"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam

Privacy

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met je gegevens om en houden we ons aan de regels die wettelijk zijn vastgelegd. Wij mogen bijvoorbeeld niet zonder jouw toestemming gegevens delen met andere professionals.

Wij vragen nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en wegen af of het doel ook met minder gegevens bereikt kan worden. Daarnaast werkt het CJG met een goed beveiligd informatiesysteem om je gegevens te beschermen.

 

 

Het dossier

Wanneer je hulp krijgt van een jeugd-en gezinscoach, legt het CJG gegevens vast in een dossier. Denk aan je naam, adres en geboortedatum, maar ook aan het gezinsplan dat je samen met de CJG-coach maakt. We noteren wat we besproken hebben: wat je vraag precies is, wat je wilt veranderen en welke ondersteuning daar bij nodig is. Gedurende het traject kunnen er nog onderzoeksverslagen, verwijzingen of beschikkingen bijkomen. In het dossier staat op een rij wat we besproken, afgesproken en gedaan hebben en waarom, zodat we samen de juiste vervolgstappen zetten.  

Instemming

Andere hulpverleners, het consultatiebureau, de school of de huisarts spelen vaak ook een rol in je gezin. Wij vinden het belangrijk om hun inzichten bij de hulp te betrekken. Wij vragen daarvoor altijd om jouw instemming en medewerking. Dat maakt je plan sterker en voorkomt dat we dingen dubbel doen. Om goed te kunnen vaststellen wat er aan de hand is en wat jou zou kunnen helpen, vragen wij soms ook een specialist om mee te kijken. Ook dit doen we met jouw toestemming. Deze specialist krijgt alleen de informatie die hij daarvoor nodig heeft.

De verwijsindex

Als je ondersteuning krijgt van een CJG-coach, is het fijn dat ook andere hulpverleners daarvan op de hoogte zijn. Daarom is het CJG aangesloten op de VerwijsIndex Risicojeugd (VIR). De coach vermeldt in de Verwijsindex dat hij hulp biedt. Wanneer ook andere hulpverleners die bij je gezin betrokken zijn dat gedaan hebben, ontvangen zij contactgegevens van elkaar. Zij krijgen geen verdere informatie over de hulp die je krijgt. Wanneer de CJG-coach met een andere hulpverlener wil overleggen of informatie wil opvragen, dan ben je daarbij aanwezig of hij vraagt hiervoor eerst jouw toestemming. Wij praten mét jou en je kind(eren) en niet zonder jou of over jou of je gezin.Wij delen alleen informatie met jouw toestemming en alleen wanneer het de hulp verbetert.

Veiligheid

Alleen in uitzonderlijke situaties wijken we af van dit principe. Wanneer bijvoorbeeld de veiligheid of de ontwikkeling van je kind wordt bedreigd, kan onze medewerker beslissen zonder toestemming toch informatie te delen. De medewerker handelt in die gevallen volgens de meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld en zal dit altijd bespreken. 

Recht op inzage

Je hebt als gezaghebbende ouder(s) recht op inzage in het dossier. Ook mag je gegevens aanvullen of corrigeren. Een kind vanaf 12 jaar mag meebeslissen over de inzage en vanaf 16 jaar moet de jongere de eigen ouders toestemming geven als zij het dossier willen inzien. Wanneer er gegevens over jezelf zijn opgenomen in het dossier mag je deze ook inzien. Wanneer je het recht hebt om het dossier in te zien, kun je ook een kopie krijgen van de documenten die erbij horen.

Bewaren en vernietigen

Wanneer de hulp is afgesloten, wordt het dossier in principe nog 15 jaar in een archief bewaard. Je kunt een verzoek tot eerdere vernietiging indienen. Het dossier is er voor het kind, deze beslissing wordt dan ook goed gewogen.