Naar school in Haarlem

Als je kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem zijn er regels en afspraken gemaakt om kinderen aan te melden en in te schrijven. Deze regels gelden voor alle kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. De Haarlemse schoolbesturen zijn, samen met de scholen, verantwoordelijkheid voor dit plaatsingsbeleid.

Je kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn wordt bepaald door de loopafstand tussen je woonadres en de basisschool. Op deze pagina staat alle informatie over de basisscholen in Haarlem en hoe je je kind kunt aanmelden. Vul je adres en geboortedatum van je kind in. Daarna verschijnen alle basisscholen in volgorde van afstand vanaf dit woonadres. 

Vragen?

Voor vragen over het plaatsingsbeleid kun je terecht bij een speciale helpdesk. Mail via info@naarschoolinhaarlem.nl of bel met 023 - 5430160.

Stap 1: Kiezen

Er zijn verschillende soorten basisscholen. Er zijn openbare en bijzondere scholen die kunnen verschillen in onderwijsconcept. De keuze is groot; er zijn bijna 50 basisscholen. Het is belangrijk om verschillende scholen te bezoeken voordat je je kind aanmeldt. Zo krijgt je een goed beeld van de scholen die je passend vindt voor je kind. Informeer bij de scholen naar de mogelijkheden.
Rond de derde verjaardag van je kind (jaarlijks begin november) ontvang je informatie over het plaatsingsbeleid en het aanmeldformulier op naam en adres van je kind. Een kind kan op elke school in Haarlem aangemeld worden. Het aanmeldformulier lever je in op de school van je eerste voorkeur.

Voorrang

Je kind heeft voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van je kind en de basisschool.

De Vrije Scholen en de Islamitische school zijn hierop een uitzondering. Elk kind dat in Haarlem of een specifieke buurgemeente woont, heeft op deze scholen 'stedelijke' voorrang (woonadres speelt geen rol).
Bij Haarlemse scholen die aan de rand van de stad staan, kan het voorrangsgebied deels doorlopen in de buurgemeente. Kinderen die hier wonen hebben dezelfde voorrang als een Haarlems kind. Kijk voor details op de website van de scholen.

Stap 2: Aanmelden

Je mag je kind op elke basisschool in Haarlem aanmelden. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom. Je kunt je kind ook buiten Haarlem aanmelden, waar het Haarlems plaatsingsbeleid uiteraard niet geldt. Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren op de school van je eerste voorkeur. Controleer de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier en corrigeer deze eventueel. Vul het formulier volledig in en noteer in volgorde minimaal 6 scholen van je voorkeur. De school van je eerste voorkeur zet je op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Onderteken het aanmeldformulier en lever het vóór de sluitingsdatum in bij de school van je eerste keuze. De sluitingsdatum hangt af van de geboortedatum van je kind.

Na inlevering van het aanmeldformulier ontvang je binnen 10 werkdagen per mail een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit aanmeldbewijs. Als hier een fout in staat of wanneer je de volgorde van de voorkeurscholen wilt wijzigen, neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op de sluitingsdatum, contact op met de school.

Stap 3: Plaatsen

De school verwerkt elke aanmelding in een centraal registratiesysteem. Na de sluitingsdatum volgt de geautomatiseerde plaatsing. Als de school voldoende plaatsen heeft voor alle aanmeldingen, zijn deze kinderen zeker van een plaats. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst en komen daarna de overige aanmeldingen aan bod. De volgorde van toewijzen kun je vinden in de brochure. Wanneer een kind niet op de eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het automatisch doorgeplaatst op de volgende opgegeven voorkeur. Indien je kind niet op één van de door jou opgegeven scholen van voorkeur geplaatst kan worden, komt het in aanmerking voor een plaats op de resterende voorrangsscholen. Deze heb je niet opgegeven, maar zijn toegevoegd op het bewijs van aanmelding. De meeste Haarlemse scholen hebben voldoende plaatsen. Ieder kind wordt een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur aangeboden.

Stap 4: Inschrijven

Je ontvangt na de plaatsing een brief van de school waar je kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop je aan deze school kenbaar moet maken dat je van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken.

Zorg dat je je kind op tijd inschrijft! Je kind heeft pas definitief een plaats als het op school is ingeschreven.

Stap 5: Naar school

Je kind is 4 jaar en gaat naar groep 1 van de basisschool. In overleg met de school wordt de datum van de eerste schooldag bepaald. 

Vragen?

Voor vragen over het plaatsingsbeleid kun je terecht bij de helpdesk van het plaatsingsbeleid via telefoon 023 - 543 0160 of per mail: info@naarschoolinhaarlem.nl.
 

 

 

Plaatsingsbeleid en coronabeperkingen

Bij het vaststellien van de sluitingsdata voor kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 augustus 2018 is rekening gehouden met het Coronavirus en de mogelijkheden en beperkingen bij scholen en besturen.

De betreffende ouders hebben deze informatie begin november 2020 ontvangen. Kennismaking met een school zal aan beperkingen onderhevig zijn. Neem contact op met de scholen zelf om naar de mogelijkheden te vragen. 

Inleveren van het aanmeldformulier

Omdat de scholen voorlopig beperkt open zijn, lever je bij voorkeur het aanmeldformulier per e-mail (bijvoorbeeld via een scan of foto met je mobiel) in, maar het kan ook per post of in de brievenbus van de school. Als je van een niet-voorgedrukt aanmeldformulier gebruik maakt, verzoeken wij je hierbij ook een adresbewijs toe te voegen. 

Informatie over de school
Helaas kunnen de scholen voorlopig maar in beperkte vorm rondleidingen verzorgen. Kijk op de website van de school of neem contact met hen op om te informeren op welke wijze je wel kennis kan maken met de school.

Helpdesk plaatsingsbeleid
De helpdesk is (zoals gebruikelijk) bereikbaar: tel. 023 – 5430160 of info@naarschooinhaarlem.nl.