking met de ouders werkt aan de opvoeding en vorming van de kinderen. Een school waar kinderen zich met welbevinden en grote betrokkenheid ontwikkelen. Een school die zicht houdt op de cognitieve en sociaal/emotionele ontwikkeling. Een school met een aanbod voor leerlingen waar het leren niet vanzelf gaat en voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Adres

Jan van Kuikweg 97
1964BC, Heemskerk

Contactgegevens

0251231650
anne.frank@tabijn.nl
Anne Frank School

De Kring

Beschrijving

De Kring geeft onderwijs met een goede balans tussen het bijbrengen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Verder is er veel aandacht voor burgerschap, erfgoed en kunstzinnige vorming.Ook sportbeoefening en samen spelen krijgen veel aandacht. We zijn een Vreedzame School.

Doelstelling

Kinderen voorbereiden op een evenwichtig bestaan waarin ze zelfredzaam zijn en in staat zijn actief deel te nemen aan de democratische samenleving als een autonoom, empathisch en kritisch mens. Ons motto is: Samen leren, samen leven. Met oog voor het individu en ruimte voor verschillen.

Adres

Parklaan 108
2011KZ, Haarlem

Contactgegevens

0235310428
info@dekringhaarlem.nl
De Kring

Opmerkingen

OBS De Kring maakt deel uit van de Stichting Spaarnesant, het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Aloysiusschool

Beschrijving

De Aloysiusschool is een katholieke school, die open staat voor alle leerlingen uit onze samenleving ongeacht religie, cultuur en/of afkomst. Wij proberen de katholieke identiteit van onze school op een eigentijdse wijze vorm te geven door een maatschappij-gerichte benadering te kiezen waarbij respect, inlevingsvermogen en aandacht en zorg voor anderen een belangrijke plaats innemen.

Adres

Zandvoorterpad 8
2051BC, Overveen

Contactgegevens

0235277379
patricia.dresens@jl.nu
Aloysiusschool

Basisschool De Ark

Beschrijving

De Ark is een kleine, overzichtelijke, basisschool op de grens van Heemskerk en Beverwijk. De Ark heeft een grote onderwijsvisie. De Ark werkt volgens het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. De Ark geeft leerlingen onderwijs op niveau, is talentgericht en werkt met de modernste leermiddelen

Doelstelling

Op De Ark staan leerdoelen centraal. Niet de leeftijd van de leerling bepaalt wat hij/zij moet leren, maar wat de leerling al kan of kent. We geven instructie in workshops, leerlingen werken samen bij begeleid werken of werken zelfstandig op het stilteplein. De Ark geeft leerlingen onderwijs op niveau, is talentgericht en werkt met de modernste leermiddelen

Adres

Elbestraat 4
1966XJ, Heemskerk

Contactgegevens

0251231569
directie@arkheemskerk.nl
Bs De Ark

Kind Centrum De Pionier

Beschrijving

Kind Centrum De Pionier

Doelstelling

De Pionier is een fijne, veilige school in Velserbroek. De Pionier is een school waar kinderen samen leren, werken en groeien. Waar het schoolteam samen met ouders elke dag werkt aan goed onderwijs.

Adres

Floraronde 293
1991LB, Velserbroek

Contactgegevens

0235389381
nieke.hendriks@opoijmond.nl
Kind Centrum de Pionier

Stichting Tuinbouwbedrijf Vrij Waterland

Beschrijving

Vrij Waterland verzorgt biologisch-dynamisch tuinbouwonderwijs voor de leerlingen van de Rudolf Steinerschool in Haarlem. Daarnaast worden de producten van de tuin door de leerlingen geoogst voor onze landwinkel en groentepakketten.

Adres

Noord Schalkwijkerweg 127
2034JB, Haarlem

Contactgegevens

0235338234
vrijwaterland@hetnet.nl
Facebook

Basisschool De Marel

Beschrijving

Kindcentrum De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Ratatouille)) ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC).

Doelstelling

Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school. De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peutersopvang aanbiedt voor onze school.

Adres

Duitslandlaan 7
1966XA, Heemskerk

Contactgegevens

0251234444
infodemarel@opoijmond.nl
Basisschool De Marel

De Ark

Beschrijving

Eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Ark biedt een uitdagende leeromgeving, waarin plaats is voor spel, sport, creativiteit, muziek, presenteren, onderzoek, ICT en volop cultuur. Een veilige plek voor de kinderen om zich te ontwikkelen, waar ze zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen ontdekken, kunnen zijn zoals ze willen zijn en rekening houden met elkaar. Zin in Leren is ons uitgangspunt, waarbij kinderen wordt geleerd hoe ze moeten leren en kiezen.

Adres

Velserstraat 17
2023EA, Haarlem

Contactgegevens

0235250033
info@ark-haarlem.nl
De Ark

Rudolf Steinerschool - Locatie Aziëweg

Beschrijving

De Rudolf Steinerschool is een vrije school in Haarlem. We hebben ongeveer 370 leerlingen verdeeld over de locatie Engelandlaan 2 en de tijdelijke locatie Spijkerboorpad 4. Op de Rudolf Steinerschool kun je als peuter binnenstappen en als pre-puber de school weer verlaten. Voor de allerkleinsten hebben we een peutergroep, de Vlinderboom. Van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de kleuterschool en uiteindelijk de basisschool. Allemaal op basis van dezelfde gedachte: als je enthousiast bent, leer je meer.

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool spreken wij de kinderen niet alleen cognitief aan, maar werken we vanuit beweging, creativiteit, fantasie en eigen vormgeving van de stof in periodeschriften. Dit draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Adres

Spijkerboorpad 4
2037EA, Haarlem

Contactgegevens

0237271382
info@rsschool.nl
Rudolf Steinerschool

De Peppelaer - Onderbouw

Beschrijving

In het hart van de Leidsebuurt, aan het groene Leidseplein, staat De Peppelaer. We zijn een openbare basisschool met een enthousiast en gedreven team en een hechte groep leerlingen. Wij bieden hen een veilige en inspirerende leeromgeving waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Kom vooral kijken tijdens een van onze rondleidingen, verzorgd door de leerlingenraad.

Doelstelling

Met RESPECT voor de ander elkaar INSPIREREN om samen te LEREN.

Adres

Leidseplein 33
2013PW, Haarlem

Contactgegevens

0235510422
directie.peppelaer@obsdepeppelaer.nl
OBS de Peppelaer

Opmerkingen

Om de school binnen te komen, naar de toiletten of gymzaal te gaan moet je via enkele traptreden. Er is wel een traplift in het hoofdgebouw naar 2e etage, maar niet voor rolstoelen, ed. Er is geen lift of invalidetoilet in de Til of Peppelaer. Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

IKC Zuid-Kennemerland

Beschrijving

KC Zuid Kennemerland is een samenwerking van professionals op het gebied van speciaal (basis) onderwijs, jeugdhulp en zorg. Er wordt onderwijs en begeleiding op maat geboden aan kinderen van 2 tot 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, leer- en/of gedragsproblemen. Door het bundelen van ieders expertise in een integraal arrangement op maat, wordt er een stevige basis gelegd onder hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Voor de doelgroep 0 tot 2 jaar is er samenwerking met partners in de wijk.

Adres

Postbus 30
2000AA, Haarlem

Contactgegevens

schalkwijk@ikczuidkennemerland.nl
IKC Zuid-Kennemerland

Basisschool Plein Oost

Beschrijving

In het gebouw van Plein Oost zitten 2 scholen, SBO de Hildebrandschool en OBS de Martin Luther Kingschool.

Adres

Van Zeggelenplein 31
2032KA, Haarlem

Contactgegevens

0235352279
info@plein-oost.nl
Plein Oost

IKC De Argonauten

Beschrijving

Onderwijs en kinderopvang Op Stoom samen onder één dak, vormen inspirerende opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. IKC de Argonauten maakt gebruik van het eigentijdse International Primary Curriculum (IPC). Met IPC worden de vakken aardrijkskunde, techniek, geschiedenis, muziek, ICT, beeldende vorming, internationalisering en natuur elke middag geïntegreerd aangeboden. Iedere 4 tot 6 weken wordt er een nieuw thema opgezet waar alle vakken een plek krijgen.

Doelstelling

Leren is bij ons een avontuur.

Adres

Nicolaas van der Laanstraat 25
2013BL, Haarlem

Contactgegevens

0237633500
0629078929
info@ikcdeargonauten.nl
IKC De Argonauten

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Dr. H. Bavinckschool

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). Onderwijs van de 21e eeuw in een ouderwets gezellige buurtschool, met oog voor de verschillen van kinderen, waarbij we streven we naar de nodige differentiatie in (lesstof)aanbod. Een school die met behulp van de methode KiVa wil zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving, waar men met respect met elkaar omgaat.

Adres

Ambachtstraat 1
2024EB, Haarlem

Contactgegevens

0235257306
administratie@bavinckschool.nl
Facebook

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

De Wadden locatie Boerhaavewijk

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Wadden is een KiVa school die zich kenmerkt zich door een levendig klimaat en een gezellige sfeer. We zien het als een uitdaging om harmonie en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Binnen die veiligheid stimuleren we onze kinderen om zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen en talenten te ontwikkelen.

Adres

Alexander Flemingstraat 39
2035EC, Haarlem

Contactgegevens

0235330373
infoboerhaavewijk@cbsdewadden.nl
cbs De Wadden locatie Boerhaavewijk

Opmerkingen

Christelijke Basisschool De Wadden bestaat uit twee locaties. De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Koorschool St. Bavo

Beschrijving

De Koorschool is een basisschool van groep 5 t/m 8 met een katholieke identiteit. De leerlingen krijgen les van een vijftal leerkrachten, twee muziekdocenten en een stempedagoge. Daarnaast kan de school gebruik maken van de diensten van een logopediste. De leerlingen krijgen dagelijks zang- en muziekles. Na groep 8 zijn het geschoolde koorzangers die een veelzijdig repertoire kunnen uitvoeren.

Doelstelling

De school heeft veel aandacht voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook voor het reilen en zeilen van de groep. Door het samenwerken, maar vooral ook door het samen zingen wordt het groepsgevoel sterk ontwikkeld.

Adres

Westergracht 61
2013ZL, Haarlem

Contactgegevens

0235311054
info@koorschoolhaarlem.nl
Koorschool St. Bavo

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo. Belangstellingsformulier : http://koorschoolhaarlem.nl/koorschool/nieuwe-ouders/naar-de-koorschool/

Basisschool De Rozenbeek

Beschrijving

Op Basisschool De Rozenbeek word je 4xWijzer.

Doelstelling

Wij geven eigentijds onderwijs waarin we betrokkenheid, samenwerking, zingeving en aandacht hebben voor elkaar erg belangrijk vinden. Naast de bekende vakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen hebben we veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en krijgen de leerlingen muziekles en les in programmeren. We werken met projecten van 4xwijzer waarin de verschillende intelligenties van de kinderen aangesproken worden.

Adres

Floraronde 289
1991LB, Velserbroek

Contactgegevens

0235389325
directie.rozenbeek@atlantbo.nl
BS De Rozenbeek

Ter Cleeff Hoofdgebouw

Beschrijving

Ter Cleeff is een openbare school voor basisonderwijs gelegen in de Kleverparkbuurt. Het prachtige gebouw uit 1928 aan het Santpoorterplein heeft een centrale plaats in de buurt. Door de verschillende vleugels en de vele authentieke details voelt het gebouw warm en geborgen voor kinderen (en ouders). Ter Cleeff biedt een veilige omgeving waarin naast de cognitieve ontwikkeling ook oog is voor de emotionele en culturele ontwikkeling van kinderen.

Adres

Santpoorterplein 28
2023DN, Haarlem

Contactgegevens

0235261492
info@tercleeff.nl
Basisschool Ter Cleeff

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

De Verbeelding

Beschrijving

Nieuwe eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De waarden: respect, verwondering, duurzaamheid, verbinding, eigenheid en vertrouwen sturen de keuzes in het onderwijsaanbod. De Verbeelding is een kleine, overzichtelijke school waar kinderen groepsdoorbroken van en met elkaar leren rondom thema's. Er is veel aandacht voor spelend en onderzoekend leren via IPC (het International Primary Curriculum). De vakken rekenen, spelling en taal volgen kinderen binnen niveaugroepen. Kinderen leren met hun hart, handen en hoofd. De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Adres

Louis Couperusstraat 2
2024HH, Haarlem

Contactgegevens

0232200003
marjon.weterings@salomoscholen.nl
De Verbeelding

De Erasmus

Beschrijving

Basisschool de Erasmus wordt bezocht door 280 kinderen. Deze zijn verdeeld over veertien groepen. Aan de school zijn drie peutergroepen (SKOS) verbonden. Op de Erasmus verzorgen wij het beste onderwijs voor uw kind. Zodra u de school binnenkomt, voelt u de positieve sfeer. Bent u nieuwsgierig geworden? Maakt u een afspraak met de directeur en komt u langs voor een rondleiding en een gesprek, van harte welkom!

Doelstelling

Op OBS de Erasmus halen wij het beste uit ieder kind en dagen wij ieder kind uit het maximale uit zichzelf te ontwikkelen. Dit doen wij met een happy en professioneel team, dat met passie aan het werk is. U als ouder bent onze belangrijkste partner en wij zien u graag op school!

Adres

Erasmuslaan 3
2037LA, Haarlem

Contactgegevens

0235338700
administratie.erasmus@spaarnesant.nl
Basisschool De Erasmus

Opmerkingen

De Erasmus heeft een breed naschools aanbod met allerlei leuke activiteiten, kijkt u daarvoor op onze website www.erasmus-haarlem.nl. De Erasmus is een brede school en heeft inpandige opvang van 7.30 uur tot 18.15 uur. De Erasmus is een Spaarnesantschool, een bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Basisschool De Kariboe

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

Wij (het team, kinderen en ouders) hebben een duurzame relatie die zich kenmerkt door veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit bij de natuurlijke leerbehoefte van ieder kind. Wij willen daarmee bereiken dat kinderen hun talenten - in de breedste zin van het woord - ontwikkelen en zich erkend en gewaardeerd voelen. Alleen dan gaan kinderen vol zelfvertrouwen de wereld in!

Adres

Rameaustraat 6
1962CA, Heemskerk

Contactgegevens

0251230972
info@kariboe.nl
Basisschool De Kariboe

Openbare basisschool De Duinroos

Beschrijving

De Duinroos is een basisschool die de mogelijkheden van kinderen tot hun recht wil laten komen en waar een veilig en warm pedagogisch klimaat heerst. "De mens is verplicht het kind het beste te geven, dat hij heeft". Zo staat er geschreven in de 'Verklaring van de rechten van het kind'. Dit is voor de school de leidraad in de omgang met de leerlingen.

Doelstelling

Deze visie heeft consequenties voor het werken binnen de school. Het bijhouden van ontwikkelingen en vorderingen, het tijdig signaleren van problemen en het bieden van aangepaste hulp door middel van handelingsplannen hebben een plaats gekregen.

Adres

Dr Jac P Thijsseweg 24
2041BM, Zandvoort

Contactgegevens

0235740000
info@deduinroos.nl
Facebook

Basisschool De School

Beschrijving

De School in Zandvoort verzorgt gewoon basisonderwijs en méér op een ongewone manier, namelijk ‘op maat’. En dat voeren we ver door, dus ook in de hoeveelheid onderwijstijd. ‘Op maat’ doen wij door de combinatie van deze drie pijlers: – jaarrond open – mee-ontwerpen en mee-beslissen – thematisch onderwijs Wij zijn in 2008 gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. In die ruime tijden organiseren we zeer gevarieerd onderwijs rond aantrekkelijke thema’s. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en leerkrachten invloed hebben.

Doelstelling

Leeractiviteiten zijn verbonden met het thema, bijvoorbeeld Verkeer en vervoer, Communicatie, Middeleeuwen, Europa, Voeding of Dieren. Dus taal en rekenen, koken en dansen, Engels en filosofie, techniek en expressieve vakken worden concreet doordat ze worden uitgewerkt binnen het onderwerp van het thema. Alle leerlingen van alle leeftijden werken aan hetzelfde thema. Er wordt individueel gewerkt, in kleine groepjes en in grotere groepen met eigen leerkrachten en thema-experts van buiten. Er wordt op school geleerd en daarbuiten. Elk thema zijn er excursies. In de hele basisschoolperiode wel 80.

Adres

Dr Jac P Thijsseweg 24
2041BM, Zandvoort

Contactgegevens

0235730625
0657318433
directie@deschool.nl
De School

Opmerkingen

De School is 50 weken per jaar open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Dat is 2.500 uur per jaar. Er wordt gewerkt in 5 perioden van 10 weken. Alleen daarom is de school 2 weken per jaar gesloten. Elke periode staat een ander thema centraal. Leerlingen kunnen hun schooldag beginnen tussen 8.00 en 10.00 uur of tussen 12.00 en 14.00 uur. De dag kan eindigen tussen de middag of tussen 16.00 en 18.00 uur. Tevens zijn er 10 studiedagen per jaar waarop De School gesloten is.

Vrije School Kleverpark

Beschrijving

Vrije School Kleverpark is een jonge school in de rustige buurt Ter Kleef en Te Zaanen in Haarlem. De school is nu ongeveer 250 leerlingen groot, verdeeld over drie kleuterklassen en zes klassen 1 tot en met 6. Onze groeilokatie Vrije School De Lindeboom bevindt zich op een steenworp afstand van de Vrije School Kleverpark. De Vrije School De Lindeboom is een jonge school met 130 leerlingen verdeeld over drie kleuterklassen en een klas 1, 2 en 3. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Een keuze voor de Vrije School Kleverpark is ook een keuze voor de Vrije School De Lindeboom.

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op Vrije School Kleverpark ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij Vrije School Kleverpark net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele leven plezier hebt.

Adres

Wouwermanstraat 49a
2023XD, Haarlem

Contactgegevens

0232023235
info@vskleverpark.nl
https://www.vskleverpark.nl/contact/contact-en-route-kleverpark

Opmerkingen

Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. De Vrije School Kennemerland is een eigen, enkele locatie. De Vrije School Kleverpark daarentegen bestaat uit twee locaties: aan de Wouwermanstraat en aan de Korte Verspronckweg. Deze laatste locatie is onze groeilocatie en heeft in schooljaar 2019-2020 drie kleuterklassen en een klas 1, 2 en 3 (groep 3, 4 en 5). Je kunt de groeilocatie De Lindeboom niet apart opgeven als voorkeurslocatie in het plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem, deze valt onder de Vrije School Kleverpark.

Stichting Vrijescholen Ithaka

Beschrijving

Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Negen vrijescholen, met dertien vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2400 kinderen te laten worden wie ze zijn. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.

Doelstelling

Voor vrijeschoolonderwijs kunt u in Haarlem bij onze 3 scholen (met 5 locaties) terecht. De Vrije school Kennemerland, Vrije School Kleverpark (met Locatie Korte Verspronckweg) en de Rudolf Steinerschool (met locatie Azieweg). Op onze scholen leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je op de vrijeschool net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele leven plezier hebt.

Adres

Wouwermanstraat 49a
2023XD, Haarlem

Contactgegevens

0235272550
secretariaat@vsithaka.nl
Stichting Vrijescholen Ithaka

Fakkel, De

Beschrijving

De Fakkel is een centrale opvangklas voor nieuwkomers. De Fakkel is een aparte groep van basisschool Het Rinket. Er worden kinderen die minder dan een jaar in Nederland wonen, opgevangen en bekend gemaakt met de Nederlandse taal. Deze opvangklas heeft drie lokalen. Een onderbouw, middenbouw en bovenbouwgroep.

Adres

Bachstraat 20
1962BD, Heemskerk

Contactgegevens

0251231093
rinket@tabijn.nl
Speciaal basisonderwijs De Fakkel - Opvang voor neveninstromers

Opmerkingen

Onderdeel van basisschool Rinket.

Julianaschool

Beschrijving

De Julianaschool begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Wij bieden betekenisvol onderwijs op maat en hebben oog voor meetbare én merkbare opbrengsten. De drie pijlers van onze visie: V = Vaardig A = Aardig W = Waardig

Adres

Willem de Zwijgerlaan 120
2051KK, Overveen

Contactgegevens

0235260363
administratie.julianaschool@stopoz.nl
Julianaschool

Basisschool Het Rinket

Beschrijving

Een katholieke school, waarin respect voor elkaar en ieders overtuiging hoog in het vaandel staat.

Doelstelling

Goed onderwijs besteedt aandacht aan alle aspecten van de mens. Door het bieden van een brede ontwikkeling, kunnen kinderen verschillende ervaringen opdoen en hierdoor hun eigen talenten ontdekken.

Adres

Bachstraat 20
1962BD, Heemskerk

Contactgegevens

0251231093
rinket@tabijn.nl
Basisschool Het Rinket

Basisschool St. Leonardus

Beschrijving

Basisonderwijs

Adres

Kerkweg 225
1964KJ, Heemskerk

Contactgegevens

0251232410
leonardus@tabijn.nl
Basisschool St. Leonardus

Basisschool De Zilvermeeuw

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

De Zilvermeeuw springt in op de veranderende toekomstige maatschappij, waarin naast de basisvakken spelling, lezen, taal en rekenen de 21ste-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. De 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen en probleemoplossend denken, zijn verweven in ons onderwijsconcept, waarbij wij werken in units. De units zijn verdeeld in stamgroepen en niveaugroepen.

Adres

de Visserstraat 6a
1964ST, Heemskerk

Contactgegevens

0251232646
directie@obsdezilvermeeuw.nl
Basisschool De Zilvermeeuw

Sint Bernardusschool

Beschrijving

De Bernardusschool is een katholieke basisschool in Haarlem oost. Wij hebben gemiddeld 350 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Wij bieden de kinderen, leerkrachten en ouders een veilige, warme omgeving, waarin ruimte is voor verschillen en de leerbehoefte van het kind. Wij zijn een Kanjerschool.

Doelstelling

Op de Bernardus werken wij samen in een veilige sfeer en zijn voor ons de volgende 4 kernwaarden van belang : ieder kind is uniek. Spel en plezier. Eigenaarschap. Groei en ontwikkeling.

Adres

Bernard Zweersstraat 1
2033DE, Haarlem

Contactgegevens

0235333337
0235339454
sintbernardus@stichtingsintbavo.nl
Sint Bernardusschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Dreefschool

Beschrijving

De Dreefschool is een christelijke basisschool met een rijke geschiedenis, gevestigd in een monumentaal pand aan de rand van de Haarlemse binnenstad. De cultuur van de stad en van de school zijn van oudsher verweven. Sfeer, structuur en harmonie staan bij ons hoog in het vaandel.

Doelstelling

Ontmoeting, ontdekking en ontplooiing vormen de basis van het onderwijs op de Dreefschool. Wij willen de kinderen leren hun mogelijkheden te ontdekken, op hun eigen mogelijkheden te vertrouwen en ze verder helpen deze uit te bouwen. Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen groeien in hun zelfstandigheid, dat zij hun verantwoordelijkheid leren te nemen en respectvol zijn naar hun omgeving en medemens.

Adres

Dreef 20
2012HS, Haarlem

Contactgegevens

0235312912
info@dreefschool.nl
Dreefschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Vrije School Kennemerland

Beschrijving

Vrije School Kennemerland is een persoonlijke school in een rustige buurt in het noorden van Haarlem. We hebben ongeveer 250 leerlingen verdeeld over een kleuterafdeling (drie groepen 1 en 2) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8). Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Een aanmelding voor de Vrije School Kennemerland staat los van een aanmelding voor de Vrije School Kleverpark (incl. groeilocatie de Lindeboom).

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op Vrije School Kennemerland ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij Vrije School Kennemerland net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je verdere leven plezier hebt.

Adres

Weltevredenstraat 9
2022VA, Haarlem

Contactgegevens

0235373578
info@vskennemerland.nl
Vrije School Kennemerland

Opmerkingen

Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn.Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. De Vrije School Kennemerland is een eigen, enkele lokatie. De Vrije School Kleverpark daarentegen bestaat uit twee locaties: aan de Wouwermanstraat en aan de Korte Verspronckweg. Deze laatste locatie is onze groeilocatie en heeft in schooljaar 2019-2020 drie kleuterklassen en een klas 1, 2 en 3 (groep 3, 4 en 5). Je kunt de groeilocatie De Lindeboom niet apart opgeven als voorkeurslocatie in het plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem, deze valt onder de Vrije School Kleverpark.

Basisschool De Sleutelbloem

Beschrijving

Katholieke basisschool

Doelstelling

De Sleutelbloem is een katholieke school en wil vanuit deze identiteit de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. Onze leerlingen leren en leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Respect voor elkaar, de vorming van de eigen identiteit en de grote mate van zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving vinden wij belangrijk

Adres

Hoflanderweg 45
1947ZB, Beverwijk

Contactgegevens

0251223840
info@desleutelbloem.nl
Basisschool De Sleutelbloem

Basisschool De Sterrekijker

Beschrijving

Openbare basisschool De Sterrekijker

Doelstelling

De doelstelling van ons onderwijs is dat leerlingen vanaf 4 jaar in acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen. Er wordt gelet op ieders capaciteiten. Dat betekent dat er extra hulp is voor kinderen met leerproblemen, maar ook zijn er extra mogelijkheden voor kinderen die goed kunnen leren.

Adres

van der Hoopstraat 54
1945TT, Beverwijk

Contactgegevens

0251243816
info@desterrekijker.nl
Basisschool De Sterrekijker

Sanyu Onderwijs

Beschrijving

Kleinschalig particulier basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen uit Haarlem en omgeving (Heemstede, Aerdenhout, Santpoort, Velsen, Hoofddorp, Hillegom, Halfweg, Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk, Kennemerland, IJmond, andere delen van de randstad en omstreken)

Adres

Korte Verspronckweg 7-9
2023BS, Haarlem

Contactgegevens

0613012321
info@sanyu-onderwijs.nl
Sanyu Onderwijs

Basisschool De Zefier

Beschrijving

Basisschool De Zefier

Doelstelling

De schoolvisie is geënt op het zichtbaar maken van respect en verantwoordelijkheid. Wij kijken vanuit een katholieke identiteit naar én letten op de ontwikkeling van het individuele kind. Het is de taak van de school om elk kind zich optimaal te helpen ontplooien. Daarbij tekent zich als hoofdlijn af: het zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ontwikkelingsverschillen en mogelijkheden van de kinderen. We gaan daarbij uit van de belangstelling van het kind.

Adres

Eenhoornstraat 2D
1973XT, IJmuiden

Contactgegevens

0255820993
administratie.zefier@atlantbo.nl
BS De Zefier

Bethelschool voor Christelijk Basisonderwijs

Beschrijving

"Samen spelen, samen werken, leren leren, leren, leven"..........is het uitgangpunt van onze visie op onderwijs en opvoeding. We vinden het van groot belang dat het schoolklimaat, openheid, plezier, rust, waardering en respect uitstraalt. We gebruiken hierbij o.a. een project om de sociale vaardigheden van de kinderen te vergroten: "Opkomen voor jezelf, zonder anderen te kwetsen".

Adres

Noorderwijkweg 92
1943DM, Beverwijk

Contactgegevens

0251223671
info@bethelschool.nl
Bethelschool voor Christelijk Basisonderwijs

De Brandaris

Beschrijving

De Brandaris is een gemengde buurtschool in Molenwijk. Onze school is een afspiegeling van de wijk, waar iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond welkom is. Ongeveer 180 leerlingen zijn hier dagelijks te vinden, verdeeld over 8 of 9 groepen. Ons gebouw is volledig gerenoveerd en rondom de school is meer dan genoeg groen en ruimte om te spelen.

Doelstelling

Ons doel is; kinderen met plezier naar school laten gaan, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren en samen (uw kind, u als ouder en wij als leerkrachten) werken aan de ontwikkeling van uw kind, zodat ieder kind zich fijn voelt en kan laten zien wat het waard is.

Adres

Frieslandlaan 2-4
2036NE, Haarlem

Contactgegevens

0235336622
debrandris@debrandarishaarlem.nl
De Brandaris

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Koningin Emmaschool

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Koningin Emmaschool, de school die bekend staat om de hoge onderwijskwaliteit (recent door de onderwijsinspectie als ‘voorbeeldschool’ aangemerkt). De KES is dynamisch, enthousiast, bruisend, onderzoekend, optimistisch en oprecht. Associaties die wat ons betreft bij de ‘Emma’ passen. Ons team heet jou, heet u van harte welkom!

Adres

Roerdompplein 19
2025CS, Haarlem

Contactgegevens

0235370413
nanda.klaassen@kon-emmaschool.nl
Koningin Emmaschool

Opmerkingen

Onze samenwerkingspartner is de SKOS, in het geval van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang.

Dalton De Molenwiek

Beschrijving

De Molenwiek is een Dalton-school. Daltonscholen zijn gericht op verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Leerlingen krijgen bij het werken aan de leerstof en de thema's ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Doelstelling

De Molenwiek heeft er de pijler “beleving” aan toegevoegd en maakt daar ook een speerpunt van. Wij willen voor de kinderen een “beleefomgeving” zijn, de school als atelier waarin allerlei uitnodigingen zijn om te proberen, te leren, te ervaren en te beleven. Onze school wil de kinderen bouwstenen voor hun levensfundament aanreiken en daarom willen we zorgen voor een schat aan belevingssituaties. Op de website kunt u in beeld en tekst bekijken hoe het onderwijs bij ons op school wordt vorm gegeven.

Adres

Betuwelaan 2
2036GV, Haarlem

Contactgegevens

0235336213
dalton@molenwiek-haarlem.nl
Basisschool de Molenwiek

Opmerkingen

Alle dagen gaan de deuren om 8.10 uur open. Om 14.00 uur zijn de lessen afgelopen. Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

International School Haarlem - location Schreveliusstraat

Beschrijving

Lower Primary (groups 1-2-3-4)

Doelstelling

The school offers a positive learning environment where students (4-18 years) and teachers are encouraged to realize their full potential within a multicultural and international framework.

Adres

Schreveliusstraat 27
2014XP, Haarlem

Contactgegevens

0232200001
administration@internationalschoolhaarlem.nl
International School Haarlem

De Wijde Wereld

Beschrijving

We heten u graag welkom op De Wijde Wereld, een montessorischool die barst van de energie! In het hartje van Schalkwijk werken we met de kinderen aan hun ontwikkeling vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Daarbij gebruiken we ons bijzondere schoolgebouw en haar omgeving.

Adres

Haya van Somerenpad 1
2036AK, Haarlem

Contactgegevens

0235338242
montessori@spaarnesant.nl
De Wijde Wereld Montessori

Opmerkingen

Peuterspeelzaal de Roze Toren bevindt zich in hetzelfde pand. Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl Voor openingstijden zie website.

Franciscus Xaveriusschool

Beschrijving

Rooms Katholieke school voor regulier basisonderwijs.

Doelstelling

Kinderen leren om waardevolle mensen te zijn, voor zichzelf en de ander, met een open oog voor de wereld en met een positieve levensinstelling.

Adres

Nagtzaamstraat 88
2032TH, Haarlem

Contactgegevens

0235402376
franciscusxaverius@stichtingsintbavo.nl
Basisschool St. Franciscus Xaveriusschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

De Peppelaer - Bovenbouw

Beschrijving

In het hart van de Leidsebuurt, aan het groene Leidseplein, staat De Peppelaer. We zijn een openbare basisschool met een enthousiast en gedreven team en een hechte groep leerlingen. Wij bieden hen een veilige en inspirerende leeromgeving waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Kom vooral kijken tijdens een van onze rondleidingen, verzorgd door de leerlingenraad.

Doelstelling

Met RESPECT voor de ander elkaar INSPIREREN om samen te LEREN.

Adres

Leidseplein 36
2013PZ, Haarlem

Contactgegevens

0235510422
directie.peppelaer@obsdepeppelaer.nl
OBS De Peppelaer

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Basisschool De Wilgeroos

Beschrijving

Katholieke Basisschool De Wilgeroos

Adres

Wilgenhoflaan 2
1944TD, Beverwijk

Contactgegevens

0251221114
post@wilgeroos.nl
Basisschool De Wilgeroos

Opmerkingen

Basisschool De Zevenhoeven

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

De Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. In onze missie staan veiligheid, respect, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal.

Adres

Maerelaan 248a
1963KH, Heemskerk

Contactgegevens

0251234506
info@zevenhoeven.nl
OBS De Zevenhoeven

Basisschool De Vrijheit

Beschrijving

Basisschool De Vrijheit is een neutrale basisschool in Wijk aan Zee.

Adres

Dorpsduinen 1214
1949EG, Wijk aan Zee

Contactgegevens

0251374443
info@devrijheit.nl
Basisschool De Vrijheit

Mariaschool

Beschrijving

De Mariaschool is een katholieke school voor basisonderwijs, die voor iedereen open staat. Als school zien wij het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Kernwoorden hierbij zijn normen en waarden, veiligheid, zelfstandigheid, respect en vertrouwen. Wij werken met moderne lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs. .

Adres

Louis Davidscarré 1
2042LZ, Zandvoort

Contactgegevens

0235714258
directie.maria@jl.nu
Mariaschool

Bornwaterschool

Beschrijving

De Bornwaterschool is een openbare school. Dat betekent dat bij ons op school alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst, overtuiging of gezindte. De Bornwaterschool is een kleine basisschool, gelegen in het groene hart van Bloemendaal. Rondom de school hebben we veel ruimte voor de kinderen om te bewegen, zoals het plein en de tuin. Onze basisschool telt ongeveer 180 leerlingen. Behalve bij de kleuters hebben wij geen combinatiegroepen. Naast de reguliere groepen hebben we ook een Plusklas en is Day a Week School in ons gebouw gehuisvest.

Adres

Ign. Bispincklaan 1
2061EM, Bloemendaal

Contactgegevens

0235252068
directie@bornwaterschool.nl
Bornwaterschool

De Talenten

Beschrijving

Basisschool De Talenten is een gezellige, kleine school in de Slachthuisbuurt van Haarlem. We werken volgens de principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Bent u nieuwsgierig? Bekijk dan het filmpje op onze site http://www.detalenten.nl/ En kom langs om te voelen of u zich net zo thuis voelt bij ons als wij. Dan nemen we rustig de tijd om u rond te leiden en te vertellen over onze passie voor kinderen en onderwijs.

Doelstelling

Het is onze ambitie, dat ieder kind dat onze school verlaat, weet waar hij of zij goed in is.

Adres

Noormannenstraat 1
2033LG, Haarlem

Contactgegevens

0232027331
0235331892
patricia.pijloo@detalenten.nl
De Talenten

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs. De school is gevestigd in buurtcentrum De Hamelink. Hierdoor hebben we een hecht contact met de buurt. De Talenten is een school waar we de echte wereld binnenhalen of opzoeken, waar we zoveel mogelijk willen leren door te doen, waar we op zoek gaan naar het Talent van ieder kind, waar je jezelf kan en mag zijn en waar we ouders en kinderen allemaal persoonlijk kennen.

Dreefschool Kleine Houtweg

Beschrijving

De Dreefschool is een christelijke basisschool met een rijke geschiedenis, gevestigd in een monumentaal pand aan de rand van de Haarlemse binnenstad. De cultuur van de stad en van de school zijn van oudsher verweven. Sfeer, structuur en harmonie staan bij ons hoog in het vaandel.

Doelstelling

Ontmoeting, ontdekking en ontplooiing vormen de basis van het onderwijs op de Dreefschool. Wij willen de kinderen leren hun mogelijkheden te ontdekken, op hun eigen mogelijkheden te vertrouwen en ze verder helpen deze uit te bouwen. Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen groeien in hun zelfstandigheid, dat zij hun verantwoordelijkheid leren te nemen en respectvol zijn naar hun omgeving en medemens.

Adres

Kleine Houtweg 24
2012CH, Haarlem

Contactgegevens

0237110456
info@dreefschool.nl
Dreefschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Vrije School Kleverpark locatie De Lindeboom

Beschrijving

Vrije School Kennemerland is een persoonlijke school in een rustige buurt in het noorden van Haarlem. We hebben ongeveer 250 leerlingen verdeeld over een kleuterafdeling (drie groepen 1 en 2) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8). Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Vrije School De Lindeboom is onze groeilocatie en heeft in schooljaar 2018-2019 drie kleuterklassen en een klas 1 (groep 3) en klas 2 (groep 4). Deze scholen liggen op loopafstand van elkaar.

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op Vrije School Kleverpark ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrije school net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij Vrije School Kleverpark net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele leven plezier hebt.

Adres

Korte Verspronckweg 7-9
2023BS, Haarlem

Contactgegevens

0232023235
0651401826
info@vsdelindeboom.nl
Vrije School Kleverpark

De Cirkel

Beschrijving

Bij De Cirkel ligt het accent op de cognitieve vorming van de leerling. De school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen. Ook is De Cirkel een sportieve school. De school geeft veel aandacht aan bewegingsonderwijs, sociale themathiek en gezonde voeding.

Adres

Atjehstraat 35A
2022BL, Haarlem

Contactgegevens

0235254380
info@obscirkel.nl
Openbare basisschool de Cirkel

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Basisschool De Westbroek

Beschrijving

De Westbroek biedt gepersonaliseerd onderwijs. De leerlingen worden niet ingedeeld op leeftijd, maar op onderwijsbehoefte, zodat kinderen die meer uitdaging zoeken, sneller kunnen doorstromen en kinderen die een extra uitleg nodig hebben, deze op maat krijgen.

Doelstelling

We kijken naar talent en bieden onderwijs op maat. Dit doen we door de beperking van de traditionele groepsindeling los te laten. De leerlingen worden niet ingedeeld op leeftijd, maar op onderwijsbehoefte. Kinderen die meer uitdaging zoeken, kunnen sneller doorstromen. Leerlingen die met bepaalde vakgebieden moeite hebben, kunnen extra tijd krijgen. Door de kleine begeleidingsgroepen is er meer individuele aanpak mogelijk.

Adres

Platbodem 201
1991NN, Velserbroek

Contactgegevens

0235374664
info@dewestbroek.nl
Faceboek De Westbroek

Al Ihklaas

Beschrijving

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Adres

Spijkerboorpad 4
2037EA, Haarlem

Contactgegevens

0235335540
Al Ihklaas

Veronicaschool

Beschrijving

De Veronicaschool is een Jenaplanschool in het centrum van Haarlem. Onze schoolgemeenschap kenmerkt zich door een open respectvolle houding van kinderen, ouders en groepsleiders.

Doelstelling

De Veronicaschool wil een echte leef- en werkgemeenschap zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Wij willen een leeromgeving creëren, die stimulerend en uitdagend is. De sfeer is open en respectvol. We zijn gericht op samenwerking en kinderen krijgen veel verantwoordelijkheid. De Veronicaschool wil een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt, zodat het zich kan ontwikkelen zonder dat het zich zorgen hoeft te maken of het geaccepteerd wordt.

Adres

Antoniestraat 28
2011CR, Haarlem

Contactgegevens

0235364092
veronica@stichtingsintbavo.nl
Veronica Jenaplanschool

Opmerkingen

De school staat onder het bevoegd gezag van schoolbestuur Stichting Sint Bavo voor Interconfessioneel basisonderwijs. Aanmelden : Ouders die hun kind willen inschrijven laten we graag eerst kennismaken met onze school. U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden voor een maandelijkse rondleiding.

Willem van Oranjeschool

Beschrijving

Eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Willem van Oranjeschool is een wereldschool bij jou om de hoek! Een afspiegeling van de maatschappij. Er zijn veel verschillen tussen de kinderen en dat vinden we leuk! We werken hard aan de hoofdvakken, maar we hebben ook theater, een koor, muzieklessen, sporten en ateliers. Er is een basishouding van vriendelijkheid en we hebben duidelijke verwachtingen naar ouders.

Adres

Rozenhagenstraat 15
2021CG, Haarlem

Contactgegevens

0235252683
info@willemvanoranjeschool.nl
Willem van Oranjeschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Haarlemse Montessorischool Hoofdgebouw groepen 3 t/m 8

Beschrijving

De Haarlemse Montessori School is een Algemeen Bijzondere school voor regulier basisonderwijs volgens de pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Daarbij staat een goede balans tussen individuele begeleiding en de sociale ontwikkeling van het kind in de groep centraal. De HMS kenmerkt zich door ruime en lichte klaslokalen, montessori-bevoegde en ervaren leerkrachten, betrokken ouders en veel leerplezier. De Haarlemse Montessorischool heeft twee gebouwen. De dependance voor de onderbouw, groep 1 en 2, is gevestigd aan de Churchilllaan 70. Het hoofdgebouw voor de midden- en bovenbouw is te vinden aan de Louise de Colignylaan 3.

Doelstelling

Het algemene doel van de montessori-opvoeding en het montessori-onderwijs is het kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn of haar directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.

Adres

Louise de Colignylaan 3
2012SR, Haarlem

Contactgegevens

0235281624
administratie@dhms.nl
De Haarlemse Montessorischool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Vereniging De Haarlemse Montessorischool, bereikbaar via het adres van de school.

Basisschool De Bareel

Beschrijving

De Bareel "Waar je leren samen doet".

Adres

Waddenlaan 1
1967EH, Heemskerk

Contactgegevens

0251230468
bareel@tabijn.nl
De Bareel

Cruquiusschool

Beschrijving

In Haarlem Zuid-West staat de Cruquiusschool. Op de jongste basisschool van Haarlem is veel oog voor het individuele kind. Het samen ontdekken van ieders kracht en talent staat centraal. We werken met IPC. Er is veel aandacht voor de Engelse taal en internationalisering. Onze blik is naar buiten gericht.

Doelstelling

De Cruquiusschool heeft zichzelf een doel gesteld: Leerlingen van de Cruquiusschool stromen na groep 8 uit als krachtige burgers. Zij hebben zelfvertrouwen, zelfkennis en zijn daardoor “een compleet mens”. Wij geloven dat een school meer moet doen dan haar leerlingen alleen maar cognitieve kennis bijbrengen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast een rijke leeromgeving ook een rustige en veilige sfeer hangt in de school en bieden we een duidelijke structuur.

Adres

Nicolaas van der Laanstraat 25
2013BL, Haarlem

Contactgegevens

0237440147
info@cruquiusschool.nl
Cruquiusschool

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. www.spaarnesant.nl

Basisschool pcb De Hoeksteen

Beschrijving

Brede School PCBS De Hoeksteen

Doelstelling

Wij zijn een kleine school met een veilige, uitdagende leeromgeving. We bieden kwalitatief goed en modern onderwijs en hebben hoge leerresultaten. Binnen ons onderwijsaanbod bieden wij o.a. Engels vanaf groep 1 en Media Educatie in de Laptopklas groep 8. Door de kinderen te betrekken bij het leerproces leren wij de kinderen leren. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op de maatschappij die komen gaat en is De Hoeksteen elke dag de plek waar toekomst begint.

Adres

De Weid 24
1991ET, Velserbroek

Contactgegevens

0235378198
info@cbdehoeksteen.nl
PCB De Hoeksteen

Bavo Jenaplanschool

Beschrijving

De Bavo Jenaplanschool is een gezellige kleine school aan de rand van het centrum en de Leidsebuurt.

Doelstelling

De Bavo Jenaplanschool richt zich naast de aandacht voor de cognitieve vakken op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de kinderen. Het bewustzijn dat ieder kind ergens goed in is en dat ook durft te laten zien is een belangrijk aandachtspunt. Uitgangspunten zijn: Een kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen; Leren wordt pas leuk, wanneer het betekenis voor je heeft; Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling.

Adres

Westergracht 3
2013ZJ, Haarlem

Contactgegevens

0235323861
bavo@stichtingsintbavo.nl
Bavo Jenaplanschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Haarlemse Montessorischool Dependance groepen 1 en 2

Beschrijving

De Haarlemse Montessori School is een Algemeen Bijzondere school voor regulier basisonderwijs volgens de pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Daarbij staat een goede balans tussen individuele begeleiding en de sociale ontwikkeling van het kind in de groep centraal. De HMS kenmerkt zich door ruime en lichte klaslokalen, montessori-bevoegde en ervaren leerkrachten, betrokken ouders en veel leerplezier. De Haarlemse Montessorischool heeft twee gebouwen. De dependance voor de onderbouw, groep 1 en 2, is gevestigd aan de Churchilllaan 70. Het hoofdgebouw voor de midden- en bovenbouw is te vinden aan de Louise de Colignylaan 3.

Doelstelling

Het algemene doel van de Montessori-opvoeding en het Montessori-onderwijs is het kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn of haar directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.

Adres

Churchilllaan 70
2012RR, Haarlem

Contactgegevens

0235281624
administratie@dhms.nl
De Haarlemse Montesorrischool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Vereniging De Haarlemse Montessorischool, bereikbaar via het adres van de school.

De Wadden locatie Molenwijk

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). Een stabiele en betrouwbare school met hart en oog voor ieder kind. Met kleine groepen, betrokken en professionele leerkrachten met passie voor onderwijs. Kernwoorden: Vertrouwen in leerlingen en ouders. Maatwerk en hoge verwachting. Oefening in samenwerking, zelfstandigheid, taal en woordenschat. Meer lestijd en beste beoordeling door inspecteur. PSZ en Kinderopvang in huis.

Adres

Zevenwoudenplantsoen 3
2036NK, Haarlem

Contactgegevens

0235335723
infomolenwijk@cbsdewadden.nl
De Wadden locatie Molenwijk

Opmerkingen

Christelijke Basisschool De Wadden bestaat uit twee locaties. De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Liduinaschool Junoplantsoen

Beschrijving

De Liduinaschool-Juno heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren een onderzoekende houding bij kinderen, eigenaarschap en wij leren kinderen goed samenwerken.

Doelstelling

Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een stabiele en overzichtelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening.

Adres

Junoplantsoen 30
2024RR, Haarlem

Contactgegevens

0235273612
liduina2@liduinaschool.nl
Liduinaschool Junoplantsoen

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting R.K. Basisonderwijs Haarlem-Schoten

Basisschool De Plataan

Beschrijving

Basisschool De Plataan valt onder stichting Fedra. Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. De scholen werken, ieder op een eigen wijze, vanuit een christelijke grondslag aan kwalitatief goed onderwijs.

Doelstelling

Basisschool De Plataan is gehuisvest in een modern, nieuw gebouw in Velsen-Noord. De school telt 380 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Op De Plataan proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Zij vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat ieder kind de voor hem of haar optimale leer- en ontwikkelingsresultaten bereikt. Het onderwijsaanbod voor ieder kind dient afgestemd te zijn op de ontwikkeling van het kind, zodat een kind een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt.

Adres

Heirweg 2B
1951CD, Velsen-Noord

Contactgegevens

0251224074
info@deplataanvelsen.nl
Basisschool De Plataan

Basisschool De Vliegende Hollander

Beschrijving

Openbare Basisschool De Vliegende Hollander

Doelstelling

Openbaar onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Adres

Casembrootstraat 58
1972CC, IJmuiden

Contactgegevens

0255514471
info@vliegendehollander.net
OBS De Vliegende Hollander

Basisschool De Vuurtoren

Beschrijving

Openbare Basisschool De Vuurtoren

Doelstelling

Openbare Basisschool De Vuurtoren, streeft ernaar dat uw kind(eren) op O.B.S. De Vuurtoren een goede tijd zal/zullen hebben. Dit willen we bereiken in goede samenwerking met u. We zullen eraan werken dat de school het veilige baken is, dat kinderen door hun basisschooltijd heen loodst. Op O.B.S De Vuurtoren zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun achtergrond, levensovertuiging en afkomst. Dit is geheel in overeenstemming met het openbare karakter van de school. Onze school stat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. De kerndoelen willen we met zoveel mogelijk leerlingen halen. Kerndoelen zijn doelen per vakgebied die aan het eind van de basisschool moeten zijn behaald. Deze doelen zijn door de overheid opgesteld.

Adres

Koningsplein 1
1975DR, IJmuiden

Contactgegevens

0255514620
info@obs-devuurtoren.nl
OBS De Vuurtoren

Basisschool Montessori Beverwijk

Beschrijving

Op de Montessorischool wordt er gewerkt volgens de ideeen van dr. Maria Montessori (1870-1952). Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde "de rechten van het kind". Ze bedoelde daarmee dat het kind het recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een gelukkig en zelfstandig mens te worden.

Adres

Laan van Blois 100
1943MN, Beverwijk

Contactgegevens

0251227069
info@montessoribeverwijk.nl
Montessorischool Beverwijk

Basisschool De Klipper

Beschrijving

De Klipper is een kleine gezellige basisschool in oud- IJmuiden waar een goede sfeer en goede resultaten belangrijke speerpunten zijn. Samen met ouders en kinderen blijft het team hier steeds aan werken.

Adres

Koningsplein 7
1975DR, IJmuiden

Contactgegevens

0255511988
directie.klipper@atlantbo.nl
BS De Klipper

De Piramide

Beschrijving

OBS de Piramide is een kleine kleurrijke school. Taal en lezen staan bij ons centraal. Daarnaast bieden wij onderwijs op maat aan. De school is een veilige plek waar ook ouders een belangrijke rol spelen.Samen creëren we een veilige omgeving voor de kinderen.

Doelstelling

We proberen het beste uit ieder kind te halen op sociaal-emotioneel, cognitief , creatief en lichamelijk gebied. Je kunt op onze school zijn wie je bent.

Adres

Duitslandlaan 9
2034BC, Haarlem

Contactgegevens

0235338064
info@piramide-haarlem.nl
De Piramide Haarlem

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

De Meer

Beschrijving

De Meer is een interconfessionele basisschool die nauw samenwerkt met de peuterspeelzaal. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De school heeft momenteel tien groepen en is groeiend. De Meer is een onderdeel van de Brede School Meerwijk. Door de samenwerking met een andere basisschool, welzijnswerk en een kinderdagopvang kan meer dan de normale schooltaken geboden worden.

Doelstelling

De Meer richt zich op het aanbieden van hoogwaardig onderwijs. Om een leeromgeving te realiseren waarin ieder individu zich optimaal kan ontwikkelen, werkt De Meer voortdurend aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie.

Adres

Erasmuslaan 1
2037LA, Haarlem

Contactgegevens

0235337374
demeer@stichtingsintbavo.nl
IC basisschool de Meer

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Sint Bavo voor Interconfessioneel Onderwijs.

Basisschool Het Kompas

Beschrijving

Basisschool het Kompas werkt volgens de pijlers van het Daltononderwijs, ‘samenwerken’, ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’.

Adres

Drechtstraat 9
1946AZ, Beverwijk

Contactgegevens

0251231291
infohetkompas@opoijmond.nl
Kompas daltonschool

Speciaal Bassischool De Zeearend

Beschrijving

De Zeearend is een school voor speciaal basisonderwijs, voor de regio IJmond-Noord, een school waar alle kinderen speciaal mogen zijn. Op onze school wordt basisonderwijs gegeven op een intensieve manier met veel extra zorg voor de leerlingen. Kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt, of kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, vinden op De Zeearend een goede plek. Door hun specifieke onderwijsbehoeften is een reguliere basisschool minder geschikt voor hen.

Adres

de Dalen 1
1945NC, Beverwijk

Contactgegevens

0251256070
dezeearend@aloysiusstichting.nl
SBO de Zeearend

Florencius Basisschool

Beschrijving

Florencius is een particuliere basisschool. De belangrijkste reden om te kiezen voor particulier onderwijs is om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan kwalitatief onderwijs op maat. Daarnaast biedt particulier onderwijs voor kinderen met een specifieke hulpvraag zoals dyslexie of dyscalculie of voor meerbegaafde kinderen meer steun dan het reguliere onderwijs.

Doelstelling

Het doel van Florencius als particuliere basisschool is het ontwikkelen van een ideaal onderwijssysteem. Wij bieden voor onze leerlingen optimale zorg door de beschikbaarheid van extra expertise en beperkte groepsgrootte (1 begeleider op maximaal 8 leerlingen).

Adres

Florapark 1
2012HK, Haarlem

Contactgegevens

0237676049
info@florencius.nl
Facebook

Al Ikhlaas

Beschrijving

Al Ikhlaas is de eerste Islamitische basisschool in Haarlem en omgeving. De school is gevestigd in Haarlem Schalkwijk en heeft een regiofunctie. In 2002 is de school gesticht en in het jaar 2007 is het een nevenvestiging van de Islamitische basisschool El Kadisia te Amsterdam geworden. Op dit moment maakt de school een groei door, er zijn 342 leerlingen en 23 personeelsleden.

Doelstelling

Het beleid is erop gericht om, vanuit de Islamitische identiteit, de leerlingen te vormen tot zelfstandige, weerbare individuen die oog en oor hebben voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Waar het mogelijk is, laten we de leerlingen participeren in de omgeving.

Adres

Spijkerboorpad 4
2037EA, Haarlem

Contactgegevens

0235335540
directie.alikhlaas@elamalscholen.nl
Basisschool Al Ikhlaas

Auris Professor van Gilseschool - locatie Heemskerk

Beschrijving

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, het begrijpen van taal, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. De school biedt ook onderwijs aan slechthorende leerlingen.

Adres

de Visserstraat 6a
1964ST, Heemskerk

Contactgegevens

0251707319
Info.vgs@auris.nl
Auris Professor van Gilseschool

Basisschool Panta Rhei

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

Kinderen verschillen. Kinderen verschillen in het tempo waarin ze ontwikkelen, kinderen verschillen in de manier van leren, kinderen verschillen in de manier waarop ze thuis zijn opgevoed, kinderen verschillen in karakter. De ontwikkeling van elk kind verloopt op "Eigen wijze' zeggen wij op Panta Rhei.

Adres

Pieter Cheeuwenlaan 8
1948DD, Beverwijk

Contactgegevens

0251233977
info@depantarhei.nl
Basisschool De Panta Rhei

Basisschool De Boekanier

Beschrijving

De Boekanier Speciale school voor Basisonderwijs

Doelstelling

De Boekanier is in 1995 van start gegaan. De school is ontstaan door een fusie tussen de toenmalige MIVO (LOM) en de Duin en Denneschool (MLK). Op 1 augustus 1999 is de Hendrik Piersonschool (MLK) samengevoegd met De Boekanier. Vanaf dat moment kent Velsen één Speciale school voor Basisonderwijs: De Boekanier. De Boekanier is een openbare school, waarin elk kind en elke ouder zich thuis moet kunnen voelen.

Adres

Willemsbeekweg 80
1971GZ, IJmuiden

Contactgegevens

0255511714
info@boekanier-sbo.nl
SBO De Boekanier

Internationale Taalklas - locatie Prinses Beatrixdreef

Beschrijving

De Internationale Taalklas is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. De Internationale Taalklas (ITK) is een regio voorziening voor de gemeenten Haarlem, IJmuiden, Vogelenzang, Heemstede, Bloemendaal, Overveen en Zandvoort.

Doelstelling

Het doel van de Internationale Taalklas is dat de kinderen Nederlands leren spreken, schrijven en begrijpen zodat ze in kunnen stromen in een basisschool bij hen in de buurt.

Adres

Prinses Beatrixdreef 6
2033TX, Haarlem

Contactgegevens

0237078260
0685418133
itk@stichtingsintbavo.nl
Internationale Taalklas

Bassischool De Otterkolken

Beschrijving

Basisonderwijs

Adres

Prof ten Doesschatestraat 119a
1963AS, Heemskerk

Contactgegevens

0251232688
otterkolken@tabijn.nl
Basisschool De Otterkolken

Opmerkingen

Dependance: tel. 0251 243589

Oranje Nassauschool

Beschrijving

De Oranje Nassauschool is een christelijke school voor basisonderwijs.

Doelstelling

Het uitgangspunt van de school is goed onderwijs te geven in een veilige, vertrouwde omgeving. Een omgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en waar ze met plezier verblijven. Er wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden van de kinderen.De school heeft als speerpunten cultuur en techniek.

Adres

Lijsterstraat 1-3
2042CH, Zandvoort

Contactgegevens

0235714325
directie@onschool.nl
Oranje Nassau School

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

De Spaarneschool

Beschrijving

De Spaarneschool is een kleine openbare basisschool in het mooie dorp Spaarndam, waar kinderen uit de hele regio naar toe komen. Een school waar kinderen gelukkig zijn en het beste in zichzelf ontwikkelen. Naast de kernvakken is er veel aandacht voor kunst, cultuur, muziek, sportieve activiteiten en Engels. Een eigen schooltuin aan de overkant van de school, waar de kinderen nog leren waar de sla vandaan komt! We bieden Engels aan vanaf de kleuters t/m groep 8, dit vak ronden wij af in groep 8 met een internationaal erkend Engels examen (Anglia) dat elk kind op eigen niveau maakt. De Spaarneschool, een DIJK van een school!

Adres

Kerklaan 37c
2063JK, Spaarndam

Contactgegevens

0235371720
administratie@spaarneschool.nl
Twitter

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Basisschool De Toermalijn

Beschrijving

Interconfessionele Basisschool De Toermalijn

Doelstelling

De Toermalijn biedt modern onderwijs vanuit onze inter-confessionele identiteit. De Toermalijn staat voor een moderne aanpak waarbij de ontwikkeling van elk kind centraal staat. De verschillen tussen kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en aanleg zijn voor ons het uitgangspunt bij een gezamenlijke aanpak met ouders, samenwerkende scholen en organisaties. Onze leerlingen worden permanent uitgedaagd om te groeien naar zelfstandigheid vanuit een optimaal leer- en leefklimaat in een plezierige en veilige omgeving. Creativiteit en een optimale communicatie zorgen voor een permanente doorontwikkeling en spelen in op school- en maatschappelijke ontwikkelingen. Met bezieling en passie zetten wij onze talenten en deskundigheid in en bieden daarmee de garantie om actueel en kwalitatief bij te dragen aan de ontwikkeling van elk kind. De Toermalijn is als kansrijke school alert op nieuwe educatiemogelijkheden en stimuleert een goede persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Adres

Driehuizerkerkweg 121
1985HB, Driehuis

Contactgegevens

0255516443
info.toermalijn@atlantbo.nl
ICBS Toermalijn Driehuis

Basisschool 't Kraaienest

Beschrijving

't Kraaienest is een openbare basisschool en staat in het westelijk deel van Beverwijk. Dagelijks begroeten we 200 kinderen binnen de muren van ons gebouw. De school huisvest 14 groepen. Hoewel we qua leerlingaantal de laatste jaren stabiel zijn, lijken we weer te gaan groeien. Het hart van onze school vormt het multi-medialokaal. Wat willen wij? Maximale leerresultaten behalen bij onze kinderen en maximale ontplooiing nastreven bij leerkrachten in een veilig, vriendelijk schoolklimaat waarbinnen we vertrouwen hebben in elkaar en we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid.

Adres

Laan van Blois 193
1943MH, Beverwijk

Contactgegevens

0251223467
contact@kraaienest.com
't Kraaienest

Basisschool De Pleiaden

Beschrijving

Openbare Basisschool De Pleiaden

Doelstelling

Basisschool De Pleiaden is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor ieder kind ongeacht de achtergrond, godsdienst of levensovertuiging. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom op onze school.

Adres

Pleiadenplantsoen 63
1973BS, IJmuiden

Contactgegevens

0255511233
info@pleiaden.nl
OBS De Pleiaden

OBS De Dolfijn

Beschrijving

De Dolfijn is een sprankelende school met oog voor de eigenheid van het kind, die waarde hecht aan goede samenwerking met ouders, goed omgaan met elkaar en cultuureducatie van belang vindt. De Dolfijn beschikt over een Plusklas en een aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Doelstelling

Verantwoordelijkheid, respect en veiligheid staan hoog in het vaandel.

Adres

Gijsbrecht van Aemstelstraat 118
2026VJ, Haarlem

Contactgegevens

0235374787
administratie@bsdedolfijn.nl
OBS De Dolfijn

Opmerkingen

De school beschikt over twee verdiepingen. De benedenverdieping is goed toegankelijk. Voor de tweede verdieping zijn er verschillende trappen te gaan.

Heliomare Onderwijs

Beschrijving

Heliomare onderwijs is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen van 4 tot ca 20 jaar. Leerlingen worden voorbereid op een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven in de samenleving. De leerling staat centraal en is, zoveel als mogelijk, eigenaar van zijn leer-ontwikkelingsproces.

Doelstelling

Heliomare onderwijs ondersteunt leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel, zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Adres

De Velst 1
1963KL, Heemskerk

Contactgegevens

0889208000
info-onderwijs@heliomare.nl
Heliomare

Basisschool De Lunetten

Beschrijving

Basisonderwijs

Adres

Maerten van Heemskerckstraat 146
1965GG, Heemskerk

Contactgegevens

0251231684
info@kbslunetten.nl
Basisschool De Lunetten

De Beatrixschool

Beschrijving

De Beatrixschool is gelegen tussen duinen en stad in het Ramplaankwartier in Haarlem. Het schoolgebouw is ontworpen naar model van een Zweedse boerderij, waardoor het in harmonie is met de landelijke omgeving. Dagelijks worden hier 440 leerlingen ontvangen.

Doelstelling

Het onderwijs van de Beatrixschool is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren door een samenspel van hoofd, hart en handen. Het hoofd staat voor de intellectuele, verstandelijke ontwikkeling; het hart voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de handen voor de creatieve en motorische ontwikkeling.

Adres

Blinkertpad 3
2015EX, Haarlem

Contactgegevens

0235242255
administratie@beatrixschoolhaarlem.nl
OBS Beatrixschool Haarlem

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Martin Luther Kingschool

Beschrijving

De Martin Luther King geeft groepsgewijs onderwijs, waarbij presteren, plezier beleven en prettig voelen (de drie p’s) voorop staat. In het gebouw van Plein Oost zitten 2 scholen, namelijk sbo de Hildebrandschool en obs de Martin Luther Kingschool.

Doelstelling

Wij hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat kinderen hun talenten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond, voorsprong of achterstand. Werkt samen - via vve - met peuterspeelzaal De Woelwatertjes en SBO-school Hildebrand. Werkt ook samen met naschoolse opvangorganisatie Op Stoom.

Adres

Van Zeggelenplein 31A
2032KA, Haarlem

Contactgegevens

0235352279
info@plein-oost.nl
Plein Oost

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Monseigneur Huibersschool

Beschrijving

Rooms Katholieke school voor interconfessioneel regulier basisonderwijs. We zijn een kleine, groeiende basisschool met een groep 1, een groep 2/3, een groep 4/5 en een groep 6/7. Sinds mei 2017 zit onze school in het schitterende WIJZER aan de Vilniusstraat (hoek Laan van Parijs/Engelandlaan). De komende jaren groeien we als vanzelf naar een basisschool met groep 1 t/m 8 voor 180 tot 200 leerlingen.

Doelstelling

Het katholieke geloof is uitgangspunt voor het onderwijs met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Adres

Vilniusstraat 2
2034EM, Haarlem

Contactgegevens

0235361331
r.barnhoorn@stichtingsintbavo.nl
Facebook

Hannie Schaftschool

Beschrijving

De Hannie Schaftschool is een school voor openbaar onderwijs. Voor de Hannie Schaftschool als openbare school gelden twee belangrijke kenmerken: Onze school is toegankelijk voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, geloofsovertuiging enz. Kinderen leren op onze school om te gaan met en respect op te brengen voor deze verscheidenheid. Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Adres

Louis Davidscarré 1B
2042LZ, Zandvoort

Contactgegevens

0235712862
directie.hannieschaftschool@stopoz.nl
Hannie Schaftschool

International School Haarlem - location Oorkondelaan

Beschrijving

Upper Primary (groups 5-6-7) & MYP 1-2-3.

Doelstelling

The school offers a positive learning environment where students (4-18 years) and teachers are encouraged to realize their full potential within a multicultural and international framework.

Adres

Oorkondelaan 65
2033MN, Haarlem

Contactgegevens

0232200001
administration@internationalschoolhaarlem.nl
International School Haarlem

Basisschool De Origon

Beschrijving

Basisschool de Origon is één van de scholen die valt onder Atlant Basisonderwijs. Atlant Basisonderwijs verzorgt onderwijs aan 9 katholieke, interconfessionele en christelijke basisscholen in de gemeente Velsen. De scholen van Atlant Basisonderwijs zijn in ontwikkeling, iedere school op zijn eigen specifieke manier.

Doelstelling

Vanaf 2017-2018 baseren wij ons onderwijsaanbod voor een groot deel op de grondbeginselen van IPC met behoud van een aantal mooie elementen van ons Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een themahoek waarin de echte wereld wordt nagebootst.

Adres

Orionweg 576
1974TV, IJmuiden

Contactgegevens

0255820997
directie.origon@atlantbo.nl
Basisschool De Origon

De Werkschuit

Beschrijving

Eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). Een kleine groeiende basisschool in de Haarlemse wijk Kleverpark. Onze visie op onderwijs ‘Zin in Leren met hoofd, hart en handen’ staat voorop. Brede ontwikkeling van een kind speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Met betekenisvolle thema’s laten we de kinderen nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen. Een Vreedzame School waarin we samen met de kinderen zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer, waar je mag zijn wie je bent.

Adres

Velserstraat 55
2023EB, Haarlem

Contactgegevens

0235261260
info@werkschuit-haarlem.nl
Basisschool de Werkschuit

Basisschool De Vlinder

Beschrijving

Basisonderwijs. Kindcentrum De Vlinder

Adres

Frankrijklaan 2
1966VD, Heemskerk

Contactgegevens

0251237766
vlinder@tabijn.nl
Basisschool De Vlinder

Don Boscoschool

Beschrijving

De Don Boscoschool is een Rooms Katholieke basisschool die ook open staat voor kinderen met een ander geloof. De school probeert kinderen respect bij te brengen voor ieders opvatting, hoe verschillend die ook kan zijn. De leerlingen komen voornamelijk uit de Boerhaavewijk en hebben verschillende achtergronden.

Doelstelling

Naast het reguliere onderwijsaanbod besteedt de school extra veel aandacht aan de opvoeding tot wereldburger. Het doel is om alle leerlingen zo op te voeden en te vormen dat ze zich thuis voelen in de wereld en er deel aan kunnen nemen. Daarnaast is er veel aandacht voor de gezondheid van de leerlingen.

Adres

Floris van Adrichemlaan 100
2035VD, Haarlem

Contactgegevens

0235330376
donbosco@stichtingsintbavo.nl
Don Boscoschool Haarlem

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van Stichting TWijs.

Hildebrandschool

Beschrijving

De Hildebrandschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Een school waar kinderen de ruimte krijgen, maar ook structuur en ondersteuning. Een warme en veilige school waar kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen leren. In het gebouw van Plein Oost zitten 2 scholen, namelijk sbo de Hildebrandschool en obs de Martin Luther Kingschool.

Doelstelling

Wij hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat kinderen hun talenten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond, voorsprong of achterstand.

Adres

Van Zeggelenplein 31B
2032KA, Haarlem

Contactgegevens

0235336992
info@plein-oost.nl
Hildebrandschool

Opmerkingen

Op maandag tot en met vrijdag gaan alle kinderen bij ons op school van 8.30 uur – 14.00 uur naar school, de vijf-gelijke-schooldagen. Tijdens de lunch blijft iedereen op school.

SO/VSO De Schelp

Beschrijving

Interconfessionele school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Doelstelling

De Schelp is een op ontwikkeling- en samenwerkinggerichte, zorgzame, veelzijdige en verdraagzame school met een interconfessionele identiteit. Zij biedt leerlingen met soms zeer beperkte mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs waardoor zij optimaal voorbereid een plaats vinden in de maatschappij.

Adres

Nieuwe Landstraat 12
2021DE, Haarlem

Contactgegevens

0235257249
deschelp@deschelphaarlem.nl
De Schelp

IKC Zuid-Kennemerland - vestiging Satelliet

Beschrijving

IKC Zuid-Kennemerland biedt gespecialiseerd onderwijs in combinatie met jeugdhulp van Kenter. Binnen het IKC wordt er passend onderwijs geboden aan leerlingen die binnen het reguliere basisonderwijs geen passend aanbod kunnen krijgen. Wij zijn er voor leerlingen van 4 tot 12-13 jaar.

Doelstelling

Ons doel is kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling verder te helpen, zodat zij kunnen opgroeien tot positieve jonge mensen. Dit doen we door waar nodig een aangepast onderwijsaanbod te combineren met begeleiding vanuit Kenter Jeugdhulp.

Adres

Albert Schweitzerlaan 8
2037RS, Haarlem

Contactgegevens

0235333236
info@dumonthaarlem.nl
De Satelliet

Prof. Dr. Gunningschool SO

Beschrijving

Op de Gunningschool zijn kinderen van 5 tot 13 jaar welkom die in het reguliere basisonderwijs niet terecht kunnen wegens gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen. Wij bieden deze kinderen kleinschalig speciaal onderwijs, met intensieve begeleiding en een heldere structuur. Gemiddeld hebben wij tussen de 70 tot 80 leerlingen op school.

Doelstelling

Kinderen vinden bij ons een positieve, persoonlijke en veilige leeromgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Ons team heeft veel aandacht voor de specifieke hulpbehoefte van onze leerlingen en onderhoudt intensief contact met de ouders. Wij willen het beste uit ieder kind halen!

Adres

Rijksstraatweg 245
2024DG, Haarlem

Contactgegevens

0235260337
gunningschool@aloysiusstichting.nl
Prof. Dr. Gunningschool

IKC Zuid-Kennemerland - vestiging Dumont

Beschrijving

IKC Zuid-Kennemerland biedt gespecialiseerd onderwijs in combinatie met jeugdhulp van Kenter. Binnen het IKC wordt er passend onderwijs geboden aan leerlingen die binnen het reguliere onderwijs geen passend aanbod kunnen krijgen. We zijn er voor kinderen van 4 tot 12-13 jaar.

Doelstelling

Ons doel is kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling verder te helpen, zodat zij kunnen opgroeien tot positieve jonge mensen. Dit doen we door waar nodig is een aangepast onderwijsaanbod te combineren met begeleiding vanuit Kenter Jeugdhulp.

Adres

Niels Finsenstraat 35
2035CZ, Haarlem

Contactgegevens

0235332017
info@dumonthaarlem.nl
IKC Zuid-Kennemerland

Opmerkingen

De hele school bevindt zich op de begane grond.

IKC Zuid-Kennemerland - vestiging Focus

Beschrijving

IKC Zuid-Kennemerland biedt gespecialiseerd onderwijs in combinatie met jeugdhulp van Kenter. Binnen het IKC bieden we passend onderwijs aan leerlingen die binnen het reguliere basisonderwijs geen passend aanbod kunnen krijgen. Wij zijn er voor leerlingen van 4 tot 12-13 jaar.

Doelstelling

Ons doel is kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling verder te helpen, zodat zij kunnen opgroeien tot positieve jonge mensen. Dit doen we door waar nodig een aangepast onderwijsaanbod te combineren met begeleiding vanuit Kenter Jeugdhulp.

Adres

Houtmanpad 33
2014AZ, Haarlem

Contactgegevens

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl
IKC Zuid-Kennemerland

De Parel - School voor speciaal onderwijs, revalidatie en zorg

Beschrijving

De Parel is een school voor speciaal onderwijs, kinderen met een lichamelijk of meervoudige beperking en kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn kunnen hier terecht voor onderwijs, revalidatie en zorg.

Adres

Frederik Hendriklaan 73
2012SG, Haarlem

Contactgegevens

0235283722
info@deparelhaarlem.nl
De Parel

Opmerkingen

Auris Professor van Gilseschool - locatie Haarlem

Beschrijving

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op onze school. Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan van groep 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden bij onderwijs aan de groepen 1 t/m 4.

Doelstelling

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, creëren wij een prettige, warme en veilige omgeving. Wij proberen hen uit te dagen en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.

Adres

Daslookweg 2
2015KN, Haarlem

Contactgegevens

0235246150
info.vgs@auris.nl
Facebook

SBO De Trapeze

Beschrijving

School voor Speciaal Basisonderwijs.

Doelstelling

De Trapeze wil de plek bieden waar kinderen in hun ontwikkeling verder kunnen daar waar de basisschool heeft aangegeven dat zij niet aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen.

Adres

Dinkelstraat 4
2025PH, Haarlem

Contactgegevens

0235380359
info@sbodetrapeze.nl
Facebook

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Antoniusschool IJmuiden

Beschrijving

De Antoniusschool IJmuiden biedt onderwijs aan kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Er wordt lesgegeven aan groepen 1/2, 3 en 4. De klassen bestaan uit maximaal 14 kinderen.

Adres

Willemsbeekweg 80
1971GZ, IJmuiden

Contactgegevens

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl
Antoniusschool IJmuiden

Dr. A. van Voorthuijsenschool - locatie Haarlem

Beschrijving

Openbare school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Doelstelling

Het onderwijs is er op gericht dat de leerling optimaal kan functioneren in de maatschappij op zijn eigen niveau, met de voor hem of haar passende steun. Zo zelfstandig als voor deze individuele leerling mogelijk is. Het optimaliseren van zelfstandigheid en communicatie heeft daarom bij alles een hoge prioriteit.

Adres

Professor Eijkmanlaan 1
2035XA, Haarlem

Contactgegevens

0235335939
info@voorthuijs.net
Dr. A. van Voorthuijsenschool

Technische College Velsen

Beschrijving

Het Technisch College Velsen is een regionale VMBO school op basis-, kader- en gemengde leerwegniveau met Leerwegondersteuning. De profielen zijn: Bouwen, Wonen en Interieur; Mobiliteit en Transport; Produceren, Installeren en Energie; Maritiem en Techniek. Het Technisch College Velsen maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep.

Adres

Briniostraat 12
1971HM, IJmuiden

Contactgegevens

0255546900
informatie@technischcollegevelsen.nl
Techische College Velsen

Vrije School Noord Holland voor Atheneum Havo Mavo

Beschrijving

Voortgezet onderwijs (vo), met onderwijs wat volgt op het primair onderwijs. Een leerling in het vo wordt voorbereid op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Adres

Korte Verspronckweg 7
2023BS, Haarlem

Montessori College Aerdenhout

Beschrijving

Het Montessori College Aerdenhout is een kleine school voor Mavo (Vmbo-tl) met een tweejarige onderbouw en tweejarige bovenbouw.

Adres

Boekenroodeweg 5
2111HJ, Aerdenhout

Contactgegevens

0235246246
info@montessori-aerdenhout.nl
Facebook

Kennemer Praktijkschool en LWOO

Beschrijving

De Kennemer Praktijkschool geeft het onderwijs vorm vanuit de individuele leerling.

Doelstelling

Ons doel is dat je leuk werk krijgt of een goede vervolgopleiding. Net als andere leerlingen ben jij uniek in wat je kunt, dus onderwijs op maat is voor jou heel belangrijk

Adres

Jan van Kuikweg 12
1965BB, Heemskerk

Contactgegevens

0251226601
praktijkschool@kennemercollege.nl
Kennemer Praktijkschool en LWOO

Kennemer Lyceum

Beschrijving

Het Kennemer Lyceum is een kleinschalige, onafhankelijke school met gymnasium, atheneum en havo.

Doelstelling

Het bieden van goed onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om het hoogst haalbare niveau te bereiken. Het Kennemer Lyceum wil een school zijn waar leerlingen met plezier naartoe gaan en waar iedereen ernaar streeft om goede resultaten te behalen. Men hecht aan traditie, maar is ingesteld op het onderwijs van vandaag en van morgen.

Adres

Adriaan Stoopplein 7
2051KA, Overveen

Contactgegevens

0235221060
info@kennemerlyceum.nl
Facebook

Wim Gertenbach College

Beschrijving

Het Wim Gertenbach College is een kleine school voor mavo en onderbouw havo, en maakt deel uit van de Dunamare Onderwijs Groep.

Adres

Zandvoortselaan 19A
2042XD, Zandvoort

Contactgegevens

0235713782
informatie@wimgertenbachcollege.nl
Wim Gertenbach College Zandvoort

Kennemer College, locatie havo – atheneum – gymnasium

Beschrijving

Het Kennemer College is dé ondernemende school van Kennemerland voor havo, atheneum en gymnasium. Ondernemen als levenshouding en mind-set. Bij ons gaat het om het plezier van samen leren en werken.

Doelstelling

Bij ons op school krijg je een brede basis van vakken en extra activiteiten. Op die manier kun je ontdekken hoe je in elkaar zit en wat bij jou past.

Adres

Büllerlaan 2
1945SR, Beverwijk

Contactgegevens

0251234150
havovwo@kennemercollege.nl
Kennemer College, locatie HAVO/VWO

Duin en Kruidberg MAVO

Beschrijving

De Duin en Kruidberg Mavo

Doelstelling

De mavo is een type onderwijs dat in het verleden zeer succesvol is gebleken voor een grote groep leerlingen. Destijds kon een leerling op twee niveau's examen doen. Op C- of op D-niveau. De theoretische leerweg van tegenwoordig biedt alleen examenmogelijkheden op het hoogste niveau, het D-niveau van de vroegere mavo

Adres

Nicolaas Beetslaan 3
1985HH, Driehuis

Contactgegevens

0255510526
info@duinenkruidbergmavo.nl
Duin en Kruidberg Mavo

Maritiem College IJmuiden

Beschrijving

Maritieme opleiding Maritiem College IJmuiden

Doelstelling

Het Maritiem College IJmuiden in IJmuiden is een kleine en veilige vmbo school voor jongens en meisjes die kiezen voor een toekomst in de scheepvaart.

Adres

Briniostraat 10
1971HM, IJmuiden

Contactgegevens

0255546900
informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
Maritiem College IJmuiden

Eerste Christelijk Lyceum - locatie Zuider Emmakade

Beschrijving

Creativiteit, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op de cultuurprofielschool ECL. Dat profiel komt met name tot uiting in toneel- en muziektheaterproducties en exposities. Daarnaast is bèta-onderwijs een speerpunt van de school en ook daarbij wordt een beroep gedaan op creativiteit in de vorm van ontdekkend leren. De school is gehuisvest in twee gebouwen: brugklassen hebben hun eigen vaste lokalen in ECL-vaart (de voormalige volksuniversiteit), de andere klassen zitten in het hoofdgebouw.

Doelstelling

Het ECL biedt een creatieve en veilige omgeving voor verwerving van kennis en vaardigheden. De school stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt. De overtuiging van het ECL is dat persoonlijke ontplooiing niet ten koste mag gaan van anderen, maar moet bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Adres

Zuider Emmakade 43
2012KN, Haarlem

Contactgegevens

0235319042
info@ecl.nl
Eerste Christelijk Lyceum

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur ‘IRIS’ Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.

Mendelcollege

Beschrijving

Interconfessionele (RK/PC) school voor tweetalig onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo.

Doelstelling

In een positieve sfeer van verbondenheid tussen leerling en docent dragen we kennis over en leren vaardigheden aan. Sportieve, culturele en maatschappelijke vorming maken een belangrijk deel uit van ons onderwijs. Hierdoor kunnen onze leerlingen groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, voor zichzelf en hun medemensen.

Adres

Pim Mulierlaan 4
2024BT, Haarlem

Contactgegevens

0235258421
info@mendelcollege.nl
Mendelcollege

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel, bereikbaar via het schooladres.

Coornhert Lyceum

Beschrijving

Het Coornhert Lyceum in Haarlem-Zuid maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een prestatiegerichte school met hart voor de circa 1600 leerlingen. De school verzorgt vwo-, havo- en mavo-onderwijs. Klik hier om naar de website van de school te gaan.

Doelstelling

Het streven is om uit ieder kind het beste te halen, de leerling op te leiden tot het voor hem of haar hoogst mogelijke diploma. Het Coornhert Lyceum bereikt dit doel door de inzet en professionaliteit van de docenten, door overzichtelijke kleine afdelingen waarin de leerlingen goed worden begeleid in een positieve sfeer. Leerprestaties staan voorop, maar de schooltijd is veel meer dan goede cijfers halen: een tijd van persoonlijke ontplooiing en culturele vorming. Ook respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk.

Adres

Lyceumlaan 1
2012WT, Haarlem

Contactgegevens

0235121616
info@coornhert.nl
Facebook

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het College van Bestuur van Dunamare.

Eerste Christelijk Lyceum - locatie Leidsevaart

Beschrijving

Creativiteit, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op de cultuurprofielschool ECL. Dat profiel komt met name tot uiting in toneel- en muziektheaterproducties en exposities. Daarnaast is bèta-onderwijs een speerpunt van de school en ook daarbij wordt een beroep gedaan op creativiteit in de vorm van ontdekkend leren. De school is gehuisvest in twee gebouwen: brugklassen hebben hun eigen vaste lokalen in ECL-vaart (de voormalige volksuniversiteit), de andere klassen zitten in het hoofdgebouw.

Doelstelling

Het ECL biedt een creatieve en veilige omgeving voor verwerving van kennis en vaardigheden. De school stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt. De overtuiging van het ECL is dat persoonlijke ontplooiing niet ten koste mag gaan van anderen, maar moet bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Adres

Leidsevaart 220
2014HE, Haarlem

Contactgegevens

0235319042
info@ecl.nl
Eerste Christelijk Lyceum

Opmerkingen

Op deze locatie zijn de brugklassen ondergebracht.

HBM (Haemstede-Barger Mavo)

Beschrijving

HBM (Haemstede-Barger Mavo) is een huiswerkvrije aandachtmavo. Dit betekent dat het huiswerk zoveel mogelijk op school gemaakt wordt, in plaats van thuis. Leerlingen krijgen op school voldoende tijd om huiswerk onder begeleiding van (vak)docenten te maken en er samen voor te zorgen dat het af komt.

Adres

Koediefslaan 73
2101BT, Heemstede

Contactgegevens

0235282380
hbmadministratie@dehbm.nl
Facebook

Scholengemeenschap Eerste Christelijk Lyceum Vwo en Havo

Beschrijving

Voortgezet onderwijs (vo), met onderwijs wat volgt op het primair onderwijs. Een leerling in het vo wordt voorbereid op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Adres

Leidsevaart 220
2014HE, Haarlem

Kennemer College, locatie MAVO

Beschrijving

De Mavo is bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld

Doelstelling

In onze opleiding stellen we één uitgangspunt centraal: het stimuleren en uitdagen van leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij richten we ons onderwijs op de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling.

Adres

Plesmanweg 450
1965BD, Heemskerk

Contactgegevens

0251249944
mavo@kennemercollege.nl
Kennemer College, locatie MAVO

Daaf Gelukschool

Beschrijving

De Daaf Gelukschool in Haarlem-Noord maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een openbare vmbo-school (kader en theoretisch) met ruim 300 leerlingen.

Doelstelling

De school geeft haar leerlingen onderwijs op maat. Er is binnen de school een veilig klimaat gecreeerd, waar de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Dit doet de Daaf Gelukschool onder meer door het bieden van structuur en duidelijkheid, door warmte en geborgenheid, door respect en acceptatie van elkaar en door waardering van de leerlingen en persoonlijke aandacht.

Adres

Plesmanplein 8
2024HT, Haarlem

Contactgegevens

0235261644
info@daafgeluk.nl
Daaf Geluk

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Beschrijving

Openbaar categoraal gymnasium voor VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) als onderdeel van het samenwerkingsverband Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (O.S.Z.G.).

Doelstelling

Het categoraal gymnasium biedt leerlingen met aanleg en belangstelling extra ontwikkelingsmogelijkheden met betere eindresultaten en doorstroming naar universiteiten dan een gemiddelde VWO-school. De relatief kleine omvang van de school biedt betere mogelijkheden voor individuele aandacht waardoor betere vorming en schoolprestaties mogelijk zijn.

Adres

Prinsenhof 3
2011TR, Haarlem

Contactgegevens

0235125353
administratie@sghaarlem.nl
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, Postbus 5233, 2000 CE Haarlem.

Ichthus Lyceum

Beschrijving

Ichthus Lyceum gymnasium,atheneum,havo

Doelstelling

Het Ichthus Lyceum is met ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers een middelgrote school voor voortgezet onderwijs. Onze school doet vanuit haar christelijke achtergrond en visie veel meer dan alleen onderwijs verzorgen. Leerlingen op het Ichthus Lyceum weten zich verzekerd van een veilig schoolklimaat en kunnen rekenen op hulp of begeleiding als dat nodig is.

Adres

Wolff en Dekenlaan 1
1985HP, Driehuis

Contactgegevens

0255546400
info@ichthuslyceum.nl
Ichthus Lyceum

Atheneum College Hageveld

Beschrijving

College Hageveld is het enige zelfstandige atheneum dat Nederland telt. Het atheneum is een zesjarige opleiding en is opgebouwd uit een onderbouw (klas 1,2,3) en een bovenbouw (klas 4,5,6). In de onderbouw vindt de basisvorming plaats en in de bovenbouw de tweede fase. De eerste klas vormt hierbij het brugjaar tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Na een proefperiode voor elke brugklasleerling kan Latijn vanaf de tweede klas als keuzevak in het examenpakket opgenomen worden. Sinds 2018-2019 is er de mogelijkheid van de Hagevelduren. Tijdens die uren kunnen leerlingen een (begeleide) keuze maken uit steunlessen, extra uitdaging, masterclasses, verbredingsprojecten, huiswerkbegeleiding, vaardigheidstraining e.d.

Adres

Hageveld 15
2102LM, Heemstede

Contactgegevens

0235100100
college@hageveld.nl
Atheneum College Hageveld

Kennemer College, locatie Beroepsgericht

Beschrijving

Voortgezet onderwijs. In het beroepsgerichte vmbo kunnen leerlingen uit alle mogelijkheden die er zijn, de richting kiezen die het beste bij hen past. Een goed leer- en werkklimaat heel belangrijk. Aan de ene kant willen we een aantal zaken uit de basisschool, waar onze leerlingen vertrouwd mee zijn, vasthouden en aan de andere kant laten we ze kennismaken met een groot aantal aspecten die zo kenmerkend zijn voor het voortgezet onderwijs.

Adres

van Riemsdijklaan 103
1965BE, Heemskerk

Contactgegevens

0251241944
infoberoepsgericht@kennemercollege.nl
Kennemer College Beroepsgericht

Haarlem College

Beschrijving

Het Haarlem College in Haarlem-Zuid maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een brede school voor vmbo (theoretisch, basis en kader). Daarnaast biedt het Haarlem College leerwegondersteunend onderwijs aan (lwoo) aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. Het Haarlem College is een nieuwe school, sterk geworteld is in het Haarlemse onderwijs. De school is in 2006 ontstaan uit een fusie van vier scholen. Met zijn 1124 leerlingen is het een grote scholengemeenschap, echter met de voordelen van een kleinschalige school.

Doelstelling

Door de opzet in acht kleinere deelscholen duidelijk herkenbaar in de school te positioneren, worden de lessen in een kleinschalige omgeving aangeboden. Tegelijkertijd zorgt de totale omvang van de school ervoor, dat er veel voorzieningen en begeleiding beschikbaar is voor de leerlingen. Zo is er bijvoorbeeld een goede begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij de beroepskeuze.

Adres

Broekweg 1
2035LE, Haarlem

Contactgegevens

0235311572
info@haarlemcollege.nl
Twitter

Vellesan College

Beschrijving

Vellesan College

Doelstelling

Het Vellesan College wil haar leerlingen voorbereiden op actieve participatie in de samenleving als zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Daar hoort ook de vorming van leerlingen op sociaal en cultureel gebied bij. Het onderwijs moet kwalitatief hoogwaardig en eigentijds zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is sociale veiligheid en een betekenisvolle leeromgeving. Bij de inrichting van het onderwijs zijn differentiatie en pluriformiteit sleutelbegrippen.

Adres

Briniostraat 16
1971HM, IJmuiden

Contactgegevens

0255519001
info@vellesancollege.nl
Vellesan College

Gymnasium Felisenum

Beschrijving

Gymnasium Felisenum

Doelstelling

Op ons kleinschalig, categoraal gymnasium krijg je les van enthousiaste docenten in een inspirerende omgeving. We dagen je uit om zelf na te denken en je eigen meningen te vormen over wat je leert. Er is daarnaast volop ruimte om je creatieve en technische talenten te ontplooien.

Adres

Van Hogendorplaan 2
1981EE, Velsen-Zuid

Contactgegevens

0255545710
info@felisenum.nl
Gymnasium Felisenum

Sterren College Haarlem

Beschrijving

Het Sterren College verzorgt onderwijs voor leerlingen die voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) volgen. De school biedt alle vier de leerwegen met de mogelijkheid van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de beroepsgerichte mavo.

Doelstelling

De school draagt zorg voor de ontwikkeling van de leerlingen op weg naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. De school doet dit door ruimte en richting te geven aan de intellectuele, sociale en culturele ontwikkeling van de leerlingen. Het uiteindelijke doel is dat elke ingeschreven leerling de school op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma verlaat.

Adres

Badmintonpad 15
2023BT, Haarlem

Contactgegevens

0235415100
informatie@sterrencollegehaarlem.nl
Facebook

Lyceum Sancta Maria

Beschrijving

Lyceum voor havo, atheneum en gymnasium.

Doelstelling

“Sancta: zoveel méér dan een diploma”. Als UNESCO-school leiden we leerlingen op tot wereldburgers. Om dit te bereiken zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit.

Adres

Van Limburg Stirumstraat 4
2012MN, Haarlem

Contactgegevens

0235316040
info@sanctamaria.nl
Lyceum Sancta Maria

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting voor R.K.Onderwijs Sancta Maria, contact via het schooladres.

Het Schoter

Beschrijving

Het Schoter is een kleinschalige, veilige school voor (tweetalig) vwo, havo en mavo. Het Schoter onderscheidt zich vanwege de persoonlijke benadering, een sterk eigen onderwijskundig concept, versterkt Engels voor alle leerlingen, eindexamen in de vakken gymnastiek en drama, de opstroomklas voor de betere mavo- en havo-leerling en een officiële erkenning voor tweetalig vwo.

Adres

Sportweg 9
2024CN, Haarlem

Contactgegevens

0235258491
info@schoter.nl
Het Schoter

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het College van Bestuur van Dunamare.

Rudolf Steiner College Haarlem

Beschrijving

Vrije School voor VWO, HAVO en VMBO.

Doelstelling

De vrijeschool biedt een volwaardig diploma met daarnaast aandacht voor sociale en creatieve ontplooiing. De goede resultaten van de school tonen het effect van deze aanpak aan.

Adres

Engelandlaan 2
2034NA, Haarlem

Contactgegevens

0235361378
info@rscollege.nl
Facebook

Hartenlustmavo

Beschrijving

De Hartenlustmavo in Bloemendaal maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een kleinschalige vmbo-school (alleen theoretische leerweg ) met 350 tot 400 leerlingen. In de school heerst een persoonlijk klimaat, waar leerlingen en leraren elkaar van naam en gezicht kennen.

Doelstelling

De school en haar leerlingen willen frisheid, jeugdigheid en lef uitstralen. De Hartenlustmavo biedt haar leerlingen een kwalitatief goede en uitdagende leeromgeving. Een omgeving waar leerlingen graag willen zijn en waar het goed leren is.

Adres

Vijverweg 31
2061GT, Bloemendaal

Contactgegevens

0235251702
info@hartenlustschool.nl
Facebook

Restaurant de Kloosterkeuken

Beschrijving

Restaurant de Kloosterkeuken is een goed lopend horecabedrijf in het hartje van Haarlem. De Kloosterkeuken heeft als doelstelling het begeleiden van jongeren die zijn uitgevallen in het VMBO en MBO onderwijs; · De jongeren werken onder de dagelijkse leiding van een team van twee leermeesters en een assistent. Hiermee verkrijgen zij een grote hoeveelheid werkervaring. · De jongeren volgen in samenwerking met het ROC NOVA een horeca vakopleiding. Hierdoor verkrijgen zij een beroepskwalificatie. · Een hulpverlener van Kenter Jeugdhulp begeleidt de jongeren bij persoonlijke problemen. · Om alle benodigde sociale vaardigheden aan te leren is er eveneens een mogelijkheid om gerichte trainingen te volgen. · Tevens worden de jongeren toegeleid naar stages in het bedrijfsleven en worden zij begeleid bij het vinden van werk en/of een vervolgopleiding.

Adres

Hagestraat 12
2011CV, Haarlem

Contactgegevens

0235338885
info@dekloosterkeuken.nl
Facebook

Opmerkingen

Dinsdag t/m vrijdag: entree tussen 18.00 en 20.30 uur. Reserveren wordt sterk aanbevolen.

REA College Haarlem

Beschrijving

REA College = de Route Educatie Arbeid. Voor jongeren voor wie regulier beroepsonderwijs niet vanzelfsprekend is. Het volgen van een opleiding en stage in een kleinschalige setting, vanuit persoonlijke mogelijkheden. REA College heeft locaties in Heerhugowaard, Haarlem en Leiden.

Doelstelling

De opgedane kennis en stage-ervaring is de voorbereiding op een passende betaalde baan.

Adres

Amsterdamsevaart 268
2032EK, Haarlem

Contactgegevens

0850064400
0645132376
haarlem@reacollege.nl
Facebook

Nova College Beverwijk

Beschrijving

Middelbaar beroepsonderwijs, locatie Beverwijk

Adres

Laurens Baecklaan 23
1942LN, Beverwijk

Contactgegevens

0235303000
campusbeverwijk@novacollege.nl
ROC Nova College

NOVA College Haarlem

Beschrijving

Het Nova College biedt beroepsopleidingen en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) in de niveaus mavo, havo en vwo. Het Nova College verzorgt ook bedrijfsscholing en educatie, zoals participatie-, re-integratie- en inburgeringscursussen.

Adres

Zijlweg 203
2015CK, Haarlem

Contactgegevens

0235302200
info-zijlweg@novacollege.nl
Nova College

Opmerkingen

Algemeen telefoonnummer voor alle vestigingen: 023-5302010

Beschrijving

Ter Cleeff is een openbare school voor basisonderwijs gelegen in de Kleverparkbuurt. Op dit moment krijgen onze groepen 7 en 8 les in de voormalige Lieven de Keyschool. Ter Cleeff biedt een veilige omgeving waarin naast de cognitieve ontwikkeling ook oog is voor de emotionele en culturele ontwikkeling van kinderen.

Adres

Korte Verspronckweg 7-9
2023BS, Haarlem

Contactgegevens

+31235261492
info@tercleeff.nl
Basisschool Ter Cleeff

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Adres

Frans Netscherlaan 4C
2071AZ, Santpoort-Noord

Contactgegevens

+31655274004
Stichting De Schoolwerkplaats

Beschrijving

Op het Anker geven wij onderwijs met de Bijbel als basis. Wij bieden vanuit een helder christelijke identiteit onderwijs van hoge kwaliteit. Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht, leren door onderzoek in de echte wereld staat centraal. Kinderen leren door experimenteren. Ons motto is: Samen leren voor het leven!

Doelstelling

Het doel van ons onderwijs is om kinderen samen te laten leren voor het leven. Wij doen dit door met kinderen allerlei situaties uit de echte wereld te onderzoeken en in praktijk te brengen, zodat het leren boeiend, uitdagend en betekenisvol is. Een brede persoonsontwikkeling, een veilige, gezellige sfeer en het leren samen leven met anderen vinden we heel belangrijk voor onze kinderen. We ontvingen bij het bezoek van de onderwijsinspectie afgelopen jaar het bijzondere predicaat “Goede School” vanwege onze onderscheidende aanpak van het thematisch onderwijs, vanwege het veilige schoolklimaat, de goede resultaten en de effectieve kwaliteitscultuur. We zijn een lerende school, gericht op ontwikkeling en gericht op de samenleving om ons heen.

Adres

Grote Buitendijk 48
1991BZ, Velserbroek

Contactgegevens

+31235391688
gbshetanker@levwn.nl
GBS Het Anker

Beschrijving

De Nicolaasschool is een basisschool die alles net even anders doet. Met veel enthousiasme werken onze kinderen aan de basisvakken zoals rekenen en taal, maar ook aan mooie projecten. Met een peuterspeelzaal en een bibliotheek in de school is alles aanwezig om er een fijne schooltijd van te maken.

Adres

Dr Jac P Thijsseweg 24
2041BM, Zandvoort

Contactgegevens

+31235740090
directie.nicolaas@jl.nu
Nicolaasschool Zandvoort

Opmerkingen

Bel of mail ons en maak een afspraak voor een rondleiding op onze school. We laten u graag zien wat we uw kind te bieden hebben!

Beschrijving

Christelijke Bassischool Het Kompas

Doelstelling

Basisschool Het Kompas is een Christelijke basisschool in IJmuiden. De school valt, bestuurlijk gezien, onder Atlant Basisonderwijs

Adres

Stephensonstraat 70a
1972RR, IJmuiden

Contactgegevens

+31255512579
administratie.kompas@atlantbo.nl
CBS Het Kompas

Beschrijving

OBS De Zonnewijzer biedt onderwijs aan kinderen waarin hun eigen unieke talenten zo goed en volledig mogelijk worden ontwikkelt. Wij doen dit vanuit de missie: obs De Zonnewijzer bereidt kinderen voor op hun toekomst. De school is gevestigd op twee locaties aan de Planetenlaan.

Doelstelling

PLEZIER staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bereiken spelen onderstaande kernwaarden een belangrijke rol: samenwerken, veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen. Ons motto: leren met plezier en zelfvertrouwen!

Adres

Planetenlaan 168
2024EW, Haarlem

Contactgegevens

+31235258325
info@zonnewijzerhaarlem.nl
De Zonnewijzer

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen rooster.

Beschrijving

Deze dynamische school is onderscheidend in uitstraling, sfeer, de samenstelling van het schoolteam en de samenwerking met ouders.

Adres

Florapark 14
2012HK, Haarlem

Contactgegevens

+31235325625
info@bosenvaart.nl
Openbare Basisschool Bos en Vaart

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Een kleurrijke en veelzijdige basisschool met een doorgaande leerlijn van de peutergroep t/m groep 8. Veel aandacht voor de basisvakken en het woordenschatonderwijs. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek wordt aangeboden in thema's. Daarmee halen we de wereld de school in en gaan we met de school de wereld in. Ouderbetrokkenheid helpt uw kind en het enthousiaste schoolteam om de kinderen plezier in het leren en schoolgaan te laten beleven.

Doelstelling

Vertrouwen hebben in de mogelijkheden van onze leerlingen, kinderen van 2 tot 13 jaar, bieden van onderwijs gericht op; verwerven van kennis, vaardigheden, sociale competenties, creativiteit en zelfstandigheid. Het bewerkstelligen van het vergroten van de leefwereld van onze leerlingen en hen begeleiden bij het ontwikkelen tot positieve deelnemers aan de samenleving.

Adres

Semmelweisstraat 5
2035CT, Haarlem

Contactgegevens

+31235330297
thea.tichelaar@spaarnesant.nl

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Een plek waar je elkaar kent, dat is ons karakteristieke monumentale gebouw met 2 speelpleinen in de bomenbuurt. De kleinschaligheid en aandacht voor kinderen worden hoog gewaardeerd. De hechte samenwerking tussen ons team, de ouders en de kinderen is belangrijk voor een succesvolle schoolperiode. Ons gemotiveerde team haalt het beste uit de kinderen in ruime klassen, een ontdekplek en een graag gebruikte speelzaal. Onze focus ligt op verantwoordelijkheid, verscheidenheid, veiligheid en vertrouwen.

Doelstelling

Ieder kind wil het beste uit zichzelf halen en daar helpen wij ze bij. Onze leerlingen leren spelenderwijs omgaan met verantwoordelijkheid. Ze creëren, ontdekken en ervaren dat leren leuk en uitdagend is. Zo halen ze goede resultaten en gaan met plezier naar school! We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, in een inspirerende en tegelijk gestructureerde leeromgeving. Culturele vorming en oog voor verschillen krijgen bij ons extra aandacht.

Adres

Wilgenstraat 81
2023NN, Haarlem

Contactgegevens

+31235252369
info@obsdewilgenhoek.nl
OBS De Wilgenhoek

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Sint Adalbertusschool is een Interconfessionele basisschool. De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Doelstelling

Onderwijsaanbod vanuit een Katholieke grondslag en op basis van wederzijds respect.

Adres

Claes van Kietenstraat 2
2064XT, Spaarndam

Contactgegevens

+31235372423
info@sintadalbertusschool.nl

Beschrijving

De Rudolf Steinerschool is één van de vrijescholen in Haarlem. We hebben 380 leerlingen verdeeld over twee locaties: Engelandlaan 2 en Spijkerboorpad 4. In 2020 verhuist deze vestiging naar de Duitslandlaan. Voor de allerkleinsten hebben we een peutergroep, de Vlinderboom. Van daaruit kunnen de kinderen doorgroeien naar de kleuterklassen waar we vooral veel spelen! Vervolgens is er de basisschool en daarna de mogelijkheid verder te gaan op het Rudolf Steiner College. Door het rijke aanbod van leerstof leer je beter, dat is de hoofdgedachte. Op de Rudolf Steinerschool spreken we de kinderen niet alleen cognitief aan, maar werken we vanuit beweging, creativiteit, fantasie en eigen vormgeving van de aangereikte stof in schrift, toneel en zang. Door middel van de eigen fantasie en het gevoelsleven, worden niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de handen van het kind aangesproken. Er wordt door leerkrachten les gegeven vanuit het hart, want het kind verbindt zich via enthousiasme en verwondering met de wereld. De seizoenen en de natuur spelen een belangrijke rol in het jaarrooster. Dit alles draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Adres

Engelandlaan 2
2034NA, Haarlem

Contactgegevens

+31235403395
info@rsschool.nl
Rudolf Steinerschool Haarlem

Opmerkingen

De school maakt deel uit van de Stichting Vrijescholen Ithaka, het bevoegd gezag, waarbij 11 vrijescholen in Noord- en Zuid-Holland zijn aangesloten. De school is geopend van 8.30 - 14.50 u (op woensdag is de lesdag tot 13.00 u).

Beschrijving

De Sint Bavoschool is een school voor katholiek basisonderwijs en valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem Schoten.

Doelstelling

Kinderen, leerkrachten en ouders werken op de Sint Bavoschool samen aan de ontwikkeling van kinderen. De leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en eigenheid van de leerling.

Adres

Reviusstraat 1-3
2026SJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235376133
revius@sintbavoschool.nl
Sint Bavoschool

Beschrijving

De Zeester is een wereldschool (Een school in de wereld, de wereld in de school). Voor ons is een wereldschool een school die in het onderwijs en in de vorming van de leerlingen extra veel aandacht besteedt aan de opvoeding tot wereldburger.

Adres

Pieter Cheeuwenlaan 6
1948DD, Beverwijk

Contactgegevens

+31251205661
info@de-zeester.nl
Zeester openbare basisschool

Beschrijving

De Sint Bavoschool is een open katholieke basisschool. We trachten kinderen op te voeden tot mensen met aandacht en interesse voor anderen. We proberen dagelijks een positieve levensinstelling over te dragen, zonder vooroordelen en met respect voor ieder individu.

Doelstelling

Kinderen, leerkrachten en ouders werken op de Sint Bavoschool samen aan de ontwikkeling van kinderen. De leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en eigenheid van de leerling.

Adres

Eemstraat 15
2025RD, Haarlem

Contactgegevens

+31235378108
eemstraat@sintbavoschool.nl
Sint Bavoschool

Beschrijving

De Bosbeekschool Openbaar basisonderwijs

Doelstelling

De Bosbeekschool is een openbare basisschool, een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen, op basis van gelijkwaardigheid en respect. De Bosbeekschool is een dorpsschool, kinderen uit de directe omgeving gaan hier naar school. Het dorpse karakter vind je ook terug op andere manieren: Iedereen kent elkaar, problemen los je met elkaar op,er is een rustig en veilig schoolklimaat, binnen de school is er interne zorg en ouders worden betrokken bij het onderwijs

Adres

Burgemeester Enschedélaan 66
2071AW, Santpoort-Noord

Contactgegevens

+31235377037
info@bosbeekschool.nl
Basisschool de Bosbeek

Beschrijving

Parnassiaschool voor interconfessioneel ontwikkelingsgericht basisonderwijs.

Doelstelling

Parnassiaschool voor interconfessioneel ontwikkelingsgericht basisonderwijs. Doelstelling: Wij zijn een interconfessionele basisschool, die werkt vanuit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) concept. Dit houdt in dat wij vooral kijken naar de ontwikkeling van het kind ten opzichte van zichzelf. Daarbij is de brede ontwikkeling van het kind belangrijk. Dus niet alleen de kennis, maar ook vaardigheden als communiceren, samenwerken, netwerken en presenteren optimaal ontwikkelen. Om dat te bereiken werken wij niet alleen uit methodes, maar ook, schoolbreed, met een thematische aanpak. Dit levert meer betrokkenheid op bij de kinderen waardoor het leren nog beter gaat. Meer informatie over het OGO concept kunt u vinden op de site van de school. De Inspectie voor het onderwijs heeft de school gewaardeerd met een dikke voldoende.

Adres

Wulverderlaan 3
2071BG, Santpoort-Noord

Contactgegevens

+31235375268
administratie.parnassia@atlantbo.nl
De Parnassia School

Beschrijving

Basisschool Franciscus

Adres

Franciscuspad 15
1971PE, IJmuiden

Contactgegevens

+31255516309
info@franciscus-school.nl
BS Franciscusschool

Beschrijving

OBS De Zonnewijzer biedt onderwijs aan kinderen waarin hun eigen unieke talenten zo goed en volledig mogelijk worden ontwikkelt. Wij doen dit vanuit de missie: obs De Zonnewijzer bereidt kinderen voor op hun toekomst. De school is gevestigd op twee locaties aan de Planetenlaan.

Doelstelling

Plezier staat bij ons hoog in het vaandel. Om dit te bereiken spelen onderstaande kernwaarden een belangrijke rol: samenwerken, veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen. Ons motto: leren met plezier en zelfvertrouwen!

Adres

Planetenlaan 9
2024EN, Haarlem

Contactgegevens

+31235255519
info@zonnewijzerhaarlem.nl
De Zonnewijzer

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl Wij werken volgens het vijf-gelijke-dagen rooster.

Beschrijving

De Zuidwester is een school met oog voor evenwicht tussen groep en individu. Onze leerlingen werken in een uitdagende omgeving, die door hen als veilig wordt ervaren. Er is een goede balans tussen kennis en vaardigheden.

Adres

Ohmstraat 2
2014EB, Haarlem

Contactgegevens

+31235442424
info@zuidwester.com
Basisschool De Zuidwester

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Katholieke school voor regulier basisonderwijs.

Doelstelling

Leren van en met elkaar. Samen worden wie je bent. Ieder kind is een eigen persoonlijkheid met een eigen ontwikkeling, in relatie met zijn/haar omgeving, waarbij het individuele karakter en het groepsbelang op elkaar afgestemd horen te zijn. Daarbij beschouwen we de klas en school als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord en leren een democratisch burger te zijn.

Adres

Timorstraat 17
2022RA, Haarlem

Contactgegevens

+31235256131
liduina1@liduinaschool.nl
Liduinaschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting R.K. Basisonderwijs Haarlem-Schoten

Beschrijving

De Brederode Daltonschool is een kleine, openbare basisschool in Santpoort-Zuid waar wij lesgeven volgens het daltononderwijs. Op onze school zitten kinderen uit Santpoort, Haarlem-Noord, Bloemendaal, Velserbroek en IJmuiden.

Adres

Willem de Zwijgerlaan 110
2082BD, Santpoort-Zuid

Contactgegevens

+31235377038
info@brederodedalton.nl
Brederode Daltonschool

Beschrijving

De Hannie Schaftschool is een openbare basisschool die staat in een rustige wijk middenin het centrum van Haarlem, het Rozenprieel. Het is een gezellige, kleine school waar iedereen elkaar kent en welkom is. Wij zijn een PBS school (Positive Behaviour Support) en zorgen samen met ouders, leerlingen en het team voor een positief en veilig schoolklimaat. Wij geven onze leerlingen een breed aanbod mee, zodat ze zich op meerdere gebieden kunnen ontwikkelen. Vanaf maart 2020 zijn wij een officiële talentfluisterschool.

Doelstelling

Op de Hannie Schaftschool staan welbevinden en plezier centraal. Wij gaan samen met de leerling op zoek naar zijn/haar talenten en geven de ruimte om gebruik te maken van deze talenten op alle ontwikkelgebieden. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid door gevarieerde en boeiende lessen. Door met respect voor ieders ontwikkeling samen te leren, creëren wij een positieve en leergierige sfeer op school. Wij maken de leerlingen bewust van de verschillen die er tussen mensen zijn en leren hen die te accepteren en te verwelkomen. Wij hechten aan een goede relatie met ouders/opvoeders.

Adres

Linschotenstraat 57A
2012VE, Haarlem

Contactgegevens

+31235312119
info@hannieschafthaarlem.nl
Hannie Schaftschool

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Zuiderpolder is een openbare basisschool. Dat betekent dat elk kind ongeacht zijn/haar achtergrond welkom is.

Doelstelling

Binnen het onderwijs dat de school biedt, bereiden we de kinderen voor op een stevige plek in de maatschappij van de toekomst. Dit doen we onder andere door het bieden van leerpleinen gericht op maatschappij, ondernemen, kunst en techniek. Kinderen leren zelfstandig en in teamverband, beide vinden wij belangrijk. Daarnaast leren kinderen omgaan met anderen en natuurlijk zichzelf!

Adres

Vrijheidsweg 84
2033CE, Haarlem

Contactgegevens

+31235333516
info@zuiderpolder.nl
Zuiderpolder

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Antoniusschool Beverwijk biedt onderwijs aan kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Er wordt lesgegeven aan groepen 1/2, 3, 4 en 5. De klassen bestaan uit maximaal 14 kinderen.

Adres

de Dalen 1
1945NC, Beverwijk

Contactgegevens

+31251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl

Beschrijving

Katholieke basisschool

Adres

Anjelierenlaan 6
1943DA, Beverwijk

Contactgegevens

+31251228765
directie@anjelier.nl
Basisschool De Anjelier

Beschrijving

Rooms Katholiek basisschool De Beekvliet

Doelstelling

Onze school maakt deel uit van de Stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen (Stichting BBV). Deze stichting is formeel gezien het ‘bevoegd gezag’ van de school. De Beekvliet is de enige school in Velserbroek die vrijwel alle kinderen kan bieden wat ze nodig hebben. Via Nova-groepen voor hoogbegaafde kinderen tot remedial teaching voor als het leren eens wat minder gemakkelijk gaat. Van plusklas voor diegene die extra uitdaging zoekt, tot boerderijschool voor wie graag middenin de natuur met hoofd, hart en handen aan het werk gaat. Zo is er voor elk wat wils.

Adres

De Weid 20
1991ET, Velserbroek

Contactgegevens

+31235378273
directie.beekvliet@atlantbo.nl
BS De Beekvliet

Beschrijving

Basisschool Jan Campert (openbaar)

Doelstelling

De Jan Campertschool is een talentvolle, betrokken en zelfbewuste school voor alle kinderen uit de omliggende buurt. Een school met een veilig klimaat waar rust en structuur aan de basis staat van het ontwikkelingsproces van ieder kind. We geven onderwijs op maat en bouwen hiermee aan een adaptieve school, waar een compleet onderwijsprogramma geboden wordt en nog meer. Er is een sociale betrokkenheid op meerdere gebieden en er wordt uitgaan van meer mogelijkheden en talenten. De Jan Campertschool is een school met aandacht voor meer!

Adres

Driehuizerkerkweg 34
1985EL, Driehuis

Contactgegevens

+31255514354
directie@jancampertschool.nl
OBS Jan Campertschool

Beschrijving

De Anne Frank school is een gewone basisschool met extra aandacht voor een fijn pedagogisch klimaat door de inzet van positieve gedragsondersteuning (SWPBS) en een gezonde leefstijl. De kernwaardes van de school zijn: Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Betrokkenheid. De school ziet het als taak om goed onderwijs voor iedereen bereikbaar te maken waarbij plezier en persoonlijke ontwikkeling zorgen voor een fijne schooltijd.

Doelstelling

Een school die in een goede samenwerking met de ouders werkt aan de opvoeding en vorming van de kinderen. Een school waar kinderen zich met welbevinden en grote betrokkenheid ontwikkelen. Een school die zicht houdt op de cognitieve en sociaal/emotionele ontwikkeling. Een school met een aanbod voor leerlingen waar het leren niet vanzelf gaat en voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Adres

Jan van Kuikweg 97
1964BC, Heemskerk

Contactgegevens

+31251231650
anne.frank@tabijn.nl
Anne Frank School

Beschrijving

De Kring geeft onderwijs met een goede balans tussen het bijbrengen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. Verder is er veel aandacht voor burgerschap, erfgoed en kunstzinnige vorming.Ook sportbeoefening en samen spelen krijgen veel aandacht. We zijn een Vreedzame School.

Doelstelling

Kinderen voorbereiden op een evenwichtig bestaan waarin ze zelfredzaam zijn en in staat zijn actief deel te nemen aan de democratische samenleving als een autonoom, empathisch en kritisch mens. Ons motto is: Samen leren, samen leven. Met oog voor het individu en ruimte voor verschillen.

Adres

Parklaan 108
2011KZ, Haarlem

Contactgegevens

+31235310428
info@dekringhaarlem.nl
De Kring

Opmerkingen

OBS De Kring maakt deel uit van de Stichting Spaarnesant, het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Aloysiusschool is een katholieke school, die open staat voor alle leerlingen uit onze samenleving ongeacht religie, cultuur en/of afkomst. Wij proberen de katholieke identiteit van onze school op een eigentijdse wijze vorm te geven door een maatschappij-gerichte benadering te kiezen waarbij respect, inlevingsvermogen en aandacht en zorg voor anderen een belangrijke plaats innemen.

Adres

Zandvoorterpad 8
2051BC, Overveen

Contactgegevens

+31235277379
patricia.dresens@jl.nu
Aloysiusschool

Beschrijving

De Ark is een kleine, overzichtelijke, basisschool op de grens van Heemskerk en Beverwijk. De Ark heeft een grote onderwijsvisie. De Ark werkt volgens het concept Onderwijs voor een Nieuwe Tijd. De Ark geeft leerlingen onderwijs op niveau, is talentgericht en werkt met de modernste leermiddelen

Doelstelling

Op De Ark staan leerdoelen centraal. Niet de leeftijd van de leerling bepaalt wat hij/zij moet leren, maar wat de leerling al kan of kent. We geven instructie in workshops, leerlingen werken samen bij begeleid werken of werken zelfstandig op het stilteplein. De Ark geeft leerlingen onderwijs op niveau, is talentgericht en werkt met de modernste leermiddelen

Adres

Elbestraat 4
1966XJ, Heemskerk

Contactgegevens

+31251231569
directie@arkheemskerk.nl
Bs De Ark

Beschrijving

Kind Centrum De Pionier

Doelstelling

De Pionier is een fijne, veilige school in Velserbroek. De Pionier is een school waar kinderen samen leren, werken en groeien. Waar het schoolteam samen met ouders elke dag werkt aan goed onderwijs.

Adres

Floraronde 293
1991LB, Velserbroek

Contactgegevens

+31235389381
nieke.hendriks@opoijmond.nl
Kind Centrum de Pionier

Beschrijving

Vrij Waterland verzorgt biologisch-dynamisch tuinbouwonderwijs voor de leerlingen van de Rudolf Steinerschool in Haarlem. Daarnaast worden de producten van de tuin door de leerlingen geoogst voor onze landwinkel en groentepakketten.

Adres

Noord Schalkwijkerweg 127
2034JB, Haarlem

Contactgegevens

+31235338234
vrijwaterland@hetnet.nl

Beschrijving

Kindcentrum De Marel (voorheen basisschool Tweespan, Peuteropvang de Karekiet en BSO Ratatouille)) ontwikkelt zich tot een integraal kind centrum (IKC).

Doelstelling

Naast onderwijs kunt u bij ons terecht voor voorschoolse opvang, peuteropvang, naschoolse opvang en activiteiten na school. De school werkt nauw samen met Welschap Heemskerk. Dit is een organisatie die buitenschoolse opvang en peutersopvang aanbiedt voor onze school.

Adres

Duitslandlaan 7
1966XA, Heemskerk

Contactgegevens

+31251234444
infodemarel@opoijmond.nl
Basisschool De Marel

Beschrijving

Eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Ark biedt een uitdagende leeromgeving, waarin plaats is voor spel, sport, creativiteit, muziek, presenteren, onderzoek, ICT en volop cultuur. Een veilige plek voor de kinderen om zich te ontwikkelen, waar ze zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen ontdekken, kunnen zijn zoals ze willen zijn en rekening houden met elkaar. Zin in Leren is ons uitgangspunt, waarbij kinderen wordt geleerd hoe ze moeten leren en kiezen.

Adres

Velserstraat 17
2023EA, Haarlem

Contactgegevens

+31235250033
info@ark-haarlem.nl
De Ark

Beschrijving

De Rudolf Steinerschool is een vrije school in Haarlem. We hebben ongeveer 370 leerlingen verdeeld over de locatie Engelandlaan 2 en de tijdelijke locatie Spijkerboorpad 4. Op de Rudolf Steinerschool kun je als peuter binnenstappen en als pre-puber de school weer verlaten. Voor de allerkleinsten hebben we een peutergroep, de Vlinderboom. Van daaruit kunnen ze doorgroeien naar de kleuterschool en uiteindelijk de basisschool. Allemaal op basis van dezelfde gedachte: als je enthousiast bent, leer je meer.

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op de Rudolf Steinerschool spreken wij de kinderen niet alleen cognitief aan, maar werken we vanuit beweging, creativiteit, fantasie en eigen vormgeving van de stof in periodeschriften. Dit draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling van het kind.

Adres

Spijkerboorpad 4
2037EA, Haarlem

Contactgegevens

+31237271382
info@rsschool.nl
Rudolf Steinerschool

Beschrijving

In het hart van de Leidsebuurt, aan het groene Leidseplein, staat De Peppelaer. We zijn een openbare basisschool met een enthousiast en gedreven team en een hechte groep leerlingen. Wij bieden hen een veilige en inspirerende leeromgeving waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Kom vooral kijken tijdens een van onze rondleidingen, verzorgd door de leerlingenraad.

Doelstelling

Met RESPECT voor de ander elkaar INSPIREREN om samen te LEREN.

Adres

Leidseplein 33
2013PW, Haarlem

Contactgegevens

+31235510422
directie.peppelaer@obsdepeppelaer.nl
OBS de Peppelaer

Opmerkingen

Om de school binnen te komen, naar de toiletten of gymzaal te gaan moet je via enkele traptreden. Er is wel een traplift in het hoofdgebouw naar 2e etage, maar niet voor rolstoelen, ed. Er is geen lift of invalidetoilet in de Til of Peppelaer. Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

KC Zuid Kennemerland is een samenwerking van professionals op het gebied van speciaal (basis) onderwijs, jeugdhulp en zorg. Er wordt onderwijs en begeleiding op maat geboden aan kinderen van 2 tot 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, leer- en/of gedragsproblemen. Door het bundelen van ieders expertise in een integraal arrangement op maat, wordt er een stevige basis gelegd onder hun zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid. Voor de doelgroep 0 tot 2 jaar is er samenwerking met partners in de wijk.

Adres

Postbus 30
2000AA, Haarlem

Contactgegevens

schalkwijk@ikczuidkennemerland.nl
IKC Zuid-Kennemerland

Beschrijving

In het gebouw van Plein Oost zitten 2 scholen, SBO de Hildebrandschool en OBS de Martin Luther Kingschool.

Adres

Van Zeggelenplein 31
2032KA, Haarlem

Contactgegevens

+31235352279
info@plein-oost.nl
Plein Oost

Beschrijving

Onderwijs en kinderopvang Op Stoom samen onder één dak, vormen inspirerende opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. IKC de Argonauten maakt gebruik van het eigentijdse International Primary Curriculum (IPC). Met IPC worden de vakken aardrijkskunde, techniek, geschiedenis, muziek, ICT, beeldende vorming, internationalisering en natuur elke middag geïntegreerd aangeboden. Iedere 4 tot 6 weken wordt er een nieuw thema opgezet waar alle vakken een plek krijgen.

Doelstelling

Leren is bij ons een avontuur.

Adres

Nicolaas van der Laanstraat 25
2013BL, Haarlem

Contactgegevens

+31237633500
info@ikcdeargonauten.nl
IKC De Argonauten

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). Onderwijs van de 21e eeuw in een ouderwets gezellige buurtschool, met oog voor de verschillen van kinderen, waarbij we streven we naar de nodige differentiatie in (lesstof)aanbod. Een school die met behulp van de methode KiVa wil zorgen voor een veilige en prettige leeromgeving, waar men met respect met elkaar omgaat.

Adres

Ambachtstraat 1
2024EB, Haarlem

Contactgegevens

+31235257306
administratie@bavinckschool.nl

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Wadden is een KiVa school die zich kenmerkt zich door een levendig klimaat en een gezellige sfeer. We zien het als een uitdaging om harmonie en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Binnen die veiligheid stimuleren we onze kinderen om zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen en talenten te ontwikkelen.

Adres

Alexander Flemingstraat 39
2035EC, Haarlem

Contactgegevens

+31235330373
infoboerhaavewijk@cbsdewadden.nl
cbs De Wadden locatie Boerhaavewijk

Opmerkingen

Christelijke Basisschool De Wadden bestaat uit twee locaties. De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Beschrijving

De Koorschool is een basisschool van groep 5 t/m 8 met een katholieke identiteit. De leerlingen krijgen les van een vijftal leerkrachten, twee muziekdocenten en een stempedagoge. Daarnaast kan de school gebruik maken van de diensten van een logopediste. De leerlingen krijgen dagelijks zang- en muziekles. Na groep 8 zijn het geschoolde koorzangers die een veelzijdig repertoire kunnen uitvoeren.

Doelstelling

De school heeft veel aandacht voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, niet alleen voor het eigen functioneren, maar ook voor het reilen en zeilen van de groep. Door het samenwerken, maar vooral ook door het samen zingen wordt het groepsgevoel sterk ontwikkeld.

Adres

Westergracht 61
2013ZL, Haarlem

Contactgegevens

+31235311054
info@koorschoolhaarlem.nl
Koorschool St. Bavo

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo. Belangstellingsformulier : http://koorschoolhaarlem.nl/koorschool/nieuwe-ouders/naar-de-koorschool/

Beschrijving

Op Basisschool De Rozenbeek word je 4xWijzer.

Doelstelling

Wij geven eigentijds onderwijs waarin we betrokkenheid, samenwerking, zingeving en aandacht hebben voor elkaar erg belangrijk vinden. Naast de bekende vakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen hebben we veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en krijgen de leerlingen muziekles en les in programmeren. We werken met projecten van 4xwijzer waarin de verschillende intelligenties van de kinderen aangesproken worden.

Adres

Floraronde 289
1991LB, Velserbroek

Contactgegevens

+31235389325
directie.rozenbeek@atlantbo.nl
BS De Rozenbeek

Beschrijving

Ter Cleeff is een openbare school voor basisonderwijs gelegen in de Kleverparkbuurt. Het prachtige gebouw uit 1928 aan het Santpoorterplein heeft een centrale plaats in de buurt. Door de verschillende vleugels en de vele authentieke details voelt het gebouw warm en geborgen voor kinderen (en ouders). Ter Cleeff biedt een veilige omgeving waarin naast de cognitieve ontwikkeling ook oog is voor de emotionele en culturele ontwikkeling van kinderen.

Adres

Santpoorterplein 28
2023DN, Haarlem

Contactgegevens

+31235261492
info@tercleeff.nl
Basisschool Ter Cleeff

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Nieuwe eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De waarden: respect, verwondering, duurzaamheid, verbinding, eigenheid en vertrouwen sturen de keuzes in het onderwijsaanbod. De Verbeelding is een kleine, overzichtelijke school waar kinderen groepsdoorbroken van en met elkaar leren rondom thema's. Er is veel aandacht voor spelend en onderzoekend leren via IPC (het International Primary Curriculum). De vakken rekenen, spelling en taal volgen kinderen binnen niveaugroepen. Kinderen leren met hun hart, handen en hoofd. De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’.

Adres

Louis Couperusstraat 2
2024HH, Haarlem

Contactgegevens

+31232200003
marjon.weterings@salomoscholen.nl
De Verbeelding

Beschrijving

Basisschool de Erasmus wordt bezocht door 280 kinderen. Deze zijn verdeeld over veertien groepen. Aan de school zijn drie peutergroepen (SKOS) verbonden. Op de Erasmus verzorgen wij het beste onderwijs voor uw kind. Zodra u de school binnenkomt, voelt u de positieve sfeer. Bent u nieuwsgierig geworden? Maakt u een afspraak met de directeur en komt u langs voor een rondleiding en een gesprek, van harte welkom!

Doelstelling

Op OBS de Erasmus halen wij het beste uit ieder kind en dagen wij ieder kind uit het maximale uit zichzelf te ontwikkelen. Dit doen wij met een happy en professioneel team, dat met passie aan het werk is. U als ouder bent onze belangrijkste partner en wij zien u graag op school!

Adres

Erasmuslaan 3
2037LA, Haarlem

Contactgegevens

+31235338700
administratie.erasmus@spaarnesant.nl
Basisschool De Erasmus

Opmerkingen

De Erasmus heeft een breed naschools aanbod met allerlei leuke activiteiten, kijkt u daarvoor op onze website www.erasmus-haarlem.nl. De Erasmus is een brede school en heeft inpandige opvang van 7.30 uur tot 18.15 uur. De Erasmus is een Spaarnesantschool, een bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

Wij (het team, kinderen en ouders) hebben een duurzame relatie die zich kenmerkt door veiligheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat het onderwijs aansluit bij de natuurlijke leerbehoefte van ieder kind. Wij willen daarmee bereiken dat kinderen hun talenten - in de breedste zin van het woord - ontwikkelen en zich erkend en gewaardeerd voelen. Alleen dan gaan kinderen vol zelfvertrouwen de wereld in!

Adres

Rameaustraat 6
1962CA, Heemskerk

Contactgegevens

+31251230972
info@kariboe.nl
Basisschool De Kariboe

Beschrijving

De Duinroos is een basisschool die de mogelijkheden van kinderen tot hun recht wil laten komen en waar een veilig en warm pedagogisch klimaat heerst. "De mens is verplicht het kind het beste te geven, dat hij heeft". Zo staat er geschreven in de 'Verklaring van de rechten van het kind'. Dit is voor de school de leidraad in de omgang met de leerlingen.

Doelstelling

Deze visie heeft consequenties voor het werken binnen de school. Het bijhouden van ontwikkelingen en vorderingen, het tijdig signaleren van problemen en het bieden van aangepaste hulp door middel van handelingsplannen hebben een plaats gekregen.

Adres

Dr Jac P Thijsseweg 24
2041BM, Zandvoort

Contactgegevens

+31235740000
info@deduinroos.nl

Beschrijving

De School in Zandvoort verzorgt gewoon basisonderwijs en méér op een ongewone manier, namelijk ‘op maat’. En dat voeren we ver door, dus ook in de hoeveelheid onderwijstijd. ‘Op maat’ doen wij door de combinatie van deze drie pijlers: – jaarrond open – mee-ontwerpen en mee-beslissen – thematisch onderwijs Wij zijn in 2008 gestart als eerste school met flexibele en ruime schooltijden. Kunnen variëren in tijd is logisch om onderwijs op maat te kunnen maken. In die ruime tijden organiseren we zeer gevarieerd onderwijs rond aantrekkelijke thema’s. Op wat en hoe we het onderwijs organiseren kunnen leerlingen, hun ouders en leerkrachten invloed hebben.

Doelstelling

Leeractiviteiten zijn verbonden met het thema, bijvoorbeeld Verkeer en vervoer, Communicatie, Middeleeuwen, Europa, Voeding of Dieren. Dus taal en rekenen, koken en dansen, Engels en filosofie, techniek en expressieve vakken worden concreet doordat ze worden uitgewerkt binnen het onderwerp van het thema. Alle leerlingen van alle leeftijden werken aan hetzelfde thema. Er wordt individueel gewerkt, in kleine groepjes en in grotere groepen met eigen leerkrachten en thema-experts van buiten. Er wordt op school geleerd en daarbuiten. Elk thema zijn er excursies. In de hele basisschoolperiode wel 80.

Adres

Dr Jac P Thijsseweg 24
2041BM, Zandvoort

Contactgegevens

+31235730625
directie@deschool.nl
De School

Opmerkingen

De School is 50 weken per jaar open, van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Dat is 2.500 uur per jaar. Er wordt gewerkt in 5 perioden van 10 weken. Alleen daarom is de school 2 weken per jaar gesloten. Elke periode staat een ander thema centraal. Leerlingen kunnen hun schooldag beginnen tussen 8.00 en 10.00 uur of tussen 12.00 en 14.00 uur. De dag kan eindigen tussen de middag of tussen 16.00 en 18.00 uur. Tevens zijn er 10 studiedagen per jaar waarop De School gesloten is.

Beschrijving

Vrije School Kleverpark is een jonge school in de rustige buurt Ter Kleef en Te Zaanen in Haarlem. De school is nu ongeveer 250 leerlingen groot, verdeeld over drie kleuterklassen en zes klassen 1 tot en met 6. Onze groeilokatie Vrije School De Lindeboom bevindt zich op een steenworp afstand van de Vrije School Kleverpark. De Vrije School De Lindeboom is een jonge school met 130 leerlingen verdeeld over drie kleuterklassen en een klas 1, 2 en 3. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Een keuze voor de Vrije School Kleverpark is ook een keuze voor de Vrije School De Lindeboom.

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op Vrije School Kleverpark ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij Vrije School Kleverpark net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele leven plezier hebt.

Adres

Wouwermanstraat 49a
2023XD, Haarlem

Contactgegevens

+31232023235
info@vskleverpark.nl

Opmerkingen

Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. De Vrije School Kennemerland is een eigen, enkele locatie. De Vrije School Kleverpark daarentegen bestaat uit twee locaties: aan de Wouwermanstraat en aan de Korte Verspronckweg. Deze laatste locatie is onze groeilocatie en heeft in schooljaar 2019-2020 drie kleuterklassen en een klas 1, 2 en 3 (groep 3, 4 en 5). Je kunt de groeilocatie De Lindeboom niet apart opgeven als voorkeurslocatie in het plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem, deze valt onder de Vrije School Kleverpark.

Beschrijving

Kinderen leren meer als ze het naar hun zin hebben. Negen vrijescholen, met dertien vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2400 kinderen te laten worden wie ze zijn. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor.

Doelstelling

Voor vrijeschoolonderwijs kunt u in Haarlem bij onze 3 scholen (met 5 locaties) terecht. De Vrije school Kennemerland, Vrije School Kleverpark (met Locatie Korte Verspronckweg) en de Rudolf Steinerschool (met locatie Azieweg). Op onze scholen leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je op de vrijeschool net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele leven plezier hebt.

Adres

Wouwermanstraat 49a
2023XD, Haarlem

Contactgegevens

+31235272550
secretariaat@vsithaka.nl
Stichting Vrijescholen Ithaka

Beschrijving

De Fakkel is een centrale opvangklas voor nieuwkomers. De Fakkel is een aparte groep van basisschool Het Rinket. Er worden kinderen die minder dan een jaar in Nederland wonen, opgevangen en bekend gemaakt met de Nederlandse taal. Deze opvangklas heeft drie lokalen. Een onderbouw, middenbouw en bovenbouwgroep.

Adres

Bachstraat 20
1962BD, Heemskerk

Contactgegevens

+31251231093
rinket@tabijn.nl
Speciaal basisonderwijs De Fakkel - Opvang voor neveninstromers

Opmerkingen

Onderdeel van basisschool Rinket.

Beschrijving

De Julianaschool begeleidt leerlingen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die vaardig, waardig en aardig zijn. Wij bieden betekenisvol onderwijs op maat en hebben oog voor meetbare én merkbare opbrengsten. De drie pijlers van onze visie: V = Vaardig A = Aardig W = Waardig

Adres

Willem de Zwijgerlaan 120
2051KK, Overveen

Contactgegevens

+31235260363
administratie.julianaschool@stopoz.nl
Julianaschool

Beschrijving

Een katholieke school, waarin respect voor elkaar en ieders overtuiging hoog in het vaandel staat.

Doelstelling

Goed onderwijs besteedt aandacht aan alle aspecten van de mens. Door het bieden van een brede ontwikkeling, kunnen kinderen verschillende ervaringen opdoen en hierdoor hun eigen talenten ontdekken.

Adres

Bachstraat 20
1962BD, Heemskerk

Contactgegevens

+31251231093
rinket@tabijn.nl
Basisschool Het Rinket

Beschrijving

Basisonderwijs

Adres

Kerkweg 225
1964KJ, Heemskerk

Contactgegevens

+31251232410
leonardus@tabijn.nl
Basisschool St. Leonardus

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

De Zilvermeeuw springt in op de veranderende toekomstige maatschappij, waarin naast de basisvakken spelling, lezen, taal en rekenen de 21ste-eeuwse vaardigheden steeds belangrijker worden. De 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen en probleemoplossend denken, zijn verweven in ons onderwijsconcept, waarbij wij werken in units. De units zijn verdeeld in stamgroepen en niveaugroepen.

Adres

de Visserstraat 6a
1964ST, Heemskerk

Contactgegevens

+31251232646
directie@obsdezilvermeeuw.nl
Basisschool De Zilvermeeuw

Beschrijving

De Bernardusschool is een katholieke basisschool in Haarlem oost. Wij hebben gemiddeld 350 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Wij bieden de kinderen, leerkrachten en ouders een veilige, warme omgeving, waarin ruimte is voor verschillen en de leerbehoefte van het kind. Wij zijn een Kanjerschool.

Doelstelling

Op de Bernardus werken wij samen in een veilige sfeer en zijn voor ons de volgende 4 kernwaarden van belang : ieder kind is uniek. Spel en plezier. Eigenaarschap. Groei en ontwikkeling.

Adres

Bernard Zweersstraat 1
2033DE, Haarlem

Contactgegevens

+31235333337
sintbernardus@stichtingsintbavo.nl
Sint Bernardusschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Beschrijving

De Dreefschool is een christelijke basisschool met een rijke geschiedenis, gevestigd in een monumentaal pand aan de rand van de Haarlemse binnenstad. De cultuur van de stad en van de school zijn van oudsher verweven. Sfeer, structuur en harmonie staan bij ons hoog in het vaandel.

Doelstelling

Ontmoeting, ontdekking en ontplooiing vormen de basis van het onderwijs op de Dreefschool. Wij willen de kinderen leren hun mogelijkheden te ontdekken, op hun eigen mogelijkheden te vertrouwen en ze verder helpen deze uit te bouwen. Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen groeien in hun zelfstandigheid, dat zij hun verantwoordelijkheid leren te nemen en respectvol zijn naar hun omgeving en medemens.

Adres

Dreef 20
2012HS, Haarlem

Contactgegevens

+31235312912
info@dreefschool.nl
Dreefschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Beschrijving

Vrije School Kennemerland is een persoonlijke school in een rustige buurt in het noorden van Haarlem. We hebben ongeveer 250 leerlingen verdeeld over een kleuterafdeling (drie groepen 1 en 2) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8). Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Een aanmelding voor de Vrije School Kennemerland staat los van een aanmelding voor de Vrije School Kleverpark (incl. groeilocatie de Lindeboom).

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op Vrije School Kennemerland ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrijeschool net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij Vrije School Kennemerland net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je verdere leven plezier hebt.

Adres

Weltevredenstraat 9
2022VA, Haarlem

Contactgegevens

+31235373578
info@vskennemerland.nl
Vrije School Kennemerland

Opmerkingen

Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn.Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. Negen vrijescholen, met twaalf vestigingen in Noord- en Zuid-Holland, vormen samen Stichting Vrijescholen Ithaka om ruim 2100 kinderen te laten worden wie ze zijn. Voor Ithaka is basisonderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Daar maken we ons graag sterk voor. De Vrije School Kennemerland is een eigen, enkele lokatie. De Vrije School Kleverpark daarentegen bestaat uit twee locaties: aan de Wouwermanstraat en aan de Korte Verspronckweg. Deze laatste locatie is onze groeilocatie en heeft in schooljaar 2019-2020 drie kleuterklassen en een klas 1, 2 en 3 (groep 3, 4 en 5). Je kunt de groeilocatie De Lindeboom niet apart opgeven als voorkeurslocatie in het plaatsingsbeleid van de gemeente Haarlem, deze valt onder de Vrije School Kleverpark.

Beschrijving

Katholieke basisschool

Doelstelling

De Sleutelbloem is een katholieke school en wil vanuit deze identiteit de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. Onze leerlingen leren en leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Respect voor elkaar, de vorming van de eigen identiteit en de grote mate van zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving vinden wij belangrijk

Adres

Hoflanderweg 45
1947ZB, Beverwijk

Contactgegevens

+31251223840
info@desleutelbloem.nl
Basisschool De Sleutelbloem

Beschrijving

Openbare basisschool De Sterrekijker

Doelstelling

De doelstelling van ons onderwijs is dat leerlingen vanaf 4 jaar in acht aaneengesloten jaren de school kunnen doorlopen. Er wordt gelet op ieders capaciteiten. Dat betekent dat er extra hulp is voor kinderen met leerproblemen, maar ook zijn er extra mogelijkheden voor kinderen die goed kunnen leren.

Adres

van der Hoopstraat 54
1945TT, Beverwijk

Contactgegevens

+31251243816
info@desterrekijker.nl
Basisschool De Sterrekijker

Beschrijving

Kleinschalig particulier basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen uit Haarlem en omgeving (Heemstede, Aerdenhout, Santpoort, Velsen, Hoofddorp, Hillegom, Halfweg, Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk, Kennemerland, IJmond, andere delen van de randstad en omstreken)

Adres

Korte Verspronckweg 7-9
2023BS, Haarlem

Contactgegevens

info@sanyu-onderwijs.nl
Sanyu Onderwijs

Beschrijving

Basisschool De Zefier

Doelstelling

De schoolvisie is geënt op het zichtbaar maken van respect en verantwoordelijkheid. Wij kijken vanuit een katholieke identiteit naar én letten op de ontwikkeling van het individuele kind. Het is de taak van de school om elk kind zich optimaal te helpen ontplooien. Daarbij tekent zich als hoofdlijn af: het zo goed mogelijk tegemoet komen aan de individuele ontwikkelingsverschillen en mogelijkheden van de kinderen. We gaan daarbij uit van de belangstelling van het kind.

Adres

Eenhoornstraat 2D
1973XT, IJmuiden

Contactgegevens

+31255820993
administratie.zefier@atlantbo.nl
BS De Zefier

Beschrijving

"Samen spelen, samen werken, leren leren, leren, leven"..........is het uitgangpunt van onze visie op onderwijs en opvoeding. We vinden het van groot belang dat het schoolklimaat, openheid, plezier, rust, waardering en respect uitstraalt. We gebruiken hierbij o.a. een project om de sociale vaardigheden van de kinderen te vergroten: "Opkomen voor jezelf, zonder anderen te kwetsen".

Adres

Noorderwijkweg 92
1943DM, Beverwijk

Contactgegevens

+31251223671
info@bethelschool.nl
Bethelschool voor Christelijk Basisonderwijs

Beschrijving

De Brandaris is een gemengde buurtschool in Molenwijk. Onze school is een afspiegeling van de wijk, waar iedereen ongeacht zijn of haar achtergrond welkom is. Ongeveer 180 leerlingen zijn hier dagelijks te vinden, verdeeld over 8 of 9 groepen. Ons gebouw is volledig gerenoveerd en rondom de school is meer dan genoeg groen en ruimte om te spelen.

Doelstelling

Ons doel is; kinderen met plezier naar school laten gaan, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leren en samen (uw kind, u als ouder en wij als leerkrachten) werken aan de ontwikkeling van uw kind, zodat ieder kind zich fijn voelt en kan laten zien wat het waard is.

Adres

Frieslandlaan 2-4
2036NE, Haarlem

Contactgegevens

+31235336622
debrandris@debrandarishaarlem.nl
De Brandaris

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Koningin Emmaschool, de school die bekend staat om de hoge onderwijskwaliteit (recent door de onderwijsinspectie als ‘voorbeeldschool’ aangemerkt). De KES is dynamisch, enthousiast, bruisend, onderzoekend, optimistisch en oprecht. Associaties die wat ons betreft bij de ‘Emma’ passen. Ons team heet jou, heet u van harte welkom!

Adres

Roerdompplein 19
2025CS, Haarlem

Contactgegevens

+31235370413
nanda.klaassen@kon-emmaschool.nl
Koningin Emmaschool

Opmerkingen

Onze samenwerkingspartner is de SKOS, in het geval van het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de voor- en naschoolse opvang.

Beschrijving

De Molenwiek is een Dalton-school. Daltonscholen zijn gericht op verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Leerlingen krijgen bij het werken aan de leerstof en de thema's ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen.

Doelstelling

De Molenwiek heeft er de pijler “beleving” aan toegevoegd en maakt daar ook een speerpunt van. Wij willen voor de kinderen een “beleefomgeving” zijn, de school als atelier waarin allerlei uitnodigingen zijn om te proberen, te leren, te ervaren en te beleven. Onze school wil de kinderen bouwstenen voor hun levensfundament aanreiken en daarom willen we zorgen voor een schat aan belevingssituaties. Op de website kunt u in beeld en tekst bekijken hoe het onderwijs bij ons op school wordt vorm gegeven.

Adres

Betuwelaan 2
2036GV, Haarlem

Contactgegevens

+31235336213
dalton@molenwiek-haarlem.nl
Basisschool de Molenwiek

Opmerkingen

Alle dagen gaan de deuren om 8.10 uur open. Om 14.00 uur zijn de lessen afgelopen. Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Lower Primary (groups 1-2-3-4)

Doelstelling

The school offers a positive learning environment where students (4-18 years) and teachers are encouraged to realize their full potential within a multicultural and international framework.

Adres

Schreveliusstraat 27
2014XP, Haarlem

Contactgegevens

+31232200001
administration@internationalschoolhaarlem.nl
International School Haarlem

Beschrijving

We heten u graag welkom op De Wijde Wereld, een montessorischool die barst van de energie! In het hartje van Schalkwijk werken we met de kinderen aan hun ontwikkeling vanuit het gedachtegoed van Maria Montessori. Daarbij gebruiken we ons bijzondere schoolgebouw en haar omgeving.

Adres

Haya van Somerenpad 1
2036AK, Haarlem

Contactgegevens

+31235338242
montessori@spaarnesant.nl
De Wijde Wereld Montessori

Opmerkingen

Peuterspeelzaal de Roze Toren bevindt zich in hetzelfde pand. Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl Voor openingstijden zie website.

Beschrijving

Rooms Katholieke school voor regulier basisonderwijs.

Doelstelling

Kinderen leren om waardevolle mensen te zijn, voor zichzelf en de ander, met een open oog voor de wereld en met een positieve levensinstelling.

Adres

Nagtzaamstraat 88
2032TH, Haarlem

Contactgegevens

+31235402376
franciscusxaverius@stichtingsintbavo.nl
Basisschool St. Franciscus Xaveriusschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Beschrijving

In het hart van de Leidsebuurt, aan het groene Leidseplein, staat De Peppelaer. We zijn een openbare basisschool met een enthousiast en gedreven team en een hechte groep leerlingen. Wij bieden hen een veilige en inspirerende leeromgeving waar zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Kom vooral kijken tijdens een van onze rondleidingen, verzorgd door de leerlingenraad.

Doelstelling

Met RESPECT voor de ander elkaar INSPIREREN om samen te LEREN.

Adres

Leidseplein 36
2013PZ, Haarlem

Contactgegevens

+31235510422
directie.peppelaer@obsdepeppelaer.nl
OBS De Peppelaer

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Katholieke Basisschool De Wilgeroos

Adres

Wilgenhoflaan 2
1944TD, Beverwijk

Contactgegevens

+31251221114
post@wilgeroos.nl
Basisschool De Wilgeroos

Opmerkingen

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

De Zevenhoeven is een openbare school, waar ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. In onze missie staan veiligheid, respect, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking centraal.

Adres

Maerelaan 248a
1963KH, Heemskerk

Contactgegevens

+31251234506
info@zevenhoeven.nl
OBS De Zevenhoeven

Beschrijving

Basisschool De Vrijheit is een neutrale basisschool in Wijk aan Zee.

Adres

Dorpsduinen 1214
1949EG, Wijk aan Zee

Contactgegevens

+31251374443
info@devrijheit.nl
Basisschool De Vrijheit

Beschrijving

De Mariaschool is een katholieke school voor basisonderwijs, die voor iedereen open staat. Als school zien wij het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Kernwoorden hierbij zijn normen en waarden, veiligheid, zelfstandigheid, respect en vertrouwen. Wij werken met moderne lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs. .

Adres

Louis Davidscarré 1
2042LZ, Zandvoort

Contactgegevens

+31235714258
directie.maria@jl.nu
Mariaschool

Beschrijving

De Bornwaterschool is een openbare school. Dat betekent dat bij ons op school alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst, overtuiging of gezindte. De Bornwaterschool is een kleine basisschool, gelegen in het groene hart van Bloemendaal. Rondom de school hebben we veel ruimte voor de kinderen om te bewegen, zoals het plein en de tuin. Onze basisschool telt ongeveer 180 leerlingen. Behalve bij de kleuters hebben wij geen combinatiegroepen. Naast de reguliere groepen hebben we ook een Plusklas en is Day a Week School in ons gebouw gehuisvest.

Adres

Ign. Bispincklaan 1
2061EM, Bloemendaal

Contactgegevens

+31235252068
directie@bornwaterschool.nl
Bornwaterschool

Beschrijving

Basisschool De Talenten is een gezellige, kleine school in de Slachthuisbuurt van Haarlem. We werken volgens de principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Bent u nieuwsgierig? Bekijk dan het filmpje op onze site http://www.detalenten.nl/ En kom langs om te voelen of u zich net zo thuis voelt bij ons als wij. Dan nemen we rustig de tijd om u rond te leiden en te vertellen over onze passie voor kinderen en onderwijs.

Doelstelling

Het is onze ambitie, dat ieder kind dat onze school verlaat, weet waar hij of zij goed in is.

Adres

Noormannenstraat 1
2033LG, Haarlem

Contactgegevens

+31232027331
patricia.pijloo@detalenten.nl
De Talenten

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs. De school is gevestigd in buurtcentrum De Hamelink. Hierdoor hebben we een hecht contact met de buurt. De Talenten is een school waar we de echte wereld binnenhalen of opzoeken, waar we zoveel mogelijk willen leren door te doen, waar we op zoek gaan naar het Talent van ieder kind, waar je jezelf kan en mag zijn en waar we ouders en kinderen allemaal persoonlijk kennen.

Beschrijving

De Dreefschool is een christelijke basisschool met een rijke geschiedenis, gevestigd in een monumentaal pand aan de rand van de Haarlemse binnenstad. De cultuur van de stad en van de school zijn van oudsher verweven. Sfeer, structuur en harmonie staan bij ons hoog in het vaandel.

Doelstelling

Ontmoeting, ontdekking en ontplooiing vormen de basis van het onderwijs op de Dreefschool. Wij willen de kinderen leren hun mogelijkheden te ontdekken, op hun eigen mogelijkheden te vertrouwen en ze verder helpen deze uit te bouwen. Wij vinden het verder belangrijk dat kinderen groeien in hun zelfstandigheid, dat zij hun verantwoordelijkheid leren te nemen en respectvol zijn naar hun omgeving en medemens.

Adres

Kleine Houtweg 24
2012CH, Haarlem

Contactgegevens

+31237110456
info@dreefschool.nl
Dreefschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Beschrijving

Vrije School Kennemerland is een persoonlijke school in een rustige buurt in het noorden van Haarlem. We hebben ongeveer 250 leerlingen verdeeld over een kleuterafdeling (drie groepen 1 en 2) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8). Dat is groot genoeg voor de kinderen om zich sociaal te ontwikkelen en klein genoeg om alle leerlingen de aandacht te geven die zij nodig hebben. Onze leerlingen komen uit verschillende gemeenten in de omgeving. Vrije School De Lindeboom is onze groeilocatie en heeft in schooljaar 2018-2019 drie kleuterklassen en een klas 1 (groep 3) en klas 2 (groep 4). Deze scholen liggen op loopafstand van elkaar.

Doelstelling

Wie enthousiast is, presteert beter. Dat geldt voor volwassenen, maar natuurlijk ook voor jonge kinderen. Op Vrije School Kleverpark ervaren wij dat elke dag. Bij ons leren kinderen omdat ze het graag willen. Overigens wordt er op een vrije school net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen krijg je bij Vrije School Kleverpark net dat beetje meer mee. Met name creatieve en sociale vaardigheden waarvan je je hele leven plezier hebt.

Adres

Korte Verspronckweg 7-9
2023BS, Haarlem

Contactgegevens

+31232023235
info@vsdelindeboom.nl
Vrije School Kleverpark

Beschrijving

Bij De Cirkel ligt het accent op de cognitieve vorming van de leerling. De school is steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en heeft grote zorg voor alle kinderen. Ook is De Cirkel een sportieve school. De school geeft veel aandacht aan bewegingsonderwijs, sociale themathiek en gezonde voeding.

Adres

Atjehstraat 35A
2022BL, Haarlem

Contactgegevens

+31235254380
info@obscirkel.nl
Openbare basisschool de Cirkel

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Westbroek biedt gepersonaliseerd onderwijs. De leerlingen worden niet ingedeeld op leeftijd, maar op onderwijsbehoefte, zodat kinderen die meer uitdaging zoeken, sneller kunnen doorstromen en kinderen die een extra uitleg nodig hebben, deze op maat krijgen.

Doelstelling

We kijken naar talent en bieden onderwijs op maat. Dit doen we door de beperking van de traditionele groepsindeling los te laten. De leerlingen worden niet ingedeeld op leeftijd, maar op onderwijsbehoefte. Kinderen die meer uitdaging zoeken, kunnen sneller doorstromen. Leerlingen die met bepaalde vakgebieden moeite hebben, kunnen extra tijd krijgen. Door de kleine begeleidingsgroepen is er meer individuele aanpak mogelijk.

Adres

Platbodem 201
1991NN, Velserbroek

Contactgegevens

+31235374664
info@dewestbroek.nl
Faceboek De Westbroek

Beschrijving

Basisschool met onderwijs voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het onderwijs wordt verzorgd op grond van de Wet op het primair onderwijs.

Adres

Spijkerboorpad 4
2037EA, Haarlem

Contactgegevens

+31235335540
Al Ihklaas

Beschrijving

De Veronicaschool is een Jenaplanschool in het centrum van Haarlem. Onze schoolgemeenschap kenmerkt zich door een open respectvolle houding van kinderen, ouders en groepsleiders.

Doelstelling

De Veronicaschool wil een echte leef- en werkgemeenschap zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Wij willen een leeromgeving creëren, die stimulerend en uitdagend is. De sfeer is open en respectvol. We zijn gericht op samenwerking en kinderen krijgen veel verantwoordelijkheid. De Veronicaschool wil een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt, zodat het zich kan ontwikkelen zonder dat het zich zorgen hoeft te maken of het geaccepteerd wordt.

Adres

Antoniestraat 28
2011CR, Haarlem

Contactgegevens

+31235364092
veronica@stichtingsintbavo.nl
Veronica Jenaplanschool

Opmerkingen

De school staat onder het bevoegd gezag van schoolbestuur Stichting Sint Bavo voor Interconfessioneel basisonderwijs. Aanmelden : Ouders die hun kind willen inschrijven laten we graag eerst kennismaken met onze school. U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden voor een maandelijkse rondleiding.

Beschrijving

Eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). De Willem van Oranjeschool is een wereldschool bij jou om de hoek! Een afspiegeling van de maatschappij. Er zijn veel verschillen tussen de kinderen en dat vinden we leuk! We werken hard aan de hoofdvakken, maar we hebben ook theater, een koor, muzieklessen, sporten en ateliers. Er is een basishouding van vriendelijkheid en we hebben duidelijke verwachtingen naar ouders.

Adres

Rozenhagenstraat 15
2021CG, Haarlem

Contactgegevens

+31235252683
info@willemvanoranjeschool.nl
Willem van Oranjeschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Salomo.

Beschrijving

De Haarlemse Montessori School is een Algemeen Bijzondere school voor regulier basisonderwijs volgens de pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Daarbij staat een goede balans tussen individuele begeleiding en de sociale ontwikkeling van het kind in de groep centraal. De HMS kenmerkt zich door ruime en lichte klaslokalen, montessori-bevoegde en ervaren leerkrachten, betrokken ouders en veel leerplezier. De Haarlemse Montessorischool heeft twee gebouwen. De dependance voor de onderbouw, groep 1 en 2, is gevestigd aan de Churchilllaan 70. Het hoofdgebouw voor de midden- en bovenbouw is te vinden aan de Louise de Colignylaan 3.

Doelstelling

Het algemene doel van de montessori-opvoeding en het montessori-onderwijs is het kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn of haar directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.

Adres

Louise de Colignylaan 3
2012SR, Haarlem

Contactgegevens

+31235281624
administratie@dhms.nl
De Haarlemse Montessorischool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Vereniging De Haarlemse Montessorischool, bereikbaar via het adres van de school.

Beschrijving

De Bareel "Waar je leren samen doet".

Adres

Waddenlaan 1
1967EH, Heemskerk

Contactgegevens

+31251230468
bareel@tabijn.nl
De Bareel

Beschrijving

In Haarlem Zuid-West staat de Cruquiusschool. Op de jongste basisschool van Haarlem is veel oog voor het individuele kind. Het samen ontdekken van ieders kracht en talent staat centraal. We werken met IPC. Er is veel aandacht voor de Engelse taal en internationalisering. Onze blik is naar buiten gericht.

Doelstelling

De Cruquiusschool heeft zichzelf een doel gesteld: Leerlingen van de Cruquiusschool stromen na groep 8 uit als krachtige burgers. Zij hebben zelfvertrouwen, zelfkennis en zijn daardoor “een compleet mens”. Wij geloven dat een school meer moet doen dan haar leerlingen alleen maar cognitieve kennis bijbrengen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er naast een rijke leeromgeving ook een rustige en veilige sfeer hangt in de school en bieden we een duidelijke structuur.

Adres

Nicolaas van der Laanstraat 25
2013BL, Haarlem

Contactgegevens

+31237440147
info@cruquiusschool.nl
Cruquiusschool

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Brede School PCBS De Hoeksteen

Doelstelling

Wij zijn een kleine school met een veilige, uitdagende leeromgeving. We bieden kwalitatief goed en modern onderwijs en hebben hoge leerresultaten. Binnen ons onderwijsaanbod bieden wij o.a. Engels vanaf groep 1 en Media Educatie in de Laptopklas groep 8. Door de kinderen te betrekken bij het leerproces leren wij de kinderen leren. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op de maatschappij die komen gaat en is De Hoeksteen elke dag de plek waar toekomst begint.

Adres

De Weid 24
1991ET, Velserbroek

Contactgegevens

+31235378198
info@cbdehoeksteen.nl
PCB De Hoeksteen

Beschrijving

De Bavo Jenaplanschool is een gezellige kleine school aan de rand van het centrum en de Leidsebuurt.

Doelstelling

De Bavo Jenaplanschool richt zich naast de aandacht voor de cognitieve vakken op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de kinderen. Het bewustzijn dat ieder kind ergens goed in is en dat ook durft te laten zien is een belangrijk aandachtspunt. Uitgangspunten zijn: Een kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen; Leren wordt pas leuk, wanneer het betekenis voor je heeft; Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling.

Adres

Westergracht 3
2013ZJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235323861
bavo@stichtingsintbavo.nl
Bavo Jenaplanschool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Sint Bavo Interconfessioneel Basisonderwijs.

Beschrijving

De Haarlemse Montessori School is een Algemeen Bijzondere school voor regulier basisonderwijs volgens de pedagogische en didactische uitgangspunten van Maria Montessori. Daarbij staat een goede balans tussen individuele begeleiding en de sociale ontwikkeling van het kind in de groep centraal. De HMS kenmerkt zich door ruime en lichte klaslokalen, montessori-bevoegde en ervaren leerkrachten, betrokken ouders en veel leerplezier. De Haarlemse Montessorischool heeft twee gebouwen. De dependance voor de onderbouw, groep 1 en 2, is gevestigd aan de Churchilllaan 70. Het hoofdgebouw voor de midden- en bovenbouw is te vinden aan de Louise de Colignylaan 3.

Doelstelling

Het algemene doel van de Montessori-opvoeding en het Montessori-onderwijs is het kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid, die verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor zichzelf, zijn of haar directe omgeving en de samenleving waarvan het deel uitmaakt.

Adres

Churchilllaan 70
2012RR, Haarlem

Contactgegevens

+31235281624
administratie@dhms.nl
De Haarlemse Montesorrischool

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Vereniging De Haarlemse Montessorischool, bereikbaar via het adres van de school.

Beschrijving

Eigentijdse basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). Een stabiele en betrouwbare school met hart en oog voor ieder kind. Met kleine groepen, betrokken en professionele leerkrachten met passie voor onderwijs. Kernwoorden: Vertrouwen in leerlingen en ouders. Maatwerk en hoge verwachting. Oefening in samenwerking, zelfstandigheid, taal en woordenschat. Meer lestijd en beste beoordeling door inspecteur. PSZ en Kinderopvang in huis.

Adres

Zevenwoudenplantsoen 3
2036NK, Haarlem

Contactgegevens

+31235335723
infomolenwijk@cbsdewadden.nl
De Wadden locatie Molenwijk

Opmerkingen

Christelijke Basisschool De Wadden bestaat uit twee locaties. De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Beschrijving

De Liduinaschool-Juno heeft als belangrijkste taak het bieden van kwalitatief goed onderwijs. We bieden onze leerlingen een optimale en ononderbroken ontwikkeling, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied. We stimuleren een onderzoekende houding bij kinderen, eigenaarschap en wij leren kinderen goed samenwerken.

Doelstelling

Onze school dient voor alle kinderen een veilige plek te zijn, waar aandacht is voor ieder kind en extra zorg wordt gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Wij zorgen voor een stabiele en overzichtelijke omgeving en bieden onze kinderen duidelijkheid en regelmaat. Daarbij hechten we grote waarde aan openheid en respect voor elkaar en elkaars mening.

Adres

Junoplantsoen 30
2024RR, Haarlem

Contactgegevens

+31235273612
liduina2@liduinaschool.nl
Liduinaschool Junoplantsoen

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting R.K. Basisonderwijs Haarlem-Schoten

Beschrijving

Basisschool De Plataan valt onder stichting Fedra. Fedra is een stichting voor bijzonder basisonderwijs. De scholen werken, ieder op een eigen wijze, vanuit een christelijke grondslag aan kwalitatief goed onderwijs.

Doelstelling

Basisschool De Plataan is gehuisvest in een modern, nieuw gebouw in Velsen-Noord. De school telt 380 leerlingen, verdeeld over 17 groepen. Op De Plataan proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Zij vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat ieder kind de voor hem of haar optimale leer- en ontwikkelingsresultaten bereikt. Het onderwijsaanbod voor ieder kind dient afgestemd te zijn op de ontwikkeling van het kind, zodat een kind een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt.

Adres

Heirweg 2B
1951CD, Velsen-Noord

Contactgegevens

+31251224074
info@deplataanvelsen.nl
Basisschool De Plataan

Beschrijving

Openbare Basisschool De Vliegende Hollander

Doelstelling

Openbaar onderwijs voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Adres

Casembrootstraat 58
1972CC, IJmuiden

Contactgegevens

+31255514471
info@vliegendehollander.net
OBS De Vliegende Hollander

Beschrijving

Openbare Basisschool De Vuurtoren

Doelstelling

Openbare Basisschool De Vuurtoren, streeft ernaar dat uw kind(eren) op O.B.S. De Vuurtoren een goede tijd zal/zullen hebben. Dit willen we bereiken in goede samenwerking met u. We zullen eraan werken dat de school het veilige baken is, dat kinderen door hun basisschooltijd heen loodst. Op O.B.S De Vuurtoren zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun achtergrond, levensovertuiging en afkomst. Dit is geheel in overeenstemming met het openbare karakter van de school. Onze school stat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. De kerndoelen willen we met zoveel mogelijk leerlingen halen. Kerndoelen zijn doelen per vakgebied die aan het eind van de basisschool moeten zijn behaald. Deze doelen zijn door de overheid opgesteld.

Adres

Koningsplein 1
1975DR, IJmuiden

Contactgegevens

+31255514620
info@obs-devuurtoren.nl
OBS De Vuurtoren

Beschrijving

Op de Montessorischool wordt er gewerkt volgens de ideeen van dr. Maria Montessori (1870-1952). Zij was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde "de rechten van het kind". Ze bedoelde daarmee dat het kind het recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing, waardoor het kind de kans heeft een gelukkig en zelfstandig mens te worden.

Adres

Laan van Blois 100
1943MN, Beverwijk

Contactgegevens

+31251227069
info@montessoribeverwijk.nl
Montessorischool Beverwijk

Beschrijving

De Klipper is een kleine gezellige basisschool in oud- IJmuiden waar een goede sfeer en goede resultaten belangrijke speerpunten zijn. Samen met ouders en kinderen blijft het team hier steeds aan werken.

Adres

Koningsplein 7
1975DR, IJmuiden

Contactgegevens

+31255511988
directie.klipper@atlantbo.nl
BS De Klipper

Beschrijving

OBS de Piramide is een kleine kleurrijke school. Taal en lezen staan bij ons centraal. Daarnaast bieden wij onderwijs op maat aan. De school is een veilige plek waar ook ouders een belangrijke rol spelen.Samen creëren we een veilige omgeving voor de kinderen.

Doelstelling

We proberen het beste uit ieder kind te halen op sociaal-emotioneel, cognitief , creatief en lichamelijk gebied. Je kunt op onze school zijn wie je bent.

Adres

Duitslandlaan 9
2034BC, Haarlem

Contactgegevens

+31235338064
info@piramide-haarlem.nl
De Piramide Haarlem

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Meer is een interconfessionele basisschool die nauw samenwerkt met de peuterspeelzaal. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De school heeft momenteel tien groepen en is groeiend. De Meer is een onderdeel van de Brede School Meerwijk. Door de samenwerking met een andere basisschool, welzijnswerk en een kinderdagopvang kan meer dan de normale schooltaken geboden worden.

Doelstelling

De Meer richt zich op het aanbieden van hoogwaardig onderwijs. Om een leeromgeving te realiseren waarin ieder individu zich optimaal kan ontwikkelen, werkt De Meer voortdurend aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de organisatie.

Adres

Erasmuslaan 1
2037LA, Haarlem

Contactgegevens

+31235337374
demeer@stichtingsintbavo.nl
IC basisschool de Meer

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Sint Bavo voor Interconfessioneel Onderwijs.

Beschrijving

Basisschool het Kompas werkt volgens de pijlers van het Daltononderwijs, ‘samenwerken’, ‘zelfstandigheid’ en ‘verantwoordelijkheid nemen’.

Adres

Drechtstraat 9
1946AZ, Beverwijk

Contactgegevens

+31251231291
infohetkompas@opoijmond.nl
Kompas daltonschool

Beschrijving

De Zeearend is een school voor speciaal basisonderwijs, voor de regio IJmond-Noord, een school waar alle kinderen speciaal mogen zijn. Op onze school wordt basisonderwijs gegeven op een intensieve manier met veel extra zorg voor de leerlingen. Kinderen bij wie de ontwikkeling anders verloopt, of kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, vinden op De Zeearend een goede plek. Door hun specifieke onderwijsbehoeften is een reguliere basisschool minder geschikt voor hen.

Adres

de Dalen 1
1945NC, Beverwijk

Contactgegevens

+31251256070
dezeearend@aloysiusstichting.nl
SBO de Zeearend

Beschrijving

Florencius is een particuliere basisschool. De belangrijkste reden om te kiezen voor particulier onderwijs is om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan kwalitatief onderwijs op maat. Daarnaast biedt particulier onderwijs voor kinderen met een specifieke hulpvraag zoals dyslexie of dyscalculie of voor meerbegaafde kinderen meer steun dan het reguliere onderwijs.

Doelstelling

Het doel van Florencius als particuliere basisschool is het ontwikkelen van een ideaal onderwijssysteem. Wij bieden voor onze leerlingen optimale zorg door de beschikbaarheid van extra expertise en beperkte groepsgrootte (1 begeleider op maximaal 8 leerlingen).

Adres

Florapark 1
2012HK, Haarlem

Contactgegevens

+31237676049
info@florencius.nl

Beschrijving

Al Ikhlaas is de eerste Islamitische basisschool in Haarlem en omgeving. De school is gevestigd in Haarlem Schalkwijk en heeft een regiofunctie. In 2002 is de school gesticht en in het jaar 2007 is het een nevenvestiging van de Islamitische basisschool El Kadisia te Amsterdam geworden. Op dit moment maakt de school een groei door, er zijn 342 leerlingen en 23 personeelsleden.

Doelstelling

Het beleid is erop gericht om, vanuit de Islamitische identiteit, de leerlingen te vormen tot zelfstandige, weerbare individuen die oog en oor hebben voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Waar het mogelijk is, laten we de leerlingen participeren in de omgeving.

Adres

Spijkerboorpad 4
2037EA, Haarlem

Contactgegevens

+31235335540
directie.alikhlaas@elamalscholen.nl
Basisschool Al Ikhlaas

Beschrijving

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Er wordt onderwijs geboden aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, het begrijpen van taal, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. De school biedt ook onderwijs aan slechthorende leerlingen.

Adres

de Visserstraat 6a
1964ST, Heemskerk

Contactgegevens

+31251707319
Info.vgs@auris.nl
Auris Professor van Gilseschool

Beschrijving

Basisonderwijs

Doelstelling

Kinderen verschillen. Kinderen verschillen in het tempo waarin ze ontwikkelen, kinderen verschillen in de manier van leren, kinderen verschillen in de manier waarop ze thuis zijn opgevoed, kinderen verschillen in karakter. De ontwikkeling van elk kind verloopt op "Eigen wijze' zeggen wij op Panta Rhei.

Adres

Pieter Cheeuwenlaan 8
1948DD, Beverwijk

Contactgegevens

+31251233977
info@depantarhei.nl
Basisschool De Panta Rhei

Beschrijving

De Boekanier Speciale school voor Basisonderwijs

Doelstelling

De Boekanier is in 1995 van start gegaan. De school is ontstaan door een fusie tussen de toenmalige MIVO (LOM) en de Duin en Denneschool (MLK). Op 1 augustus 1999 is de Hendrik Piersonschool (MLK) samengevoegd met De Boekanier. Vanaf dat moment kent Velsen één Speciale school voor Basisonderwijs: De Boekanier. De Boekanier is een openbare school, waarin elk kind en elke ouder zich thuis moet kunnen voelen.

Adres

Willemsbeekweg 80
1971GZ, IJmuiden

Contactgegevens

+31255511714
info@boekanier-sbo.nl
SBO De Boekanier

Beschrijving

De Internationale Taalklas is een voorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. De Internationale Taalklas (ITK) is een regio voorziening voor de gemeenten Haarlem, IJmuiden, Vogelenzang, Heemstede, Bloemendaal, Overveen en Zandvoort.

Doelstelling

Het doel van de Internationale Taalklas is dat de kinderen Nederlands leren spreken, schrijven en begrijpen zodat ze in kunnen stromen in een basisschool bij hen in de buurt.

Adres

Prinses Beatrixdreef 6
2033TX, Haarlem

Contactgegevens

+31237078260
itk@stichtingsintbavo.nl
Internationale Taalklas

Beschrijving

Basisonderwijs

Adres

Prof ten Doesschatestraat 119a
1963AS, Heemskerk

Contactgegevens

+31251232688
otterkolken@tabijn.nl
Basisschool De Otterkolken

Opmerkingen

Dependance: tel. 0251 243589

Beschrijving

De Oranje Nassauschool is een christelijke school voor basisonderwijs.

Doelstelling

Het uitgangspunt van de school is goed onderwijs te geven in een veilige, vertrouwde omgeving. Een omgeving waar kinderen zich op hun gemak voelen en waar ze met plezier verblijven. Er wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden van de kinderen.De school heeft als speerpunten cultuur en techniek.

Adres

Lijsterstraat 1-3
2042CH, Zandvoort

Contactgegevens

+31235714325
directie@onschool.nl
Oranje Nassau School

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Beschrijving

De Spaarneschool is een kleine openbare basisschool in het mooie dorp Spaarndam, waar kinderen uit de hele regio naar toe komen. Een school waar kinderen gelukkig zijn en het beste in zichzelf ontwikkelen. Naast de kernvakken is er veel aandacht voor kunst, cultuur, muziek, sportieve activiteiten en Engels. Een eigen schooltuin aan de overkant van de school, waar de kinderen nog leren waar de sla vandaan komt! We bieden Engels aan vanaf de kleuters t/m groep 8, dit vak ronden wij af in groep 8 met een internationaal erkend Engels examen (Anglia) dat elk kind op eigen niveau maakt. De Spaarneschool, een DIJK van een school!

Adres

Kerklaan 37c
2063JK, Spaarndam

Contactgegevens

+31235371720
administratie@spaarneschool.nl

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Interconfessionele Basisschool De Toermalijn

Doelstelling

De Toermalijn biedt modern onderwijs vanuit onze inter-confessionele identiteit. De Toermalijn staat voor een moderne aanpak waarbij de ontwikkeling van elk kind centraal staat. De verschillen tussen kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en aanleg zijn voor ons het uitgangspunt bij een gezamenlijke aanpak met ouders, samenwerkende scholen en organisaties. Onze leerlingen worden permanent uitgedaagd om te groeien naar zelfstandigheid vanuit een optimaal leer- en leefklimaat in een plezierige en veilige omgeving. Creativiteit en een optimale communicatie zorgen voor een permanente doorontwikkeling en spelen in op school- en maatschappelijke ontwikkelingen. Met bezieling en passie zetten wij onze talenten en deskundigheid in en bieden daarmee de garantie om actueel en kwalitatief bij te dragen aan de ontwikkeling van elk kind. De Toermalijn is als kansrijke school alert op nieuwe educatiemogelijkheden en stimuleert een goede persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Adres

Driehuizerkerkweg 121
1985HB, Driehuis

Contactgegevens

+31255516443
info.toermalijn@atlantbo.nl
ICBS Toermalijn Driehuis

Beschrijving

't Kraaienest is een openbare basisschool en staat in het westelijk deel van Beverwijk. Dagelijks begroeten we 200 kinderen binnen de muren van ons gebouw. De school huisvest 14 groepen. Hoewel we qua leerlingaantal de laatste jaren stabiel zijn, lijken we weer te gaan groeien. Het hart van onze school vormt het multi-medialokaal. Wat willen wij? Maximale leerresultaten behalen bij onze kinderen en maximale ontplooiing nastreven bij leerkrachten in een veilig, vriendelijk schoolklimaat waarbinnen we vertrouwen hebben in elkaar en we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid.

Adres

Laan van Blois 193
1943MH, Beverwijk

Contactgegevens

+31251223467
contact@kraaienest.com
't Kraaienest

Beschrijving

Openbare Basisschool De Pleiaden

Doelstelling

Basisschool De Pleiaden is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor ieder kind ongeacht de achtergrond, godsdienst of levensovertuiging. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom op onze school.

Adres

Pleiadenplantsoen 63
1973BS, IJmuiden

Contactgegevens

+31255511233
info@pleiaden.nl
OBS De Pleiaden

Beschrijving

De Dolfijn is een sprankelende school met oog voor de eigenheid van het kind, die waarde hecht aan goede samenwerking met ouders, goed omgaan met elkaar en cultuureducatie van belang vindt. De Dolfijn beschikt over een Plusklas en een aanbod voor Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Doelstelling

Verantwoordelijkheid, respect en veiligheid staan hoog in het vaandel.

Adres

Gijsbrecht van Aemstelstraat 118
2026VJ, Haarlem

Contactgegevens

+31235374787
administratie@bsdedolfijn.nl
OBS De Dolfijn

Opmerkingen

De school beschikt over twee verdiepingen. De benedenverdieping is goed toegankelijk. Voor de tweede verdieping zijn er verschillende trappen te gaan.

Beschrijving

Heliomare onderwijs is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen van 4 tot ca 20 jaar. Leerlingen worden voorbereid op een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven in de samenleving. De leerling staat centraal en is, zoveel als mogelijk, eigenaar van zijn leer-ontwikkelingsproces.

Doelstelling

Heliomare onderwijs ondersteunt leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking, een chronische ziekte, een autismespectrumstoornis, of niet-aangeboren hersenletsel, zodat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Adres

De Velst 1
1963KL, Heemskerk

Contactgegevens

+31889208000
info-onderwijs@heliomare.nl
Heliomare

Beschrijving

Basisonderwijs

Adres

Maerten van Heemskerckstraat 146
1965GG, Heemskerk

Contactgegevens

+31251231684
info@kbslunetten.nl
Basisschool De Lunetten

Beschrijving

De Beatrixschool is gelegen tussen duinen en stad in het Ramplaankwartier in Haarlem. Het schoolgebouw is ontworpen naar model van een Zweedse boerderij, waardoor het in harmonie is met de landelijke omgeving. Dagelijks worden hier 440 leerlingen ontvangen.

Doelstelling

Het onderwijs van de Beatrixschool is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren door een samenspel van hoofd, hart en handen. Het hoofd staat voor de intellectuele, verstandelijke ontwikkeling; het hart voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de handen voor de creatieve en motorische ontwikkeling.

Adres

Blinkertpad 3
2015EX, Haarlem

Contactgegevens

+31235242255
administratie@beatrixschoolhaarlem.nl
OBS Beatrixschool Haarlem

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

De Martin Luther King geeft groepsgewijs onderwijs, waarbij presteren, plezier beleven en prettig voelen (de drie p’s) voorop staat. In het gebouw van Plein Oost zitten 2 scholen, namelijk sbo de Hildebrandschool en obs de Martin Luther Kingschool.

Doelstelling

Wij hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat kinderen hun talenten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond, voorsprong of achterstand. Werkt samen - via vve - met peuterspeelzaal De Woelwatertjes en SBO-school Hildebrand. Werkt ook samen met naschoolse opvangorganisatie Op Stoom.

Adres

Van Zeggelenplein 31A
2032KA, Haarlem

Contactgegevens

+31235352279
info@plein-oost.nl
Plein Oost

Opmerkingen

Dit is een Spaarnesantschool. Wij zijn het bestuur voor openbaar primair en speciaal onderwijs in de gemeente Haarlem. www.spaarnesant.nl

Beschrijving

Rooms Katholieke school voor interconfessioneel regulier basisonderwijs. We zijn een kleine, groeiende basisschool met een groep 1, een groep 2/3, een groep 4/5 en een groep 6/7. Sinds mei 2017 zit onze school in het schitterende WIJZER aan de Vilniusstraat (hoek Laan van Parijs/Engelandlaan). De komende jaren groeien we als vanzelf naar een basisschool met groep 1 t/m 8 voor 180 tot 200 leerlingen.

Doelstelling

Het katholieke geloof is uitgangspunt voor het onderwijs met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.

Adres

Vilniusstraat 2
2034EM, Haarlem

Contactgegevens

+31235361331
r.barnhoorn@stichtingsintbavo.nl

Beschrijving

De Hannie Schaftschool is een school voor openbaar onderwijs. Voor de Hannie Schaftschool als openbare school gelden twee belangrijke kenmerken: Onze school is toegankelijk voor iedereen, ongeacht etnische afkomst, geloofsovertuiging enz. Kinderen leren op onze school om te gaan met en respect op te brengen voor deze verscheidenheid. Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Adres

Louis Davidscarré 1B
2042LZ, Zandvoort

Contactgegevens

+31235712862
directie.hannieschaftschool@stopoz.nl
Hannie Schaftschool

Beschrijving

Upper Primary (groups 5-6-7) & MYP 1-2-3.

Doelstelling

The school offers a positive learning environment where students (4-18 years) and teachers are encouraged to realize their full potential within a multicultural and international framework.

Adres

Oorkondelaan 65
2033MN, Haarlem

Contactgegevens

+31232200001
administration@internationalschoolhaarlem.nl
International School Haarlem

Beschrijving

Basisschool de Origon is één van de scholen die valt onder Atlant Basisonderwijs. Atlant Basisonderwijs verzorgt onderwijs aan 9 katholieke, interconfessionele en christelijke basisscholen in de gemeente Velsen. De scholen van Atlant Basisonderwijs zijn in ontwikkeling, iedere school op zijn eigen specifieke manier.

Doelstelling

Vanaf 2017-2018 baseren wij ons onderwijsaanbod voor een groot deel op de grondbeginselen van IPC met behoud van een aantal mooie elementen van ons Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een themahoek waarin de echte wereld wordt nagebootst.

Adres

Orionweg 576
1974TV, IJmuiden

Contactgegevens

+31255820997
directie.origon@atlantbo.nl
Basisschool De Origon

Beschrijving

Eigentijdse interconfessionele basisschool, onder het bestuur van Salomo (een modern christelijk schoolbestuur). Een kleine groeiende basisschool in de Haarlemse wijk Kleverpark. Onze visie op onderwijs ‘Zin in Leren met hoofd, hart en handen’ staat voorop. Brede ontwikkeling van een kind speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Met betekenisvolle thema’s laten we de kinderen nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen. Een Vreedzame School waarin we samen met de kinderen zorgen voor een veilige en vertrouwde sfeer, waar je mag zijn wie je bent.

Adres

Velserstraat 55
2023EB, Haarlem

Contactgegevens

+31235261260
info@werkschuit-haarlem.nl
Basisschool de Werkschuit

Beschrijving

Basisonderwijs. Kindcentrum De Vlinder

Adres

Frankrijklaan 2
1966VD, Heemskerk

Contactgegevens

+31251237766
vlinder@tabijn.nl
Basisschool De Vlinder

Beschrijving

De Don Boscoschool is een Rooms Katholieke basisschool die ook open staat voor kinderen met een ander geloof. De school probeert kinderen respect bij te brengen voor ieders opvatting, hoe verschillend die ook kan zijn. De leerlingen komen voornamelijk uit de Boerhaavewijk en hebben verschillende achtergronden.

Doelstelling

Naast het reguliere onderwijsaanbod besteedt de school extra veel aandacht aan de opvoeding tot wereldburger. Het doel is om alle leerlingen zo op te voeden en te vormen dat ze zich thuis voelen in de wereld en er deel aan kunnen nemen. Daarnaast is er veel aandacht voor de gezondheid van de leerlingen.

Adres

Floris van Adrichemlaan 100
2035VD, Haarlem

Contactgegevens

+31235330376
donbosco@stichtingsintbavo.nl
Don Boscoschool Haarlem

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van Stichting TWijs.

Beschrijving

De Hildebrandschool is een school voor speciaal basisonderwijs. Een school waar kinderen de ruimte krijgen, maar ook structuur en ondersteuning. Een warme en veilige school waar kinderen in hun eigen tempo en op hun eigen manier kunnen leren. In het gebouw van Plein Oost zitten 2 scholen, namelijk sbo de Hildebrandschool en obs de Martin Luther Kingschool.

Doelstelling

Wij hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat kinderen hun talenten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond, voorsprong of achterstand.

Adres

Van Zeggelenplein 31B
2032KA, Haarlem

Contactgegevens

+31235336992
info@plein-oost.nl
Hildebrandschool

Opmerkingen

Op maandag tot en met vrijdag gaan alle kinderen bij ons op school van 8.30 uur – 14.00 uur naar school, de vijf-gelijke-schooldagen. Tijdens de lunch blijft iedereen op school.

Beschrijving

Interconfessionele school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Doelstelling

De Schelp is een op ontwikkeling- en samenwerkinggerichte, zorgzame, veelzijdige en verdraagzame school met een interconfessionele identiteit. Zij biedt leerlingen met soms zeer beperkte mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs waardoor zij optimaal voorbereid een plaats vinden in de maatschappij.

Adres

Nieuwe Landstraat 12
2021DE, Haarlem

Contactgegevens

+31235257249
deschelp@deschelphaarlem.nl
De Schelp

Beschrijving

IKC Zuid-Kennemerland biedt gespecialiseerd onderwijs in combinatie met jeugdhulp van Kenter. Binnen het IKC wordt er passend onderwijs geboden aan leerlingen die binnen het reguliere basisonderwijs geen passend aanbod kunnen krijgen. Wij zijn er voor leerlingen van 4 tot 12-13 jaar.

Doelstelling

Ons doel is kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling verder te helpen, zodat zij kunnen opgroeien tot positieve jonge mensen. Dit doen we door waar nodig een aangepast onderwijsaanbod te combineren met begeleiding vanuit Kenter Jeugdhulp.

Adres

Albert Schweitzerlaan 8
2037RS, Haarlem

Contactgegevens

+31235333236
info@dumonthaarlem.nl
De Satelliet

Beschrijving

Op de Gunningschool zijn kinderen van 5 tot 13 jaar welkom die in het reguliere basisonderwijs niet terecht kunnen wegens gedrags-, opvoedings- en/of ontwikkelingsproblemen. Wij bieden deze kinderen kleinschalig speciaal onderwijs, met intensieve begeleiding en een heldere structuur. Gemiddeld hebben wij tussen de 70 tot 80 leerlingen op school.

Doelstelling

Kinderen vinden bij ons een positieve, persoonlijke en veilige leeromgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en een gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Ons team heeft veel aandacht voor de specifieke hulpbehoefte van onze leerlingen en onderhoudt intensief contact met de ouders. Wij willen het beste uit ieder kind halen!

Adres

Rijksstraatweg 245
2024DG, Haarlem

Contactgegevens

+31235260337
gunningschool@aloysiusstichting.nl
Prof. Dr. Gunningschool

Beschrijving

IKC Zuid-Kennemerland biedt gespecialiseerd onderwijs in combinatie met jeugdhulp van Kenter. Binnen het IKC wordt er passend onderwijs geboden aan leerlingen die binnen het reguliere onderwijs geen passend aanbod kunnen krijgen. We zijn er voor kinderen van 4 tot 12-13 jaar.

Doelstelling

Ons doel is kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling verder te helpen, zodat zij kunnen opgroeien tot positieve jonge mensen. Dit doen we door waar nodig is een aangepast onderwijsaanbod te combineren met begeleiding vanuit Kenter Jeugdhulp.

Adres

Niels Finsenstraat 35
2035CZ, Haarlem

Contactgegevens

+31235332017
info@dumonthaarlem.nl
IKC Zuid-Kennemerland

Opmerkingen

De hele school bevindt zich op de begane grond.

Beschrijving

IKC Zuid-Kennemerland biedt gespecialiseerd onderwijs in combinatie met jeugdhulp van Kenter. Binnen het IKC bieden we passend onderwijs aan leerlingen die binnen het reguliere basisonderwijs geen passend aanbod kunnen krijgen. Wij zijn er voor leerlingen van 4 tot 12-13 jaar.

Doelstelling

Ons doel is kinderen die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling verder te helpen, zodat zij kunnen opgroeien tot positieve jonge mensen. Dit doen we door waar nodig een aangepast onderwijsaanbod te combineren met begeleiding vanuit Kenter Jeugdhulp.

Adres

Houtmanpad 33
2014AZ, Haarlem

Contactgegevens

+31251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl
IKC Zuid-Kennemerland

Beschrijving

De Parel is een school voor speciaal onderwijs, kinderen met een lichamelijk of meervoudige beperking en kinderen die langdurig of chronisch ziek zijn kunnen hier terecht voor onderwijs, revalidatie en zorg.

Adres

Frederik Hendriklaan 73
2012SG, Haarlem

Contactgegevens

+31235283722
info@deparelhaarlem.nl
De Parel

Opmerkingen

Beschrijving

Auris Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op onze school. Onze school heeft drie vestigingen. De hoofdvestiging ligt in Haarlem. Hier bieden wij onderwijs aan van groep 1 t/m 8. In onze nevenvestigingen in Heemskerk en Hoofddorp bieden bij onderwijs aan de groepen 1 t/m 4.

Doelstelling

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare mensen. Om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, creëren wij een prettige, warme en veilige omgeving. Wij proberen hen uit te dagen en te prikkelen om de wereld om hen heen te ontdekken. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van onze leerlingen. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Taal en taalverwerving staan centraal in alle lessen.

Adres

Daslookweg 2
2015KN, Haarlem

Contactgegevens

+31235246150
info.vgs@auris.nl

Beschrijving

School voor Speciaal Basisonderwijs.

Doelstelling

De Trapeze wil de plek bieden waar kinderen in hun ontwikkeling verder kunnen daar waar de basisschool heeft aangegeven dat zij niet aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen.

Adres

Dinkelstraat 4
2025PH, Haarlem

Contactgegevens

+31235380359
info@sbodetrapeze.nl

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Stichting TWijs.

Beschrijving

De Antoniusschool IJmuiden biedt onderwijs aan kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs. Er wordt lesgegeven aan groepen 1/2, 3 en 4. De klassen bestaan uit maximaal 14 kinderen.

Adres

Willemsbeekweg 80
1971GZ, IJmuiden

Contactgegevens

+31251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl
Antoniusschool IJmuiden

Beschrijving

Openbare school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZML) in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Doelstelling

Het onderwijs is er op gericht dat de leerling optimaal kan functioneren in de maatschappij op zijn eigen niveau, met de voor hem of haar passende steun. Zo zelfstandig als voor deze individuele leerling mogelijk is. Het optimaliseren van zelfstandigheid en communicatie heeft daarom bij alles een hoge prioriteit.

Adres

Professor Eijkmanlaan 1
2035XA, Haarlem

Contactgegevens

+31235335939
info@voorthuijs.net
Dr. A. van Voorthuijsenschool

Beschrijving

Het Technisch College Velsen is een regionale VMBO school op basis-, kader- en gemengde leerwegniveau met Leerwegondersteuning. De profielen zijn: Bouwen, Wonen en Interieur; Mobiliteit en Transport; Produceren, Installeren en Energie; Maritiem en Techniek. Het Technisch College Velsen maakt onderdeel uit van de Dunamare Onderwijsgroep.

Adres

Briniostraat 12
1971HM, IJmuiden

Contactgegevens

+31255546900
informatie@technischcollegevelsen.nl
Techische College Velsen

Beschrijving

Voortgezet onderwijs (vo), met onderwijs wat volgt op het primair onderwijs. Een leerling in het vo wordt voorbereid op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Adres

Korte Verspronckweg 7
2023BS, Haarlem

Beschrijving

Het Montessori College Aerdenhout is een kleine school voor Mavo (Vmbo-tl) met een tweejarige onderbouw en tweejarige bovenbouw.

Adres

Boekenroodeweg 5
2111HJ, Aerdenhout

Contactgegevens

+31235246246
info@montessori-aerdenhout.nl

Beschrijving

De Kennemer Praktijkschool geeft het onderwijs vorm vanuit de individuele leerling.

Doelstelling

Ons doel is dat je leuk werk krijgt of een goede vervolgopleiding. Net als andere leerlingen ben jij uniek in wat je kunt, dus onderwijs op maat is voor jou heel belangrijk

Adres

Jan van Kuikweg 12
1965BB, Heemskerk

Contactgegevens

+31251226601
praktijkschool@kennemercollege.nl
Kennemer Praktijkschool en LWOO

Beschrijving

Het Kennemer Lyceum is een kleinschalige, onafhankelijke school met gymnasium, atheneum en havo.

Doelstelling

Het bieden van goed onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd om het hoogst haalbare niveau te bereiken. Het Kennemer Lyceum wil een school zijn waar leerlingen met plezier naartoe gaan en waar iedereen ernaar streeft om goede resultaten te behalen. Men hecht aan traditie, maar is ingesteld op het onderwijs van vandaag en van morgen.

Adres

Adriaan Stoopplein 7
2051KA, Overveen

Contactgegevens

+31235221060
info@kennemerlyceum.nl

Beschrijving

Het Wim Gertenbach College is een kleine school voor mavo en onderbouw havo, en maakt deel uit van de Dunamare Onderwijs Groep.

Adres

Zandvoortselaan 19A
2042XD, Zandvoort

Contactgegevens

+31235713782
informatie@wimgertenbachcollege.nl
Wim Gertenbach College Zandvoort

Beschrijving

Het Kennemer College is dé ondernemende school van Kennemerland voor havo, atheneum en gymnasium. Ondernemen als levenshouding en mind-set. Bij ons gaat het om het plezier van samen leren en werken.

Doelstelling

Bij ons op school krijg je een brede basis van vakken en extra activiteiten. Op die manier kun je ontdekken hoe je in elkaar zit en wat bij jou past.

Adres

Büllerlaan 2
1945SR, Beverwijk

Contactgegevens

+31251234150
havovwo@kennemercollege.nl
Kennemer College, locatie HAVO/VWO

Beschrijving

De Duin en Kruidberg Mavo

Doelstelling

De mavo is een type onderwijs dat in het verleden zeer succesvol is gebleken voor een grote groep leerlingen. Destijds kon een leerling op twee niveau's examen doen. Op C- of op D-niveau. De theoretische leerweg van tegenwoordig biedt alleen examenmogelijkheden op het hoogste niveau, het D-niveau van de vroegere mavo

Adres

Nicolaas Beetslaan 3
1985HH, Driehuis

Contactgegevens

+31255510526
info@duinenkruidbergmavo.nl
Duin en Kruidberg Mavo

Beschrijving

Maritieme opleiding Maritiem College IJmuiden

Doelstelling

Het Maritiem College IJmuiden in IJmuiden is een kleine en veilige vmbo school voor jongens en meisjes die kiezen voor een toekomst in de scheepvaart.

Adres

Briniostraat 10
1971HM, IJmuiden

Contactgegevens

+31255546900
informatie@maritiemcollegeijmuiden.nl
Maritiem College IJmuiden

Beschrijving

Creativiteit, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op de cultuurprofielschool ECL. Dat profiel komt met name tot uiting in toneel- en muziektheaterproducties en exposities. Daarnaast is bèta-onderwijs een speerpunt van de school en ook daarbij wordt een beroep gedaan op creativiteit in de vorm van ontdekkend leren. De school is gehuisvest in twee gebouwen: brugklassen hebben hun eigen vaste lokalen in ECL-vaart (de voormalige volksuniversiteit), de andere klassen zitten in het hoofdgebouw.

Doelstelling

Het ECL biedt een creatieve en veilige omgeving voor verwerving van kennis en vaardigheden. De school stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt. De overtuiging van het ECL is dat persoonlijke ontplooiing niet ten koste mag gaan van anderen, maar moet bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Adres

Zuider Emmakade 43
2012KN, Haarlem

Contactgegevens

+31235319042
info@ecl.nl
Eerste Christelijk Lyceum

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur ‘IRIS’ Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs.

Beschrijving

Interconfessionele (RK/PC) school voor tweetalig onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo.

Doelstelling

In een positieve sfeer van verbondenheid tussen leerling en docent dragen we kennis over en leren vaardigheden aan. Sportieve, culturele en maatschappelijke vorming maken een belangrijk deel uit van ons onderwijs. Hierdoor kunnen onze leerlingen groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, voor zichzelf en hun medemensen.

Adres

Pim Mulierlaan 4
2024BT, Haarlem

Contactgegevens

+31235258421
info@mendelcollege.nl
Mendelcollege

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Gregor Mendel, bereikbaar via het schooladres.

Beschrijving

Het Coornhert Lyceum in Haarlem-Zuid maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een prestatiegerichte school met hart voor de circa 1600 leerlingen. De school verzorgt vwo-, havo- en mavo-onderwijs. Klik hier om naar de website van de school te gaan.

Doelstelling

Het streven is om uit ieder kind het beste te halen, de leerling op te leiden tot het voor hem of haar hoogst mogelijke diploma. Het Coornhert Lyceum bereikt dit doel door de inzet en professionaliteit van de docenten, door overzichtelijke kleine afdelingen waarin de leerlingen goed worden begeleid in een positieve sfeer. Leerprestaties staan voorop, maar de schooltijd is veel meer dan goede cijfers halen: een tijd van persoonlijke ontplooiing en culturele vorming. Ook respect voor elkaar en eigen verantwoordelijkheid vinden we belangrijk.

Adres

Lyceumlaan 1
2012WT, Haarlem

Contactgegevens

+31235121616
info@coornhert.nl

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het College van Bestuur van Dunamare.

Beschrijving

Creativiteit, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol op de cultuurprofielschool ECL. Dat profiel komt met name tot uiting in toneel- en muziektheaterproducties en exposities. Daarnaast is bèta-onderwijs een speerpunt van de school en ook daarbij wordt een beroep gedaan op creativiteit in de vorm van ontdekkend leren. De school is gehuisvest in twee gebouwen: brugklassen hebben hun eigen vaste lokalen in ECL-vaart (de voormalige volksuniversiteit), de andere klassen zitten in het hoofdgebouw.

Doelstelling

Het ECL biedt een creatieve en veilige omgeving voor verwerving van kennis en vaardigheden. De school stimuleert leerlingen hun talenten optimaal te ontwikkelen in een leeromgeving die vrijheid biedt en betrokkenheid verlangt. De overtuiging van het ECL is dat persoonlijke ontplooiing niet ten koste mag gaan van anderen, maar moet bijdragen aan de ontwikkeling van een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

Adres

Leidsevaart 220
2014HE, Haarlem

Contactgegevens

+31235319042
info@ecl.nl
Eerste Christelijk Lyceum

Opmerkingen

Op deze locatie zijn de brugklassen ondergebracht.

Beschrijving

HBM (Haemstede-Barger Mavo) is een huiswerkvrije aandachtmavo. Dit betekent dat het huiswerk zoveel mogelijk op school gemaakt wordt, in plaats van thuis. Leerlingen krijgen op school voldoende tijd om huiswerk onder begeleiding van (vak)docenten te maken en er samen voor te zorgen dat het af komt.

Adres

Koediefslaan 73
2101BT, Heemstede

Contactgegevens

+31235282380
hbmadministratie@dehbm.nl

Beschrijving

Voortgezet onderwijs (vo), met onderwijs wat volgt op het primair onderwijs. Een leerling in het vo wordt voorbereid op het hoger onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Adres

Leidsevaart 220
2014HE, Haarlem

Beschrijving

De Mavo is bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld

Doelstelling

In onze opleiding stellen we één uitgangspunt centraal: het stimuleren en uitdagen van leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij richten we ons onderwijs op de talenten en mogelijkheden van de individuele leerling.

Adres

Plesmanweg 450
1965BD, Heemskerk

Contactgegevens

+31251249944
mavo@kennemercollege.nl
Kennemer College, locatie MAVO

Beschrijving

De Daaf Gelukschool in Haarlem-Noord maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een openbare vmbo-school (kader en theoretisch) met ruim 300 leerlingen.

Doelstelling

De school geeft haar leerlingen onderwijs op maat. Er is binnen de school een veilig klimaat gecreeerd, waar de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Dit doet de Daaf Gelukschool onder meer door het bieden van structuur en duidelijkheid, door warmte en geborgenheid, door respect en acceptatie van elkaar en door waardering van de leerlingen en persoonlijke aandacht.

Adres

Plesmanplein 8
2024HT, Haarlem

Contactgegevens

+31235261644
info@daafgeluk.nl
Daaf Geluk

Beschrijving

Openbaar categoraal gymnasium voor VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) als onderdeel van het samenwerkingsverband Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (O.S.Z.G.).

Doelstelling

Het categoraal gymnasium biedt leerlingen met aanleg en belangstelling extra ontwikkelingsmogelijkheden met betere eindresultaten en doorstroming naar universiteiten dan een gemiddelde VWO-school. De relatief kleine omvang van de school biedt betere mogelijkheden voor individuele aandacht waardoor betere vorming en schoolprestaties mogelijk zijn.

Adres

Prinsenhof 3
2011TR, Haarlem

Contactgegevens

+31235125353
administratie@sghaarlem.nl
Stedelijk Gymnasium Haarlem

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, Postbus 5233, 2000 CE Haarlem.

Beschrijving

Ichthus Lyceum gymnasium,atheneum,havo

Doelstelling

Het Ichthus Lyceum is met ongeveer 1000 leerlingen en 100 medewerkers een middelgrote school voor voortgezet onderwijs. Onze school doet vanuit haar christelijke achtergrond en visie veel meer dan alleen onderwijs verzorgen. Leerlingen op het Ichthus Lyceum weten zich verzekerd van een veilig schoolklimaat en kunnen rekenen op hulp of begeleiding als dat nodig is.

Adres

Wolff en Dekenlaan 1
1985HP, Driehuis

Contactgegevens

+31255546400
info@ichthuslyceum.nl
Ichthus Lyceum

Beschrijving

College Hageveld is het enige zelfstandige atheneum dat Nederland telt. Het atheneum is een zesjarige opleiding en is opgebouwd uit een onderbouw (klas 1,2,3) en een bovenbouw (klas 4,5,6). In de onderbouw vindt de basisvorming plaats en in de bovenbouw de tweede fase. De eerste klas vormt hierbij het brugjaar tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Na een proefperiode voor elke brugklasleerling kan Latijn vanaf de tweede klas als keuzevak in het examenpakket opgenomen worden. Sinds 2018-2019 is er de mogelijkheid van de Hagevelduren. Tijdens die uren kunnen leerlingen een (begeleide) keuze maken uit steunlessen, extra uitdaging, masterclasses, verbredingsprojecten, huiswerkbegeleiding, vaardigheidstraining e.d.

Adres

Hageveld 15
2102LM, Heemstede

Contactgegevens

+31235100100
college@hageveld.nl
Atheneum College Hageveld

Beschrijving

Voortgezet onderwijs. In het beroepsgerichte vmbo kunnen leerlingen uit alle mogelijkheden die er zijn, de richting kiezen die het beste bij hen past. Een goed leer- en werkklimaat heel belangrijk. Aan de ene kant willen we een aantal zaken uit de basisschool, waar onze leerlingen vertrouwd mee zijn, vasthouden en aan de andere kant laten we ze kennismaken met een groot aantal aspecten die zo kenmerkend zijn voor het voortgezet onderwijs.

Adres

van Riemsdijklaan 103
1965BE, Heemskerk

Contactgegevens

+31251241944
infoberoepsgericht@kennemercollege.nl
Kennemer College Beroepsgericht

Beschrijving

Het Haarlem College in Haarlem-Zuid maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een brede school voor vmbo (theoretisch, basis en kader). Daarnaast biedt het Haarlem College leerwegondersteunend onderwijs aan (lwoo) aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. Het Haarlem College is een nieuwe school, sterk geworteld is in het Haarlemse onderwijs. De school is in 2006 ontstaan uit een fusie van vier scholen. Met zijn 1124 leerlingen is het een grote scholengemeenschap, echter met de voordelen van een kleinschalige school.

Doelstelling

Door de opzet in acht kleinere deelscholen duidelijk herkenbaar in de school te positioneren, worden de lessen in een kleinschalige omgeving aangeboden. Tegelijkertijd zorgt de totale omvang van de school ervoor, dat er veel voorzieningen en begeleiding beschikbaar is voor de leerlingen. Zo is er bijvoorbeeld een goede begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding of bij de beroepskeuze.

Adres

Broekweg 1
2035LE, Haarlem

Contactgegevens

+31235311572
info@haarlemcollege.nl

Beschrijving

Vellesan College

Doelstelling

Het Vellesan College wil haar leerlingen voorbereiden op actieve participatie in de samenleving als zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Daar hoort ook de vorming van leerlingen op sociaal en cultureel gebied bij. Het onderwijs moet kwalitatief hoogwaardig en eigentijds zijn. Een belangrijke voorwaarde daarbij is sociale veiligheid en een betekenisvolle leeromgeving. Bij de inrichting van het onderwijs zijn differentiatie en pluriformiteit sleutelbegrippen.

Adres

Briniostraat 16
1971HM, IJmuiden

Contactgegevens

+31255519001
info@vellesancollege.nl
Vellesan College

Beschrijving

Gymnasium Felisenum

Doelstelling

Op ons kleinschalig, categoraal gymnasium krijg je les van enthousiaste docenten in een inspirerende omgeving. We dagen je uit om zelf na te denken en je eigen meningen te vormen over wat je leert. Er is daarnaast volop ruimte om je creatieve en technische talenten te ontplooien.

Adres

Van Hogendorplaan 2
1981EE, Velsen-Zuid

Contactgegevens

+31255545710
info@felisenum.nl
Gymnasium Felisenum

Beschrijving

Het Sterren College verzorgt onderwijs voor leerlingen die voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) volgen. De school biedt alle vier de leerwegen met de mogelijkheid van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en de beroepsgerichte mavo.

Doelstelling

De school draagt zorg voor de ontwikkeling van de leerlingen op weg naar vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en samenleving. De school doet dit door ruimte en richting te geven aan de intellectuele, sociale en culturele ontwikkeling van de leerlingen. Het uiteindelijke doel is dat elke ingeschreven leerling de school op een zo hoog mogelijk niveau met een diploma verlaat.

Adres

Badmintonpad 15
2023BT, Haarlem

Contactgegevens

+31235415100
informatie@sterrencollegehaarlem.nl

Beschrijving

Lyceum voor havo, atheneum en gymnasium.

Doelstelling

“Sancta: zoveel méér dan een diploma”. Als UNESCO-school leiden we leerlingen op tot wereldburgers. Om dit te bereiken zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit.

Adres

Van Limburg Stirumstraat 4
2012MN, Haarlem

Contactgegevens

+31235316040
info@sanctamaria.nl
Lyceum Sancta Maria

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting voor R.K.Onderwijs Sancta Maria, contact via het schooladres.

Beschrijving

Het Schoter is een kleinschalige, veilige school voor (tweetalig) vwo, havo en mavo. Het Schoter onderscheidt zich vanwege de persoonlijke benadering, een sterk eigen onderwijskundig concept, versterkt Engels voor alle leerlingen, eindexamen in de vakken gymnastiek en drama, de opstroomklas voor de betere mavo- en havo-leerling en een officiële erkenning voor tweetalig vwo.

Adres

Sportweg 9
2024CN, Haarlem

Contactgegevens

+31235258491
info@schoter.nl
Het Schoter

Opmerkingen

De school valt onder het bevoegd gezag van het College van Bestuur van Dunamare.

Beschrijving

Vrije School voor VWO, HAVO en VMBO.

Doelstelling

De vrijeschool biedt een volwaardig diploma met daarnaast aandacht voor sociale en creatieve ontplooiing. De goede resultaten van de school tonen het effect van deze aanpak aan.

Adres

Engelandlaan 2
2034NA, Haarlem

Contactgegevens

+31235361378
info@rscollege.nl

Beschrijving

De Hartenlustmavo in Bloemendaal maakt deel uit van Dunamare Onderwijsgroep. Het is een kleinschalige vmbo-school (alleen theoretische leerweg ) met 350 tot 400 leerlingen. In de school heerst een persoonlijk klimaat, waar leerlingen en leraren elkaar van naam en gezicht kennen.

Doelstelling

De school en haar leerlingen willen frisheid, jeugdigheid en lef uitstralen. De Hartenlustmavo biedt haar leerlingen een kwalitatief goede en uitdagende leeromgeving. Een omgeving waar leerlingen graag willen zijn en waar het goed leren is.

Adres

Vijverweg 31
2061GT, Bloemendaal

Contactgegevens

+31235251702
info@hartenlustschool.nl

Beschrijving

Restaurant de Kloosterkeuken is een goed lopend horecabedrijf in het hartje van Haarlem. De Kloosterkeuken heeft als doelstelling het begeleiden van jongeren die zijn uitgevallen in het VMBO en MBO onderwijs; · De jongeren werken onder de dagelijkse leiding van een team van twee leermeesters en een assistent. Hiermee verkrijgen zij een grote hoeveelheid werkervaring. · De jongeren volgen in samenwerking met het ROC NOVA een horeca vakopleiding. Hierdoor verkrijgen zij een beroepskwalificatie. · Een hulpverlener van Kenter Jeugdhulp begeleidt de jongeren bij persoonlijke problemen. · Om alle benodigde sociale vaardigheden aan te leren is er eveneens een mogelijkheid om gerichte trainingen te volgen. · Tevens worden de jongeren toegeleid naar stages in het bedrijfsleven en worden zij begeleid bij het vinden van werk en/of een vervolgopleiding.

Adres

Hagestraat 12
2011CV, Haarlem

Contactgegevens

+31235338885
info@dekloosterkeuken.nl

Opmerkingen

Dinsdag t/m vrijdag: entree tussen 18.00 en 20.30 uur. Reserveren wordt sterk aanbevolen.

Beschrijving

REA College = de Route Educatie Arbeid. Voor jongeren voor wie regulier beroepsonderwijs niet vanzelfsprekend is. Het volgen van een opleiding en stage in een kleinschalige setting, vanuit persoonlijke mogelijkheden. REA College heeft locaties in Heerhugowaard, Haarlem en Leiden.

Doelstelling

De opgedane kennis en stage-ervaring is de voorbereiding op een passende betaalde baan.

Adres

Amsterdamsevaart 268
2032EK, Haarlem

Contactgegevens

+31850064400
haarlem@reacollege.nl

Beschrijving

Middelbaar beroepsonderwijs, locatie Beverwijk

Adres

Laurens Baecklaan 23
1942LN, Beverwijk

Contactgegevens

+31235303000
campusbeverwijk@novacollege.nl
ROC Nova College

Beschrijving

Het Nova College biedt beroepsopleidingen en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) in de niveaus mavo, havo en vwo. Het Nova College verzorgt ook bedrijfsscholing en educatie, zoals participatie-, re-integratie- en inburgeringscursussen.

Adres

Zijlweg 203
2015CK, Haarlem

Contactgegevens

+31235302200
info-zijlweg@novacollege.nl
Nova College

Opmerkingen

Algemeen telefoonnummer voor alle vestigingen: 023-5302010

Aanmelden / wijzigen organisatiegegevens
GIDS Logo Auteursrecht en Databankenrecht 2017 Vereniging van Openbare Bibliotheken.