"Het was maar een kleine vraag, maar ze namen echt de tijd voor me"

De vader van Max belde met het Informatie- & Adviesteam

Over ons

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bestaat al sinds 2008 als een samenwerkingsverband van verschillende jeugdorganisaties. In 2015 kreeg het CJG er nieuwe taken bij en werd de organisatie CJG Kennemerland opgericht. 

Het CJG is een zusteronderneming van Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en een dochteronderneming van Viva! Zorggroep en MEE & de Wering. We werken in opdracht van de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen (in het CJG IJmond) en in opdracht van de gemeenten Haarlem en Zandvoort (in het CJG Haarlem en Zandvoort). Vanaf 1 januari 2019 is daar ook de gemeente Bloemendaal aan toegevoegd. Samen vormen we het CJG Kennemerland. Nog steeds hebben we een nauwe samenwerking met scholen, de jeugdgezondheidzorg, het Sociaal Wijkteam en met gespecialiseerde jeugdhulporganisaties.

 

 

Wij staan voor kwaliteit!

Onze professionals zijn op HBO niveau opgeleid geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het SKJ neemt jeugdprofessionals in het register op wanneer zij voldoen aan alle vakbekwaamheid eisen. Daarna blijven zij toezien of de medewerkers hun vakbekwaamheid ook voldoende onderhouden. Dit is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de hulp die wij bieden.

De teams
 • Het Informatie- en Adviesteam zorgt ervoor dat we elke werkdag bereikbaar zijn.
 • Elke gemeente en elk Haarlems stadsdeel heeft een eigen team van CJG-coaches. Zij bieden coaching een begeleiding aan gezinnen in dat gebied.
 • Het jongerenteam biedt jongeren van 15 jaar en ouder coaching en begeleiding.
 • Een team van pedagogen en psychologen ondersteunen de teams en werken op sommige locaties als CJG praktijkondersteuner jeugd samen met de huisarts.
 • Het secretariaat en de administratie voeren diverse ondesteunende taken uit.
 • Het managementteam schept voorwaarden voor de medewerkers zodat zij hun werk kunnen doen en geeft leiding aan de organisatie.
Onze missie: 'veerkrachtig opgroeien'

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dichtbij en makkelijk aanspreekbaar voor alle ouders en jeugdigen in onze regio. We zijn er wanneer zij (eenvoudige of complexe) vragen hebben over ouderschap, opvoeden en opgroeien en zorgen ervoor dat iedereen die zich tot ons wendt passende hulp en ondersteuning krijgt, voorzien van de nodige regie. Alles wat we doen draagt bij aan de veerkracht van ouders, kinderen en jongeren. Aan verbinding met hun omgeving, mede-opvoeders en vrienden en aan de mogelijkheid hun leven in vrijheid richting te geven en hun identiteit te ontwikkelen

Je verhaal is veilig bij ons

Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met je gegevens om en houden we ons aan de regels die wettelijk zijn vastgelegd. Wij mogen bijvoorbeeld niet zonder jouw toestemming gegevens delen met andere professionals. Lees hier verder als je meer wilt weten.

Deel je ervaring met ons

We horen graag hoe je over ons werk denkt. Dat mag van alles zijn! Een ‘like’ als je goed geholpen bent, een idee voor iets nieuws of een suggestie hoe we ons werk anders kunnen doen. Of misschien ben je het niet eens met je CJG-coach en wil je je verhaal kwijt. Het kan ook voorkomen dat je niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Het helpt ons allemaal om scherp te blijven en onze dienstverlening samen met jullie constant te verbeteren.

Huisregels
 • We zijn er voor alle gezinsleden.
 • Het is jouw plan! We nemen het niet van je over, maar we helpen je om stapsgewijs veranderingen te realiseren. Als het nodig is, helpen we je om de hulp uit je omgeving en van verschillende organisaties op elkaar af te stemmen.
 • We praten niet over je maar met je en met je kind.
 • We gaan altijd vertrouwelijk met je gegevens om. We hebben jouw toestemming nodig om informatie te delen.
 • We maken gebruik van de ‘Verwijsindex’. Dit contactsysteem zorgt ervoor dat hulpverleners niet langs elkaar heen werken.
Afspraak maken?

Wij zitten op verschillende locaties in Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort, zodat er altijd een Centrum voor Jeugd en Gezin bij jou in de buurt is. Wil je langskomen voor advies of een gesprek, maak dan van tevoren even een afspraak via ons Informatie- & Adviesteam. We zijn vaak onderweg of op afspraak bij cliënten thuis, dus er is niet altijd iemand aanwezig.

Al onze locaties

Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort

Het Pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Centrum voor Jeugd en Gezin IJmuiden

Marktplein 1, IJmuiden

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum Zuid-West

Leidseplein 36, 2013 PZ Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Bloemendaal

Dennenweg 15a, Bloemendaal

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Noord

Colensostraat 11, 2021 BA Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Schalkwijk 2

Vilniusstraat 2, Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Stedelijk team

Belgiëlaan 63 A, 2034 AW Haarlem

Hoofdkantoor Centrum voor Jeugd en Gezin

Kleermakerstraat 51a, 1991 JL Velserbroek

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Schalkwijk

Rivieraplein 4, 2037 AS Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Beverwijk

Trijntje Kemp-Haanstraat 37, Beverwijk

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Oost 2

Prinses Beatrixdreef 2, 2033 TX Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Velserbroek

Aletta Jacobsstraat 200 – 220, Velserbroek

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemskerk

Burgemeester Nielenplein 6, 1961 NV Heemskerk

Centrum voor Jeugd en Gezin Zandvoort

Het Pluspunt, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

Centrum voor Jeugd en Gezin IJmuiden

Marktplein 1, IJmuiden

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum Zuid-West

Leidseplein 36, 2013 PZ Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Bloemendaal

Dennenweg 15a, Bloemendaal

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Noord

Colensostraat 11, 2021 BA Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Schalkwijk 2

Vilniusstraat 2, Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Stedelijk team

Belgiëlaan 63 A, 2034 AW Haarlem

Hoofdkantoor Centrum voor Jeugd en Gezin

Kleermakerstraat 51a, 1991 JL Velserbroek

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Schalkwijk

Rivieraplein 4, 2037 AS Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Beverwijk

Trijntje Kemp-Haanstraat 37, Beverwijk

Centrum voor Jeugd en Gezin Haarlem Oost 2

Prinses Beatrixdreef 2, 2033 TX Haarlem

Centrum voor Jeugd en Gezin Velserbroek

Aletta Jacobsstraat 200 – 220, Velserbroek

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemskerk

Burgemeester Nielenplein 6, 1961 NV Heemskerk